LITURGIKUS NAPTÁR

Iz 41,4-14

Így szól az Úr: Én, Isten vagyok az első, és a végül bekövetkezők között is én ugyanaz vagyok. Látták ezt a népek és megrémültek. Még a föld határai is megremegtek, s az ott élők is összesereglettek és egybegyűltek. Ki-ki azt fontolgatta, hogyan nyújtson segítséget a társának és testvérének. Erről van szó: Bátorította a mesterember és rézműves azt, aki ugyanakkor az üllőt veri, azt mondja a forrasztásról: Jó lesz! És hogy ne inogjon, megerősíti szögekkel, majd fölállítja a bálványt, nehogy meginogjon. Te azonban, Izrael, az én szolgám vagy, Jákob, akit kiválasztottam: Ábrahám ivadéka, akit megsze­rettem. Oltalmaztalak a föld végéről, és annak őrhelyeiről hívtalak meg, s azt mondottam neked: „Szolgám vagy te, kiválasztottalak, és nem hagytalak el: ne félj, mert én veled vagyok! Ne térj el, mert én vagyok a te Istened: én megerősítettelek és megsegítettelek, és felkarolt téged igazságos jobbom. Bizony, megszégyenülnek, és gyalázatra jutnak mindazok, akik ellened fordultak: semmivé lesznek és elvesznek mindazok, akik harcra keltek ellened.” Ha majd keresed, nem találod meg azokat az embereket, akik bántalmaztak; semmivé lesznek és már nem is lesznek többé azok, kik ellened hadakoznak. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, s én fogom meg jobb kezedet, és ezt mondom neked: „Ne félj! Én megsegítlek! Ne félj, Jákob, te kicsinyke Izrael! Én vagyok a te segítőd” — mondja az Úr, Izrael Szentje, a te Megváltód!
Szent Márk fölszentelt vértanú és Kürillosz diakónus vértanú

Ezek a szentek különböző vidékeken szenvedtek vértanúságot Julianosz aposztata császársága idején a pogány restauráció miatt 362-ben. A hagyomány szerint Szent Márk még Nagy Konstantin császár idején lerombolt egy pogány szentélyt, hogy helyére keresztény templomot építsen. Harminc évvel később életével kellett fizetnie ezért a buzgóságért. Küroszi Theodorétosz elbeszélése szerint Kürillosz héliopoliszi diakónusnak ugyanezt kellett elszenvednie hasonló okból. Aszkalonban és Gázában, ahol a pogányság még különösen is elevenen élt tovább, sok egyszerű kereszténynek kellett ekkoriban kegyetlen kínzások elszenvednie a pogányoktól.Liturgikus naptár RSS-csatorna Ágyazza be Liturgikus naptár RSS-csatornánkat saját honlapjára, hogy mindig az aktuális szakaszok jelenjenek meg az Ön honlapján is!

ÖN ITT VAN JELENLEG: LELKISÉG / LITURGIKUS NAPTÁR

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

© 2015-2017 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert