„Vonj magadhoz...” – örök fogadalomtétel Franciaországban

„Vonj magadhoz...” – örök fogadalomtétel Franciaországban

Újabb taggal bővült a franciaországi kármelita nővérek közössége Saint-Rémy-ben 2017. november 21-én. Magyarként Franciaországban, görögkatolikusként római katolikus nővérek által alapított rendben, bizánci rítusban élve.

Forrás: Polyákné Tóth Nóra2017. december 7. 13:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2116 napja íródott

A világon csupán négy olyan kármelita közösség létezik, ahol egy eredetileg római katolikus rend bizánci rítus szerint éli mindennapjait: Kanadában, Libanonban, Bulgáriában, és ilyen a franciaországi Saint Rémy-beli Kármel, a Szent Illés Monostor is, ahol 2017. november 21-én több, mint nyolcéves készület és szerzetesi képzés után Krisztus jegyesévé öltözött be Kerékgyártó Mónika, a rendház negyedik nővérévé válva. A magyar származású Makrina nővér innentől ebben a francia monostorban fogja élni mindennapjait.

Rendtársai közül a monostort jelenleg vezető Amanda anya szintén magyar. Isten szolgálólányai közti kommunikáció ugyanakkor franciául és magyarul is zajlik.

A monostor kertjében javarészt maguk termesztik meg a szükséges élelmet, fogadnak csendes lelkigyakorlatra elvonulni kívánókat, könyvet írnak, ikont festenek, melyből bevételük is származik. Az önfenntartás ugyanakkor csupán egy kis szelete igazi feladatuknak, a kármelita rendbe tartozó nővéreknek, akiknek az Egyház egységéért való ima és tevékenység elsődleges tennivalójuk; hitvallásuknak szentelve életüket vallják a Szent Illés-testvériség imáját: „Él az Úr, Izrael Istene, aki előtt állok”. A közösség ezt minden nap hét nyelven énekli el. A nővérek számára Illés próféta alakja kiemelten fontos, hiszen ő összeköt katolikust, protestánst, muszlimot és zsidót, ő a Kármel atyja és a szerzetesek archetípusa.

[19] Övezzétek fel derekatokat a tisztaság övével (Ef 6,14). Erősítsétek meg szíveteket szent gondolatokkal: írva van ugyanis, hogy a szent dolgokról való gondolkodás megóv téged (Péld 2,11 LXX; 2Makk 12,45). Öltsétek magatokra az igazságosság vértjét, hogy Uratokat, Isteneteket teljes szívetekből, teljes lelketekből és minden erőtökből szeressétek (MTörv 6,5), felebarátotokat pedig mint önmagatokat (Lev 19,18, Mt 19,19; 22,37.39). Vegyétek fel minden időben a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a Gonosznak minden tüzes nyilát (Ef 6,16); hit nélkül ugyanis nem lehet tetszeni Istennek (Zsid 11,6). Tegyétek fejetekre az üdvösség sisakját (Ef 6,17), hogy egyedül a Megváltótól reméljétek az üdvösséget, aki megszabadította népét bűneiktől (Mt 1,21). A hit kardja pedig, ami Isten igéje (vö. Ef 6,17) bőségesen lakozzék (vö. Kol 3,10) szájatokban és szívetekben (Róm 10,8), és bármit tesztek, Isten igéjében tegyétek (vö. Kol 3,17; 1Kor 10,31).

 

(Részlet a 12-13. században élt Jeruzsálemi Szent Albert pátriárka kármelita remetéknek írt Eredeti Regulájából.)

Makrina nővér ünnepélyes örökfogadalom tételére sokan érkeztek a környékről, Magyarországról rokonok és barátok, egykori hajdúböszörményi egyházközségének képviselői, Romániából Eliane anya, a rend egyik tagja, aki egy ideje a monostor erdélyi szkitijének* vezetője.

„A nagy angyali öltözet feladásának” igen ritkán hallható szertartását Mgr. Roland Minnerath, dijoni érsek vezette bizánci rítus szerint.

A Szent Liturgiát két nyelven vezette Jean Paul atya, a monostor egykori birítusú szerzetespapja, aki anyai ágon maga is magyar származású. (A szertartás szövegét maga Makrina nővér fordította franciából magyarra.)

Koncelebrált Boros András, kispesti segédlelkész, Páll Miklós sárospataki parókus, Szabó István atya és a monostor jelenlegi papja, Chrisostome atya, Michel atya, párizsi birítusú bencés szerzetes, és 2 latin rítusú francia atya. Amanda anya segített Makrina nővérnek felölteni a barna színű szerzetesi ruhát.

„Ujjongj tehát az örömtől és a boldogságtól, mert az Úr Isten ma téged kiválasztott, elkülönített a világi élettől, és maga elé helyezett téged, ebbe a dicsőségtől való őrizetbe, ami a monasztikus rend, ebbe a fegyverzetbe, ami hasonló a Testnélküliekéhez, a mennybelit követő életért, az Angyalok módjára teljesen neki szolgálni, a fönti dolgokról ábrándozni, és azokat keresni; mert a mi hazánk, az Apostol szerint, a mennyekben található. Új hivatás! Rejtett adomány! Nővér, ma egy második keresztségben részesülsz, az emberszerető Isten adományainak a bőségében, megtisztulsz a bűneidtől, a világosság gyermekévé válsz, és Krisztus Istenünk örvend megtérésednek a szent Angyalok társaságában, levágván érted a hízlalt borjút. Ezentúl legyen minden tetted méltó a hivatásodhoz: tisztítsd meg magad a hiábavalóságoktól, fékezd a földi dolgok után való vágyakozást, átalakítván minden kívánságodat a mennyei dolgok felé. Ne nézz hátrafelé, a félelem miatt, hogy nehogy sóoszloppá változz, mint Lót felesége, és ne teljesüljön be rajtad az Úr tanítása: Aki az eke szarvára tette a kezét és hátra néz, nem méltó Isten országához!”

 

(Részlet A nagy angyali öltözet feladásának szertartásából – püspöki tanítás)

Az franciául és magyarul is felolvasott evangéliumi szakaszok után a dijoni érsek prédikációjában ennek a szertartásnak a különlegességéről beszélt, amelyen ő maga sem vett még korábban részt, s arról, hogy milyen nagy öröm ez a fogadalomtétel a görögkatolikusoknak és a dijoni érsekségnek egyaránt. Beszédében kitért a Makrina nővért útitársként kísérő IV. században élt Szent Makrinára, aki testvéreit, Nagy Szent Bazilt és Nisszai Szent Gergelyt is fellelkesítette Krisztusért.

Makrina nővér örökfogadalom tételével, melyet három éve egy ideiglenes fogadalom előzött meg, erősödik a Saint-Rémy-beli Kármel közösség. Az érsek beszédében támogatásáról biztosította a monostort.

Makrina nővér választott jelmondataival – „Vonj magadhoz..." (Én 1,4) és "Menjünk együtt, Uram..." (Avilai Szent Teréz) – is elköteleződését és Jézus Krisztusba vetett szeretetét vallja meg, mely hitvallás innentől kezdve egy életen át tartó vezérfonala lesz.

Adjon a Jóisten erőt és mélységes hitet az újszentelt kármelita nővérnek, hogy szüntelen Isten dicsőségét hirdethesse embertársainak életével és cselekedeteivel.  

*szkit: egy kisebb kolostor, mely egy másik monostorhoz tartozik

A Szent Illés Monostor története

(forrás: www.monasteresaintelie.com)

1964:    A Nancy-i kármelben a II. Vatikáni Zsinat ökumenizmusról szóló dekrétuma sürgető visszhangra talált. A perjelnő, Erzsébet Anya a közösség beleegyezésével egy bizánci rítusú kármel alapítása elé néz.

A terv lassanként testet ölt: bátorítják az elöljárók és megáldja VI. Pál pápa. A francia ortodox egyházak képviselőivel folytatott testvéri konzultációk után egy, a püspök által jóváhagyott statútum lehetővé teszi az erre elkötelezett nővéreknek a liturgia bizánci rítus szerinti ünneplését.

1971:    Ezt a "keleti szekciót", (csoportot), a Nogent-sur-Marne-i kármelbe helyezik át. Párizs közelsége itt lehetővé teszi az Ortodoxia jobb megismerését és az ikonfestést.

1974:    Nancy és Dijon egyházmegyés püspökeinek engedélyével, a Nancybeli négy kármelita nővér megalapítja a Szent Illés Monostort Saint Rémy-ben. (Cote d'Or) azon az „ökumenikus úton”, mely Bussy-ből (ortodox monostor) Taizébe vezet.

1986:    A Monostort kánonjogilag önálló kármelnek ismerik el, mely a francia Keleti Katolikusok Ordináriátusának felügyelete alá tartozik, s mely jogkörének gyakorlásával a dijoni püspököt bízza meg.

1991:    Különböző keresztény felekezethez tartozó barátok kérésére létrejön a Szent Illés Testvériség.

1994:    Egy szkit ( egy kis monostor, mely egy másik monostorhoz tartozik) alapítása Romániában, a Keleti Kárpátokban, Gödemesterházán (Stânceni).

Forrás: Polyákné Tóth Nóra

Nyíregyházi Egyházmegye

fogadalomtétel, Franciaország, kármel, Makrina nővér
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert