Megújulva – megmaradva: az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének konferenciája Nyíregyházán

Megújulva – megmaradva: az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének konferenciája Nyíregyházán

A tradíció és innováció a muzeális gyűjteményekben volt az idei EKE (Egyházi Könyvtárak Egyesülése) konferenciájának témája 2018. június 25. és 27. között. A szakmai napokra az ország harminchat egyházi könyvtárának több mint nyolcvan munkatársa érkezett a megyeszékhelyre.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye, fotó: Polyákné Tóth Nóra2018. június 29. 11:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2217 napja íródott

A 2018-as EKE konferenciának Nyíregyháza adott otthont. A szakmai előadásokra a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (SZAGKHF) dísztermében került sor. Ez a három nap alatt tizenegy előadói megszólalást jelentett (A könyvtár, könyvtáros, könyvtárosság identitásváltozása és Modern kihívások az egyházi gyűjteményekben témák köré csoportosulva).

Az előadók valamennyien a hazai könyvtáros szakma neves képviselői voltak.

Eszenyiné dr. Borbély Mária, a Debreceni Egyetem adjunktusa s egyben a Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) elnökségi tagja „Könyvtáros szerepek a gyorsan változó globális információs környezetben”című előadásában arról beszélt, milyen kihívások állnak gyorsan változó világunkban a könyvtárosok előtt. Az általa készített felmérés alapján kiderült, hogy az egyházi könyvtárosok digitális kompetenciái egyáltalán nem maradnak el a többi könyvtári területen dolgozó kollégáétól.

Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet igazgatója, az MKE elnökségi tagja „Könyvtáralapítók-fenntartók, magán- és közgyűjtemények – a mai magyar könyvtári hálózat, rendszer” címmel tartott előadást a könyvtárak, benne az egyházi könyvtárak világáról.

Érdi Marianne, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) restaurátora „Muzeális gyűjtemények komplex védelme – állományvédelem és biztonság a raktározástól a kiállításig” című előadásában az egyházi könyvtárak muzeális állományrészét érintő fontos témáról, az állomány megóvásáról beszélt, saját munkahelye, az OSZK példája alapján.

Dr. Koltay Klára, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) főigazgató helyettese a „Muzeális gyűjtemények korszerű feltárása, szolgáltatása” című előadásában bemutatta a DEENK-ben folyó gyakorlatot a régi dokumentumok csöppet sem egyszerű és komoly szakértelmet igénylő feltárása terén. Beszélt az előadó arról is, hogy miként oldja meg az egyetemi könyvtár a muzeális dokumentumok szolgáltatását az állományvédelmi szempontok betartása mellett.

Tóthné Hegyi Judit több évtizednyi gyakorló könyvtárossággal a háta mögött új humánerőforrást fejlesztő módszerekkel ismertette meg a hallgatóságot „Új utakon – menedzsment, intézményi kultúra, önismeret, vezetőfejlesztés, coaching, mentálhigiéné helye a könyvtárban” című előadásában. A címben megnevezett dolgok segítségére lehetnek az egyénnek a személyiségépítésben, a konfliktuskezelésben, a karrierváltásban, az időgazdálkodásban stb. A könyvtár vezetőjét - alkalmazva ezeket a módszereket - hatékonyabb, kiegyensúlyozottabb, vidámabb és motivált munkatársak vehetik körül és mindez végső soron az olvasók érdekét szolgálja.

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs, a vasvári Helytörténeti Gyűjtemény vezetője  „Könyvtár? Levéltár? Múzeum? – A könyvtári identitás megőrzése és a gyűjteményi szemlélet – látogatóközpontok, turizmus, könyvtár” című előadásában egy komplex gyűjteményt mutatott be. A múzeum amellett, hogy több ezer helytörténeti és néprajzi tárgyat őriz az egykori domonkos rendház falai között, 2001-től bemutatja a rend magyarországi múltját és a kutatók örömére helyet ad a domonkos rendtörténeti szakkönyvtárnak is.

Dr. Hubert Gabriella, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója a közelmúltban összevont intézmény új szervezeti felépítését mutatta be a hallgatóságnak „Intézményi-szervezeti kultúra kialakítása az Evangélikus Gyűjteményekben”című előadásában.

Bán Magdolna, a Kecskeméti Református Egyházközség könyvtára és levéltárának vezetője a könyvtári statisztika átalakulásáról beszélt, fokuszálva az egyházi könyvtárakat érintő változásokra.

Baranya Péter, a Piarista Központi Könyvtár vezetője az új EU-s adatvédelmi törvény a  GDPR  könyvtárakat érintő előírásait vázolta fel.

Dr. Oláh Róbert, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának régikönyves könyvtárosa a könyvtár készülő RMK-katalógusáról (Régi Magyar Könyvtár) beszélt.

Dr. Kührner Éva, a SZAGKHF Könyvtára főkönyvtárosa „Folyóiratok analitikus feltárása egyházi könyvtárakban” című előadásában a vallási témájú dokumentumok repertorizálásának szükségességéről beszélt és utalt a főiskola könyvtárának ez irányú tevékenységére is.

Az elhangzott előadások anyaga rövidesen elérhetők lesznek az EKE honlapján az alábbi címen: https://www.eke.hu/rendezvenyek

A szakmai előadásokon a hallgatóság között ott voltak a város könyvtárainak munkatársai is.

Az első nap zárkörű közgyűlésén a múlt évi munka értékeléséről, tiszteletbeli tag felvételéről, tagdíjemelésről szavaztak a küldöttek. Megnevezésre került a jövő évi EKE konferencia helyszíne is. 2019-ben Esztergom látja vendégül az egyházi könyvtárosokat június utolsó hetében.

A szakmaiságon túl alkalom adódott a három nap alatt a lelki feltöltődésre is, hiszen a napkezdő imádságokon túl a Szent Efrém Férfikar ökumenikus hangáhítatán és szabolcsi templomtúrán vettek részt a könyvtárosok. Kedden Máriapócs, Nyírbátor, Tákos és Csaroda templomait, szerdán a történelmi egyházak nyíregyházi székesegyházait, templomait látogatták meg a vendégek.

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1994-ben alakult, felekezeti hovatartozástól független, ökumenikus szervezet. A csatlakozott gyűjtemények között vannak katolikus, evangélikus, református, ortodox, unitárius, izraelita, baptista felekezetű könyvtárak hazánkból és a határainkon túli magyar lakta területekről (pl. Kolozsvár, Gyulafehérvár). Az egyesülés célja az egyházi könyvtárak együttműködésének előmozdítása, a tapasztalatok kicserélése, továbbképzés.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye, fotó: Polyákné Tóth Nóra

Nyíregyházi Egyházmegye

konferencia, könyvtár, kultúra
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert