Elismerések a Pedagógusok búcsúján

Elismerések a Pedagógusok búcsúján
2016. június 26-án tartották a Hajdúdorogi Főegyházmegye és a Nyíregyházi Egyházmegye pedagógusainak első közös búcsúját, mely során egyházmegyénkből többen is kitüntetést kaptak áldozatos munkájukért.
Fotó: Zadubenszki Norbert2016. június 27. 13:10

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2649 napja íródott

2016. június 26-án tartották a Hajdúdorogi Főegyházmegye és a Nyíregyházi Egyházmegye pedagógusainak első közös búcsúját, mely során egyházmegyénkből többen is kitüntetést kaptak áldozatos munkájukért.

A búcsú keretében délelőtt szakmai programokkal várták a pedagógusokat. A Szent Liturgiát Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be, aki szentbeszéde végén azzal a kéréssel fordult a jelenlévők felé, hogy járuljanak a Szűzanya elé és súgják a fülébe: „Szűzanyám, köszönöm, hogy hiszel bennem, köszönöm, hogy eddig is megsegítettél, és hogy megmutattad, hogy az életem és mások élete is érték.”

Ezt követően Kocsis Fülöp érsek-metropolita és Szocska A. Ábel apostoli kormányzó a Hajdúdorogi Főegyházmegye és a Nyíregyházi Egyházmegye pedagógusainak díjakat adtak át nevelési és oktatási munkájuk elismeréseként. A Nyíregyházi Egyházmegye Görögkatolikus Köznevelésért-díjat első alkalommal Pásztor Lászlóné, a balkányi Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda vezetője vehette át. A Szent Gellért-díj arany fokozatát dr. Sivadó Csaba, az egyházmegye oktatási referense, ezüst fokozatát pedig Matavovszky Györgyné, a Szent Miklós Iskola tanítója, valamint Csűrös Józsefné, a hodászi Angyalok Kertje Görögkatolikus Óvoda vezetője vehették át.

 

Alább közzé tesszük rövid méltatásukat:

Pásztor Lászlóné

Pásztor Lászlóné kisgyermekkorától óvodapedagógusi pályára készült, melyet már majd 30 éve folytat. Pályáját szakközépiskolai végzettséggel kezdte. Munkája közben hamar megmutatkozott gyermekszeretete és személyiségének azon jegyei, melyek alkalmassá tették a pedagógushivatásra. Gondos igyekezettel folyamatosan képezte magát.

2011. szeptember 01-től a Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda vezetője. Nagy szerepet vállalt abban, hogy az addig önkormányzati óvoda a görögkatolikus egyház fenntartásába kerülhessen. Az óvodáért fáradhatatlanul, töretlen hittel és lelkesedéssel dolgozik.

Munkáját mindig pontosan, lelkiismeretesen látja el. Kollégái számíthatnak mindennapi szorgalmas munkájára, és bizalommal támaszkodhatnak szakmai hozzáértésére. A mindennapokban felelősségteljesen, áldozatkészen, szakmai alázattal és hozzáértéssel teszi dolgát, melyért nem vár elismerést. Szociális érzékenysége, empatikus készsége nagy-nagy türelemmel párosul. Önmagával és kollégáival szemben is magas követelményeket állít. Kiváló közösségi ember, akár szabad idejét is feláldozva vesz részt az intézmény rendezvényein, programjain. Mindig élen jár az újítások megvalósításában, programok szervezésében, lebonyolításában. Kitűnő pedagógiai érzékkel, önzetlenül, hozzáértéssel, őszinteséggel és végtelen türelemmel nevel: gyermeket, szülőt és kollégát egyaránt. 

Azon kevesek egyike, akik hivatásukat egyben örömforrásnak is tekintik, így mindig vidáman, a lehető legjobbra törekedve végzik munkájukat.   Példamutató szakmai tevékenysége és emberi hozzáállása elismerésre méltó.  

Matavovszky Györgyné

Matavovszky Györgyné képesítését a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerezte. Három felnőtt gyermek édesanyja. A Fokoláré mozgalom elhivatottja, minden szépre és jóra nyitott misszionárius. Oszlopos tagja a Nyíregyháza-Jósavárosi Görögkatolikus Egyházközségnek.

Az intézményben az alkalmazottak választott képviselője, aki 1999-től fáradhatatlanul segíti lerakni a 4 gyermekkel induló iskola hagyományainak alapjait. Meglátásai, ötletei előbbre viszik a tantestület törekvéseit. Tudását állandóan gazdagítja, módszereit szívesen osztja meg fiatalabb kollégáival. Továbbképzésre, bemutató óra tartására önként jelentkezik, mert úgy érzi, hogy egymástól sokat lehet tanulni. Belső igénye az önművelés és a tudásmegosztás. Szakmai és módszertani gazdagság jellemzi, példaértékű és cselekvő a hitélete. Gyermekszeretete vallásos elkötelezettséggel, empátiával párosul; a nehézségeket feloldja találékony optimizmusa, és jó szervezőkészsége. Minden téren törekszik a lelkiismeretességre, a pontosságra. 4 év alatt nem csak a rábízott osztályokat, hanem a szülőket, a családokat is igazi közösséggé kovácsolja. Az intézményvezetésben is fontos szerepet tölt be, a legnagyobb létszámú Nevelési - osztályfőnöki munkaközösség vezetője

 

Csűrös Józsefné

Csűrös Józsefné 2014 óta a hodászi Angyalok Kertje Görögkatolikus Óvoda vezetője. Tanulmányait a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben kezdte, majd a következő évtizedekben Nyíregyházán, a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Sárospataki Tanítóképző Főiskolán és a Szegedi Tudományegyetem képzésein is tanult, így folyamatosan fejlesztette szakmai tudását, és bővítette látókörét a közoktatás területén. Két lánygyermek édesanyja, 9 hónapja pedig már nagymama.

Tiborszállási és mátészalkai munkásságát követően tudását egész megyénkben kamatoztatta, mint a térség óvodáinak megyei szaktanácsadója, emellett a Biztos Kezdet Gyerekházat is vezette.

Óvodapedagógusi és óvodavezetői tevékenysége mellett jelentős szakmai tapasztalattal bír: IPR szakértő, folyamat-szaktanácsadó, kompetenciaképző, mentor-szaktanácsadó, intézményi folyamat-szaktanácsadó, továbbképzéseket tarthat óvoda-iskola átmenet témában, integrációban, valamint a kompetencia alapú nevelésben is.

A nevelés-oktatás területén 2012-től kezdődő hodászi munkája egész egyházmegyénk számára kiemelkedő fontosságú. Szakmai bölcsességgel, remek vezetői, koordinációs készséggel rendelkezik, és a munkatársaival való jó együttműködés révén nemcsak a jelen feladatainak precíz megoldásában, hanem az élet- és munkatapasztalatoknak a fiatalabb munkatársak felé való átadásával is segíti egyházmegyénk jövőbeli oktatási-nevelési tevékenységének fejlődését. Számos

nyertes pályázat előkészítése és lebonyolítása fűződik nevéhez. Ezek keretében olyan kirándulási, szabadidős- és sporttevékenységek lehetőségét biztosítja a hátrányos helyzetű roma gyermekek számára, melyek számukra szociális helyzetük miatt nem lennének elérhetőek.

Aktív templomba járóként vallásos életvezetése a mindennapokban is tükröződik, gyermekszeretete folyamatosan megtapasztalható, és nagy empátiával viseltetik nemcsak a rábízott gyermekek, hanem azok szülei és egész környezetük iránt. Precíz munkája türelméről és lelkiismeretességéről tanúskodik. Mivel évek óta sokat tesz a hátrányos és a halmozottan hátrányos, főként roma gyermekek felzárkóztatásáért és azok folyamatos továbbfejlesztéséért tevékenysége elismerést érdemel, példa és iránymutató lehet egyházi intézményeink pedagógusai számára.

 

Elkötelezett, munkájukért hálát adunk a Jóistennek. Áldozatos életüket, további küldetésüket a Szűzanya oltalmába ajánljuk!

Fotó: Zadubenszki Norbert

Nyíregyházi Egyházmegye

pedagógus, búcsú
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert