LITURGICAL CALENDAR

6. hang

1Kor 11,8-23a

Atyámfiai! Nem a férfi van az asszonyból, hanem az asszony a férfiból; és nem a férfit teremtették az asszonyért, hanem az asszonyt a férfiért. Ezért az asszonynak viselnie kell a fején az alárendeltség jelét az angyalok miatt. Mindazonáltal az Úrban sem asszony nincs férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül. Mert amint az asszony a férfiból lett, úgy a férfi is az asszony által születik, de minden Istentől van. Ítéljétek meg magatokban: illik-e asszonynak födetlen fővel imádkozni Istenhez? Nem tanít-e titeket maga a természet is arra, hogy ha a férfi hosszú hajat növeszt, szégyenére válik, ha pedig az asszony növeszt hosszú hajat, dicsőségére szolgál? Mert a haj fátyol gyanánt adatott neki. Ha pedig valaki vitatkozni kíván, minekünk ez nem szokásunk, sem Isten egyházainak.
A következő intézkedéssel kapcsolatban nem dicsérhetem, hogy nem javatokra, hanem károtokra gyűltök össze. Mert először is úgy hallom, hogy amikor közösségbe összegyűltök, szakadások vannak köztetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy megosztottság is legyen köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek. Mikor tehát egybegyűltök, ez már nem az Úr vacsorájának elköltése; mert étkezés közben ki-ki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik meg megrészegül. Vajon nincsen házatok az evésre és ivásra? Vagy megvetitek Isten egyházát, és megszégyenítitek azokat, akiknek semmijük nincsen? Mit mondjak nektek? Dicsérjelek-e titeket? Ebben nem dicsérlek!
Mert én az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek.
Szent Prokhorosz és apostoltársai

Szent Prokhorosz, Nikánor, Timon és Parmenász az apostolok által választott 7 diakónus közé tartozott. A jeruzsálemi egyház szegényeinek kiszolgálására választották őket. Prokhorosz Szent Péter főapostol tanítványa, János apostol útitársa, és Nikomédia első püspöke volt. Vértanúhalált halt Antiochiában, miután a pogányok agyonütötték. Szent Nikánort a zsidók ölték meg ugyanazon a napon Jeruzsálemben, amelyiken agyonkövezték Szent István első vértanút. Vele együtt öltek meg sok keresztényt is. Szent Timon az arábiai Bosztra városának volt a püspöke. Vértanúhalált halt ő is. Szent Parmenász apostol egyik elbeszélés szerint békében hunyt el, a másik szerint az apostolok szeme láttára szenvedett, és ők is temették el.Liturgikus naptár RSS-csatorna Ágyazza be Liturgikus naptár RSS-csatornánkat saját honlapjára, hogy mindig az aktuális szakaszok jelenjenek meg az Ön honlapján is!

HERE YOU ARE: SPIRITUALITY / LITURGICAL CALENDAR

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2017 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert