Antimension of the Holy Altar

Legyen a szemed nyitva e ház fölött – kápolnaszentelés Hodászon

„Kérlek, ó, Istenem, szemed legyen nyitva és füled figyeljen oda az imádságra, amelyet e helyen mondanak.” – idézte Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök Salamon templomszentelési imáját a hodászi Szent Miklós Ápoló-Gondozó Otthon újonnan kialakított kápolnájának megszentelésekor április 4-én.

Szöveg és fotó: Polyákné Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2019. április 5. 14:20

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1931 napja íródott

Eddig egy társalgószoba szolgált az otthon lakóinak vallásgyakorlásuk helyszínéül. Mind a lakók, mind az ellátottak részéről felmerült az igény egy olyan helyiség iránt, ahová betérhetnek letenni a mindennapi terheiket a Jóisten elé.

„Már az egykor Viktória Ápoló-Gondozó Otthonnak nevezett intézményben is folyamatos volt a lelki ellátás, de inkább nagyobb ünnepekkor érkezett szolgálatra a mindenkori hodászi parókus a betegek közé” – mondta az intézmény lelki igazgatója, Kanyó Árpád hodászi parókus atya. Most, hogy kialakítottak itt egy kápolnát, több szertartásra lesz lehetőség, bár a település két görögkatolikus egyházközsége, ugyanúgy, mint eddig, szeretettel fogadja a lakókat, akiket kisbusszal szoktak a község templomaiba szállítani.

Az intézményben arra is figyelnek, hogy a társegyházak is képviseltessék magukat, szolgálva a nem görögkatolikus keresztények lelki igényeit is. Már foglalkoztatóként jelen van Kárpátaljáról egy református tiszteletes, és a római katolikusokkal is szeretnének együttműködni. „A lelkipásztor sokat tud segíteni egy ilyen intézményben, ahol a dolgozókat a kiégés veszélye fenyegeti. Ezért szervezünk közös lelki programokat, zarándoklatokat” – erősítette meg Árpi atya. A lakókban pedig a személyes kapcsolat által az elfogadás és a szeretet élményét mélyítheti a pap.

A pszichiátriai betegek és idős demens ellátottak számára berendezett most megszentelt kápolnába felajánlások és az egyházmegye támogatása által is kerültek többek között ikonok, templomi padok, az oltár és az antimenzion, melyet szintén április 4-én helyezett el az oltáron a megyéspüspök.

Az antimenzion, amely Krisztus síri leplét ábrázoló kendő, s amelyet egy évben csak egyszer szentelnek: Nagycsütörtökön, jelenléte a templomban azért fontos, mert e nélkül nem mutathat be Szent Liturgiát a pap. Elhelyezése után kerülhetett tehát sor a kápolnában az első Szent Liturgiára, melyet Kanyó Árpád parókus és dr. Papp Tibor főhelynök atyák celebráltak Krétai Szent András napján. A homíliát Ábel püspök tartotta, aki felidézte Salamon templomszentelési imáját:

„Nappal és éjjel legyen a szemed nyitva e ház fölött, a hely fölött, amelyről kijelentetted, hogy nevedet ott helyezzék el. […] Kérlek, ó, Istenem, szemed legyen nyitva és füled figyeljen oda az imádságra, amelyet e helyen mondanak.”

Hiszen ez a kápolna is tükrözi minden templom üzenetét: „Mert a templom egy elkülönített hely, amely az Istennek van fenntartva, ahová az Atya különleges módon letekint, imádságaink meghallgatásra találnak” – magyarázta a püspök. Bár az épület Istent befogadni képtelen, Ő mindenhatóságánál fogva megteheti, hogy jelenlétével, figyelmével, tekintetével megtiszteli ezt a helyet.”

A szertartás végén Kanyó Árpád atya lelki igazgató és Lippainé Szabó Katalin intézményvezető köszöntötték a főpásztort, az egyik lakó az alkalomra írt versét olvasta fel.

A liturgia után a főpásztor az intézménykomplexum minden egységében körülnézett, beszélgetett a lakókkal, megtekintette a kreatív foglalkoztató helyiséget, ahol a lakók már húsvéti dekorációkat készítenek nap mint nap.

A bentlakásos ápoló-gondozó otthon 2018. február 1-jén került a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásába. A 200 pszichiátriai beteget, valamint a 30 súlyos demens gondozottat 82 ápoló-gondozó munkatárs látja el 12-24 órás műszakban.

Szöveg és fotó: Polyákné Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

kápolnaszentelés, Hodász, Szocska Ábel
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert