Véget ért a görögkatolikus papnevelés képzőinek szemináriuma

Véget ért a görögkatolikus papnevelés képzőinek szemináriuma

A Keleti Képzők Képzésének egyik kiemelt pontja volt Cyril Vasil érsekkel való találkozás, aki a Keleti Kongregáció prefektusaként tartott előadást arról, hogy mit vár a Szentszék, mit vár az Egyház a keleti szemináriumoktól.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye2019. július 22. 12:30

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1530 napja íródott

Július 7-én Nyíregyházán kezdődött, majd Debrecenben folytatódott a Keleti Képzők Képzése. Cyril Vasil érsek előadása már a Metropóliai Székházban volt, ahová hétvégi programként a hajdúdorogi első székesegyház meglátogatása után jöttek át a képzés résztvevői. A Kongregáció érsek-titkára az új evangelizáció sajátos feladatairól szólt, amely éppen úgy vonatkozik a keleti egyházakra is, mint a latin rítusúakra. Minthogy a többségében Európától keletre található országokban élő egyházakról van szó, ahol a gazdasági fejlődés, a globalizáció talán még nem öltött olyan méreteket, mint Nyugaton, ezért annak káros hatásai talán még kevésbé érzékelhetőek, de ez önmagában csak idő kérdése. A keleti egyházaknak meg kell találniuk azokat a sajátos eszközöket és erőforrásokat, amelyek nem csak megvédik híveiket a legújabbkor-i változások okozta ellanyhulástól, de régi értékekkel élve új módon, új nyelvezettel képesek azokat hitelesen a ma embere elé tárni. Előadása után természetesen kérdésekre is válaszolt, amelyek közül egyik legfontosabb a Keleti Egyházak szemináriumai számára elkészítendő saját Ratio Fundamentalis (papnevelés alapjait tartalmazó dokumentum)-ra irányult. Erre válaszul arra is rámutatott, hogy a papnevelés szempontjából a huszonhárom keleti egyházat is legalább három nagyobb csoportra kell osztani, s ebből csak az egyiket alkotják az európai illetve Európából származó, bizánci gyökerekkel rendelkező egyházak, mellette számolni kell a Közel-Keleten lévő egyházakkal, és a harmadik, még ettől is eltérő világ, az indiai kereszténység életével.

A meghívottak közösen énekelték el a főszékesegyházban a vecsernyét, amelyet Fülöp metropolita vezetett, de amelybe a szlovák származású érsek is elöljáróként tevékenyen bekapcsolódott. A debreceni este egy oldott hangulatú fogadással zárult az érseki rezidencián. Másnap pedig szintén liturgikus imádsággal folytatódott az együttlét, közösen átmentek Máriapócsra, ahol szintén közös celebrációval vettek részt a Szent Liturgián. A hétvégi pihenésbe még egy tokaji vecsernye és vacsora is belefért, melyet a külföldi vendégek valójában már vártak is.

A második hét nem volt kevésbé sűrű, az elsőhöz hasonlóan feszített menetben minden nap más professzor előadásait hallgatták és vitatták meg a résztvevők, előbb kisebb csoportokban, majd közösen a szakértő előadóval együtt. Amedeo Cencini a római szalézi egyetem professzora, a Magyarországon is ismert vallás-pszichológus a nevelés és képzés közti különbségről szólva kiemelte, csak akkor beszélhetünk hatékony papképzésről, amikortól a jelölt már maga cselekvőként képezi magát, s nem csak várja és elfogadja a felülről jövő nevelést. Nagy kérdés, hogy a papnövendékeket hogyan tudjuk eljuttatni erre a fejlődési szintre, amelynek aztán folytatódnia kell egy egész életen át. Michel Van Parys is többször járt már Magyarországon, a Chevetogne-i bencés monostor nyugalmazott apátja a pap alakjának patrisztikus megközelítése kapcsán mutatott rá arra, hogy a mai igehirdetőnek a Szentírás alapos ismerete mellett ismernie kell az atyák magyarázatait is, amelyek azáltal tudnak jóval mélyebb szempontokat előtárni, mivel azokban megjelenik az Egyház liturgikus, lelki és gyakorlati tapasztalata is. Végül Ivan Sicharik ukrán biblikus professzor lendületes előadásaiban a meghívás teológiájának biblikus alapjairól szólva rámutatott, hogy Krisztus alakja alapvetően meghatározza az újszövetség, az egyház kiválasztottjainak lelkületét azzal, hogy csakis az ő példája nyomán csakis az Atyával való személyes és mély kapcsolatban értelmezhető minden keresztény hivatás-küldetés. Az előadásokat minden nap élénk eszmecsere követte, amelynek eredményei nem csak a hazautazó elöljáróknak lesz nagy hasznára a nevelői munkában, de minden bizonnyal hozzájárul majd a keleti szemináriumok számára készítendő Ratio Fundamentalis-hoz. Erre egyébként a Keleti Kongregáció titkára is utalt debreceni látogatása alkalmával.

A kéthetes képzés végén a résztvevők a metropolita és a főiskolai rektor aláírásával igazolást is vehettek át, amely tartalmazta a lehallgatott előadások mennyiségét és tartalmát. Mind a szakmai munka, mind a megbeszélések, de még az együtt töltött szabadidő is hatékonyan hozzájárult ahhoz, hogy lelkileg és szellemiekben gazdagodva, elégedetten térhettek haza saját intézményeikbe a görögkatolikus szemináriumok vezetői. A tervek szerint két év múlva a képzés folytatásának szintén a magyar Metropólia ad majd otthont.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

képzés, oktatás,
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert