Boldog Gizella-zarándoklat a Veszprémi Főegyházmegyében – VIDEÓVAL

 Boldog Gizella-zarándoklat a Veszprémi Főegyházmegyében – VIDEÓVAL

A szentek arra hívják fel figyelmünket, hogy Egyházunk alapítója Krisztus az életszentséget jelölte meg elérendő célul az Őt követők számára. A szentek arra is rávilágítanak saját példájukkal, hogy e cél elérése mindenki számára lehetséges – mondta Veres András győri megyéspüspök Boldog Gizella ünnepe alkalmából a Veszprémi Főegyházmegye hagyományos zarándoklatán 2018. május 12-én, a NEK Missziós Keresztje előtt végzett szentmisén.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye2018. május 14. 15:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1775 napja íródott

A hagyományos főegyházmegyei zarándoklatot május 12-én tartották Veszprémben. Boldog Gizella, a Veszprémi Főegyházmegye társvédőszentjének ünnepi szentmiséjét a várban lévő felújítási munkálatok miatt idén az Óváros téren tartották. Erre az alkalomra a Magyar Honvédség Légierő Zenekarának kíséretében díszes körmenetben vonult le a várból a főegyházmegye papsága Boldog Gizella ereklyéjével az Óváros térre, ahol az országjáró körútja során Veszprémben tartózkodó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós Keresztjét már felállították a színpadon.

Az ünnepi szentmisét Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be Márfi Gyula érsekkel, Szerenka Miklós helynökkel, Mail József gazdasági helynökkel, Varga István bírósági helynökkel, a főegyházmegye jelenlevő papságával és a papnövendékek asszisztenciájával. A szentmise kezdetén Márfi Gyula érsek köszöntötte a zarándokokat, Veszprém Város Önkormányzatának képviselőit, a passaui vendégeket, köztük Monsignore Gerhard Hettler atyát. Utána Msg. Hettler felolvasta Passau szalézi püspökének, Stefan Osternek köszöntő levelét,  melyet Godzsa T. István premontrei novícius (a Szent Mihály bazilika egykori ministránsa)  tolmácsolt. 

A szentmise szónoka Veres András győri megyéspüspök volt. Nemzeteinket és országainkat legtöbbször nem csak a geográfiai adottságok, a történelmi és kulturális örökségek kötik össze, hanem sok nemzettel a közös krisztusi hit és azok a szentek, akik hozzájárultak népének keresztény értékrendben való növekedéséhez. A szekularizáció térhódítása, a keresztény önfeladás és egy külső meglehetősen erőszakos vallási térhódítás következtében ezek az értékek ma veszélybe kerültek, nélkülük félő, hogy a jövőnk szertefoszlik – kezdte homíliáját a győri főpásztor. Kiemelte, a szentek a világegyház közös kincsei, ők fogják össze az Egyház nagy családjában a világ különböző népeit. Minden nép számára nagyon fontosak a saját szentjeik, hiszen ők növelik az adott nemzet vallási erejét és a Krisztusban való elkötelezettségüket. Ha ezek a szentek életük folyamán több nemzethez is kötődtek, akkor alkalmasak arra, hogy az országok között szorosabbra fűzzék a testvéri kapcsolatot. Ilyen a németek és magyarok között Árpád-házi Szent Erzsébet és Boldog Gizella. András püspök felhívta a figyelmünket, hogy hálásnak kell emlékeznünk Boldog Gizellára, Szent István királyunk feleségére, aki rendkívüli mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a krisztusi hit gyökeret verjen a magyar nép szívében. Mint feleség, mint édesanya és mint királyné lelkületével, mély hitével sokat tett azért, hogy a királyi családból szentek egész sora származzék az évszázadok során. Majd András püspök idézte Szent Pál apostol a rómaikhoz írt leveléből: Ha szent a gyökér, szentek az ágak is (Róm 11,16). Ez a kinyilatkoztatott igazság István és Gizella életében is gazdagon beigazolódott. De jó lenne, ha a mai édesapák és édesanyák is tudatában lennének ennek az életformáló igazságnak. Kétségbeejtő néha hallani a fiataloktól, hogy nem tudnak felnézni szüleikre, életvitelük miatt meg is vetik őket. Talál-e a gyermek olyan felnőttet, akihez igazíthatja életét, erkölcsi értékrendjét, pedig ezekért a gyerekekért valaki felelős?! Boldog Gizelláról joggal feltételezhetjük, hogy nem csak példaképe volt gyermekeinek, hanem a család imádkozó lelke is Ő volt – folytatta a megyéspüspök. A szentekkel kapcsolatban elmondta, arra hívják fel figyelmünket, hogy Egyházunk alapítója Krisztus az életszentséget jelölte meg elérendő célul az Őt követők számára. A szentek arra is rávilágítanak saját példájukkal, hogy e cél elérése mindenki számára lehetséges. A szentté válás minden ember számára az egyetlen értelmes életcél, nem idegen a nem hívő emberektől sem. Emberi természetünk alapvető vágya a jóság, a szépség és igazság keresése. A szeretet pedig kétséget kizárólag minden ember egyetemes vágya. Ezek azért vannak, mert mindannyian Isten teremtményei vagyunk, aki szívünkbe ültette ezeket a vágyakat. Ezért szól mindenki felé a hívás: Legyetek szentek (1Pét 1,16)! A főpásztor Sík Sándor Ments meg Uram! című verséből idézett:

A virágtalan, gyümölcstelen ágtól
A meddőségtől, lanyhaságtól,
a naptalan és esőtelen égtől;
Ments meg Uram a szürkeségtől!

Ne hagyj Uram, megülepednem,
sem eszmében, sem kényelemben.
Ne tűrj megállni az ostoba van-nál,
S nem vágyni többre kis mái magamnál.

Ha jönni talál olyan óra,
hogy megzökkenne vágyam mutatója,
Kezem kezedben ha kezdene hülni,
Más örömén ha nem tudnék örülni,

Ha elapadna könnyem a más bűnén,
A minden mozgást érezni ha szűnném,
Az a nap Uram, hadd legyen a végső:
Szabadíts meg a szürkeségtől!

Az életszentség lehetséges cél mindenki számára. Nem emberi csúcsteljesítmény, elérni biztosan saját erőnkből nem lehet, az életszentség Isten műve bennünk, ha engedjük. Csak úgy érhető el, ha nem elégszünk meg a középszerű keresztény élettel, mely korunk Egyházának legnagyobb ellensége – zárta elmélkedését Veres András győri megyéspüspök.

A szentmise végén átadták a főegyházmegye kilenc tanulójának kiemelkedő tanulmányi eredményük és példamutató hitéleti tevékenységük elismeréseként a Szent Imre-díjat. Majd ünnepélyesen búcsút vettek a Missziós kereszttől amely folytatta útját Balatonalmádiba, ahol május 17-ig köszönthetik a hívek.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

iec2020, búcsú, Boldog Gizella
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert