Ferenc pápa bullája a püspöki kinevezésről

Ferenc pápa bullája a püspöki kinevezésről

2018. május 10-én iktatták be új hivatalába Szocska A. Ábelt a Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökét. A kinevezéséről szóló pápai bullát Germano Penemote atya, az Apostoli Nunciatúra ügyvivője és P. Depaula Flavio Silvio SDB a nunciatúra titkára mutatta be és olvasta fel a püspökszentelés előtt, a Szent Liturgia kezdetén. Ferenc pápa bullában megfogalmazott szavai következnek az alábbiakban.

Nyíregyházi Egyházmegye2018. május 18. 13:20

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1968 napja íródott

Ferenc Püspök, Isten Szolgáinak Szolgája, kedves Fiának, Szocska Ábelnek, a Szent Jozafátról nevezett Bazilita Rend tagjának, a Nyíregyházi Eparchia eddigi Apostoli Kormányzójának, ugyanazon Eparchia kinevezett püspökének üdvözletét és apostoli áldását küldi.

Szemünket Krisztus drágalátos és életadó keresztjére emeljük, mely által a halál helyett élet, a romlás helyett romolhatatlanság, a dicstelenség helyett dicsőség fakad, és amelynek legfőbb bölcsessége által a világ bölcsességének kérkedése és az oktalanság gőgje meghiúsul, (vö. Sztudita Szent Theodor, Orationes II, In Adorationem Crucis) apostoli gondoskodásunk segítségével az egyetemes Egyház lelkipásztori hivatalát hordozva eleget teszünk annak, hogy a krisztushívők számára minden olyat nyújtsunk, ami üdvösségükre szolgál. Ezért, szem előtt tartva a Nyíregyházi Eparchia nyájának javát, serény Pásztorral ajándékozzuk meg őket, és semmi nem tűnik megfelelőbbnek, mint hogy Hozzád folyamodjunk, aki ezen hívek lelki szükségleteit már ismered és méltónak tűnsz ennek az új feladatnak ellátására. Ezért, meghallgatva tiszteletreméltó Testvérünket, a Keleti Egyházak Kongregációja prefektusának tanácsát, apostoli tekintélyünkkel a Nyíregyházi Eparchia püspökévé nevezünk ki, megadva az ezzel járó kötelezettségekhez fűződő jogokat a Keleti Egyházak Kánonjának Törvénykönyve szerint. A püspökszentelés, a hitvallás letétele és a Nekem és utódaimnak tett engedelmesség ígérete tekintetében tartsd meg az imént említett Törvénykönyv előírásait, és ismertesd meg a Dekrétumunkat a Nyíregyházi Eparchia papságával és híveivel, akiket buzdítunk és kérünk, hogy Téged atyjukként szeressenek, a keresztény élet bizonyságát kövessék, vezetéseddel levessék magukról a régi embert, és mint Krisztus nyája, egyetlen akolba gyűljenek, akik mennyei akolba lépni hivatottak. Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr 2018. esztendejében, április 7-én, pápaságunk hatodik évében.

Ferenc pápa

Nyíregyházi Egyházmegye

püspökszentelés, Szocska Ábel, pápai bulla
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert