Állásajánlat – nevelőszülői tanácsadót keresnek

Állásajánlat – nevelőszülői tanácsadót keresnek

A Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény pályázatot hirdet nevelőszülői tanácsadó munkakör betöltésére.

Nyíregyházi Egyházmegye2019. február 13. 15:50

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1690 napja íródott

Szükséges képesítés: felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus szakképzettség, pszichológus, mentálhigiénés szakképzettség, védőnő, teológus, hittanár vagy hittantanár (a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet (a továbbiakban: 15/1998. NM rendelet) 2. sz. mellékletében rögzítettek szerint)

Feladatellátás: A nevelőszülői családokban ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermekek és nevelőszülők tanácsadással történő segítése, a nevelőszülők tevékenységének ellenőrzése. A nevelőszülői családok rendszeres látogatása. A gondozott gyermek egyéni gondozási - nevelési tervének elkészítésében való közreműködés. Rendszeres tájékozódás és együttműködés a gyermekek nevelési, oktatási intézményeivel. Kapcsolattartás elősegítése a vér szerinti családokkal. Nevelőszülői alkalmassági vizsgálathoz, új nevelőszülők jelentkezéséhez környezettanulmány készítése. Korrekt együttműködés a családokat segítő kollégákkal, társintézményekkel. Utógondozói ellátottak segítése. (a 15/1998. NM rendeletben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben rögzítettek szerint)

A jogviszony időtartama: Határozott idejű jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős foglalkoztatás, heti 40 órában, kötetlen munkaidőben.

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A jelentkezéshez kérjük mellékelni a következőket:

  • szakmai önéletrajzot (benne a szakmai tapasztalat részletes bemutatásával)
  • a szakirányú végzettséget igazoló oklevél másolatát
  • lelkészi ajánlást
  • erkölcsi bizonyítványt.

A jelentkezés feltétele:

  • B kategóriás jogosítvány
  • saját gépkocsi.

A pályázatokat folyamatosan várjuk a központi székhely címére, a 4400 Nyíregyháza, Víz u. 15. szám alatti postacímre vagy a gyermekvedelem@nyirgorkat.hu email címünkre.

Pályázatot személyesen is be lehet nyújtani a fenti címen.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 22.

A munkakör a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető. A felvételi elbeszélgetés időpontjáról telefonon a fenti feltételeknek megfelelő pályázókat értesítjük.

Az álláshelyre beérkező pályázatok elbírálása folyamatosan történik.  

A pályázat benyújtásával kapcsolatban (hétfőtől-csütörtökig 7:30-tól 16:00-ig, pénteken: 7:30-tól 13:30-ig) érdeklődni lehet az intézmény 42/310-217-es telefonszámán.

Nyíregyházi Egyházmegye

állás
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert