Bemutatkozik a máriapócsi Bazilita Harmadrendi Csoport

Bemutatkozik a máriapócsi Bazilita Harmadrendi Csoport

Máriapócson működik, és élő közösséget alkot a bazilita harmadrendi csoport, melynek megalakulásáról, életéről, mindennapjairól Papp Nóra írt a 2018-as Görögkatolikus Szemlélet Magazin téli számában.

Szöveg és fotó: Papp Nóra2019. január 28. 14:30

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1593 napja íródott

A Nagy Szent Bazilról elnevezett bazilita szerzetesrend első rendje, a férfiak szerzetesrendje, a másodrend a nők szerzetesrendje, vagyis az apácák csoportja. A bazilita harmadrend, a világi testvérek közössége. Nagy Szent Bazil hármas feladatot határozott meg a szerzeteseinek: dicsőítsék Istent imával, különösen zsolozsmázással, (zsoltározással) böjttel, munkálkodjanak a saját és embertársaik üdvösségén. A harmadrendiek szintén ezen feladatok szerint törekednek a keresztény tökéletességre, az életszentségre az erények gyakorlása által, mindezt az elkötelezettséget a rend karizmái felé, a világban élve, családosként is megélhetik. A harmadrendi életmód – vagyis a komolyabb elköteleződés az ígéret által – a keresztény, katolikus életmódhoz, a hitben való fejlődéshez nyújt segítséget, így ez a világi közösség a sajátos bazilita lelki értékeket közvetítheti környezete felé.

A bazilita rend világi ágának létrehozását az Egyesült Államokból hazatért Rakaczky Bazil szerzetes atya indítványozta 1993-ban, az első csoport pedig Hajdúdorogon jött létre. A máriapócsi harmadrendi közösség megszervezését Szocska Ábel akkori tartományfőnök (ma nyíregyházi megyéspüspök) kezdeményezte közel tíz éve. Munkáját Keresztes Bazília bazilissza nővér és Király János görögkatolikus áldozópap illetve Rakaczky Bazil, Skinta József, Kormos Illés és Szántai Miklós bazilita szerzetesek segítették. A jelenlegi csoport lelki vezetője Ihnát János szatmári főesperes atya, világi vezetője Földvári Katalin.

A bazilita harmadrendiek életprogramja a krisztusivá válás, az Atyával való bensőséges, bizalmi kapcsolat kialakítása, ezáltal a Jézushoz való odafordulás. A harmadrendi hívő szeretné az élete gyümölcseit, munkáját, döntéseit tanúságtételként átnyújtani az Atyának és az Istenszülőnek. A bazilita harmadrendi összejövetelek imaélményt nyújtanak az imaórák, a rózsafűzér, a paraklisz, az akatiszthosz közös imádkozása által, külön kiemelt imaszándék a könyörgés a papi és szerzetesi hivatásokért. A harmadrendi csoport tagjai rendszeresen és gyakran gyónnak, áldoznak, olvassák a Bibliát és lelkiségi irodalmat, gyakorolják a segítő felebaráti szeretetet. Hivatásukat az életállapotuknak megfelelően, a világban élve teljesítik, elvégeznek minden feladatot, melyet az egyház rájuk bíz. Ez a lelki közösség a bazilita hagyományokból táplálkozik, melyhez hozzá tartozik a lelki programok szervezése is, pl. előadások a havi összejöveteleken, dogmatikai, erkölcsteológiai témákban, lelkigyakorlatok, zarándoklatok szervezése. A havi összejöveteleken a kiselőadások nyitott kurzus, műhelymunka-jellegűek, melynek a narratívája családias érzelmű, a hallottakra később is reflektálhatnak.

A bazilita harmadrend úgy gondolja, hogy Jézus nem rosszkedvűen utána bandukoló követőket kíván, hanem szabadon engedelmeskedő, aktív, jó életpéldát mutató, Istennek tetsző életet élő szeretetközösséget. Ilyenné kíván válni a bazilita harmadrend tanúságtételével, tevékeny részvételével az egyház életében.

A közösségben, a közösségért végzett munka erejét, a felelősségteljes közösségépítés releváns kérdését a Vatikán az 1970-es évektől hangsúlyozza. A lelkipásztorkodásban, a nyugati világban a népegyházi struktúrák már nem teherbíróak a problémamegoldás, együttműködés, kommunikáció, hivatásébresztés, empátia tekintetében. A kis lelki közösségek családias légkörében, kicsiben működik a nagyegyház élete. A civilek a II. Vatikáni zsinat tanítása szerint, részesednek az egyház papi, prófétai, királyi küldetésben, a Szentléleknek köszönhetően pedig részesednek a hitérzékben is, így életpéldájukkal segíthetik az egyházat. Isten szavát gyakorlatra váltják, erőt merítenek a Szentírásból a mindennapi élethez, a hitet „átadják” a környezetüknek, a következő nemzedéknek, tanúságtételük kovászként él, misszionálnak, evangelizálnak, mint közösség.

A bazilita harmadrend a világban élve felmutatja a keresztény, görögkatolikus értékeket, hitelesen megélve azokat, így a görögkatolikus egyház összegyűjtött lelki kincseit a világnak, az útkeresőknek kínálják. A rendszeres imaélet elősegíti a lelki egészség fenntartását, a csoport emellett szeretne hozzájárulni a település kulturális hagyományfejlesztéséhez, az emberek szokásrendszerének alakításához.

Pillantsunk most be a máriapócsi bazilita harmadrendi csoport életébe. A közösség tagjai minden hónap utolsó szombatján találkoznak, ezeket az összejöveteleket a csoport lelki vezetője és világi vezetője tervezi és szervezi meg. A közös paraklisz vagy akatiszthosz, rózsafűzér vagy imaórák elimádkozása után, előadások következnek. A legutóbbi előadások a sarkalatos erények témáját járták körbe, de hallhattuk Erdei József atya több, bibliai témájú tanítását, Ihnát János atya pedig a máriapócsi kegykép könnyezéséről illetve a vallásosságról elmélkedett.

Az idei évben a csoport bőséges kegyelmekben részesülhetett. A tagok nagyböjtben részt vettek a bazilita harmadrend éves lelkigyakorlatán, melyet Korzenszky Richárd, a tihanyi bencés apátság volt elöljárója tartott, márciusban pedig látogatást tettek a Missziós Keresztnél, amely alkalom lelkileg is megerősítette, hitben gyarapította őket. Ezt követően örömmel tettek eleget a meghívásnak Erdei József bazilita atya gyémántmiséjére, majd Ihnáth János szatmári főesperes atya aranymiséjére. Pünkösdkor hálát adhattak Földvári Kata új tag ígérettételéért, aki októberben a csoport új világi vezetője lett. A csoport májusban Sajópálfalára is elzarándokolt Tokaj és Miskolc érintésével.

A csoport imádságos szeretettel vett részt az Ábel atya püspökké szentelése előtti hitvallási vecsernyén Máriapócson, mellyel kifejezték szoros érzelmi kötődésüket a bazilita püspök felé, majd Imre Ágota bazilissza nővér örökfogadalmának ötvenéves jubileumát ünnepelték meg. Szeptemberben megrendezésre került az éves bazilita harmadrendi zarándoklat, melynek keretében az egész országból érkeztek bazilita harmadrendi tagok Máriapócsra. A zarándoklat összekapcsolódott a harmadrend fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából rendezett kiállítással, amely az egyes csoportok történetét mutatta be.

Remélem, hogy sikerült kedvet csinálni ezzel a sok szép, színes programmal a harmadrendbe való belépéshez. Gyere, és ismerkedj meg velük, Te is!

 

Nyomtatásban megjelent a 2018-as Görögkatolikus Szemlélet Magazin téli számában.

Szöveg és fotó: Papp Nóra

Nyíregyházi Egyházmegye

bazilita harmadrend
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert