Keleti katolikus püspökök találkoztak Londonban

Keleti katolikus püspökök találkoztak Londonban

Az európai keleti katolikus püspökök éves találkozóját Hlib Lonchina, a londoni Szent Családról elnevezett ukrán görögkatolikus egyházmegye püspökének meghívására 2017. október 26. és 29. között Londonban tartották.

Forrás: Görögkatolikus Metropólia2017. október 30. 10:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2161 napja íródott

A találkozó színhelyéül a Focolar lelkiség Egységközpontja szolgált a Welwyn Garden nevű kis városban. Az előadások, megbeszélések, eszmecserék során, de még inkább a testvéri közösség és a közös imádság által alkalom nyílt a remény és a szenvedés, a tervek és nehézségek megosztására, melyeket az egyes európai keleti katolikus egyházak élnek meg. Angliától Ukrajnáig, a Skandináv országoktól Görögországig mintegy negyvenen voltak jelen püspökök, papok és a katekézis szakértői. A találkozó fő témái az igehirdetés, a tanítás és a hitben megélt Krisztus élet volt (kérügma-katekézis-misztagógia).

Ezekben a napokban emlékeztek meg a Londoni Szent Család ukrán egyházmegye hatvanadik évfordulójáról is. Ez a megemlékezés lehetőséget adott arra, hogy hálával idézzük föl a Szentszék lelkipásztori gondoskodását, hogy figyelemmel kíséri a Nyugat-Európában élő keleti katolikus hívek lelki gondozására. Ily módon lehetőség nyílt arra, hogy áttekintsük a keleti katolikus egyházak sajátos helyzetét, melyet a szétszórtság közepette kell megélniük, ugyanakkor remélve, hogy a múlt tapasztalati egyszersmind lendületet adnak arra, hogy folytassuk az elkötelezett lelkipásztori munkát az egyházi élet minden területén azon hívek felé, akik hazájuktól távolra kényszerültek.

A nyitóülésen részt vett Mons. Paul McAleenan londoni segédpüspök, aki Vincent Nichols bíboros köszöntését tolmácsolta, imáiban kérve, hogy a Szentlélek legyen jelen ezekben a találkozásainkban. Ezután Edward J. Adams, Nagy-Britannia apostoli nunciusa adta át a Szentatya üdvözletét. Ferenc pápa apostoli áldását adta a találkozóra, s egyben köszöntötte az ukrán egyházmegye ünneplő híveit nagyérsekükkel együtt. Külön hangsúlyozta az evangélium hirdetésének fontosságát, hogy föl kell fedezni, s másoknak is tovább kell adni az Istennel és másokkal való közösségi élet szépségét és örömét. Úgy állította elénk Krisztus képét, mint a jelen pillanat gonoszságaira válaszként adott antidórt (viszont-ajándékot). A kérügma és a misztagógia révén Krisztus üdvözítő munkája az egyházon keresztül ma is folytatódik.

A közös munka gyümölcseként, az európai keleti katolikus egyházak vezetői, mindnyájan megérezhettük az Úr szeretetének és kegyelmének megerősítését saját egyházi szolgálatunkra. Ez nem más, mint maga az isteni kegyelem, mely gyógyítja a gyengeségeket, ez az Úrnak Egyháza iránti szeretete, mely sürget minket az evangélium hirdetésére. Meggyőződésünk, hogy Krisztus hirdetése központi és alapvető fontosságú feladat, azon a katekézisen és misztagógián keresztül, amely a Szent Liturgiában mint a hitünk megvallásának és ünneplésének színhelyén születik. A misztagógia magából az Evangéliumból, a liturgia szövegeiből, az ikonográfiából forrásozik, s képes elvezetni híveinket Krisztus titkának szemlélésére, aki az Isten Igéje, aki megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától.

Az ezekben a napokban celebrált különböző szertartások által megtapasztalhatóvá vált a katolicitás gazdagsága, mely a különböző keresztény hagyományokban jelenik meg, s amely csaknem kétezer éve formálja Európa keresztény arcát. Ez a tény tudatosította bennünk, hogy újra és újra tanúságot kell tennünk az irgalom, a szeretet és a kiengesztelődés Evangéliumáról ebben a mai világban, amelyet a szenvedés, a nélkülözés, az igazságtalanság és a fegyveres konfliktusok sújtanak, és elszomorítják népeink és egyházaink arcát. Kérjük a békét és a kiengesztelődés ajándékát különösen is a sok éve már az erőszak és háború miatt szenvedő Ukrajna népének, nem feledkezve meg a Közel-Keleten élő keresztény testvéreink üldöztetéseiről és szenvedéseiről sem.

Köszönjük a Keleti Egyházak Kongregációjának és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) támogatását, amellyel segíti az immár huszadik éve megtartott találkozóinkat. Az idén választott téma arra is késztet minket, hogy mi is bekapcsolódjunk az egész egyház katekézisének megújításába. Ebben erősít meg minket az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának bátorító támogatása is. A Westminster Székesegyházban celebrált Szent Liturgián, melyet őboldogsága Szvjatoszláv Sevcsuk  vezetett és amelyen a jelenlévő keleti püspökök együtt az angliai püspökökkel koncelebráltak Vincent Nichols bíboros jelenlétében –  aki a szentbeszédet is tartotta –, megköszöntük az Anglia és Wales Püspöki Karának a támogatását, mellyel a találkozónkat segítették. Az anglikán és ortodox egyházak képviselőinek jelenléte is tanúsította az ökumené kedvező légkörét ebben az országban.

       Ezen napok során tárgyalt különböző szempontok világossá tették számunkra, mennyire fontos, hogy igehirdetésünkben visszataláljunk a Krisztus-központúságra, és az egyházaink ősi hagyományaiban megélt módszerek hitelességére: a prédikációban, a hitoktatásban, az ikonábrázolásban, a misztagógiában. Ugyanakkor el kell ismerni Krisztus Jóhírének hirdetésben az új kommunikációs eszközök szükségességét is.

       2018. június 14-17-én lesz a következő találkozó az Olaszországi Italo-albán egyházmegye központjában, Lungroban, amelyre más most meghívott minket Oliviero Donato lungroi püspök.

       A mostani találkozó október 29-én, vasárnap zárult a londoni Szent Család székesegyházban celebrált Isteni Liturgiával, amelyet Cyril Vasil’, a Keleti Kongregáció titkára vezetett.

       Visszatérve saját egyházainkba megerősödtünk a hitben és abban a tudatban, hogy maga az ünnepelt, hirdetett és megélt Krisztus, a hit igazi „misztagógája”, aki vezet minket és megtart az evangélium hirdetésének küldetésében. Ennek a Krisztusnak legyen a neve áldott most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.

      

A különböző szempontok, amelyekkel eddig szembesültünk, megmutatták számunkra a CE megtalálásának fontosságát.

 

Forrás: Görögkatolikus Metropólia

Nyíregyházi Egyházmegye

keleti katolikus püspökök, London, találkozó
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert