Hónapról hónapra régi egyházi iratok kerülnek a nagyközönség elé a görögkatolikus levéltár honlapján

Hónapról hónapra régi egyházi iratok kerülnek a nagyközönség elé a görögkatolikus levéltár honlapján

A levéltárak megőrzik az idő pillanatait: megsárgult iratai, elfeledett, de a jövőnek megőrzött levelei között feltárul a történelem. A Nyíregyházi Egyházmegye levéltárának honlapján induló sorozat (A hónap dokumentuma) keskeny réseket nyit a múlt képlékeny falán, melyen át bepillanthatunk az egyház életének egyes szakaszaiba. 

Szöveg: P. Tóth Nóra, fotó: leveltar.nyirgorkat.hu2020. január 21. 02:51

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1344 napja íródott

Majchricsné Ujteleki Zsuzsanna levéltáros ötlete nyomán immár a hatodik dokumentumot olvashatják a levéltár honlapján az oda látogatók. A hónap dokumentuma fül alatt olyan szövegeket olvashat az érdeklődő, melyek az adott hónapban, de több tíz vagy száz évvel ezelőtt íródtak – mintegy évfordulós visszatekintések a görögkatolikus egyházban történtekre.

Januárban Volosin János helyettes lelkész Papp Antal apostoli kormányzójának írt levelében a nyírbélteki templom belső vakolatának omladozásáról, a templom állapotának szakértő általi felmérésének szükségességéről tájékozódhatunk.

De ugyanitt megtalálható Dudás püspök nyolcvan évvel ezelőtti karácsonyi üdvözlő levele a papságnak, Firczák Gyula püspök rendelkezése az Istenszülő oltalma ünnepére vagy Pankovics István munkácsi megyéspüspök kánoni látogatása a gelsei egyházközségben 150 évvel ezelőttről.

Hogy miként választja ki a dokumentumokat a levéltár gondos kezelője, kérdésünkre elmondta Majchricsné Ujteleki Zsuanna – „változó: van, amikor a hónaphoz, van, amikor az évszámhoz, vagy épp ünnephez köthető a forduló, melyhez olykor tudatos keresés után, olykor véltelenszerűen bukkanok a megfelelő dokumentumra. A nyírlugosi toronykereszt-megáldásának emlékét őrző irat úgy akadt például a kezembe, hogy a nyírlugosi parókus atya parókiális iratanyagot hozott be a levéltárba, s abban volt ez a protokollum.” – mesélte a levéltáros.

És íme a januári hónap dokumentuma:

Méltóságos és főtisztelendő Püspök, Apostoli Adminisztrátor Úr!

Kegyes Atyám és Uram!

December 29én tartott iskolaszéki gyűlésből kifolyólag azon alázatos kérelemmel járulok Méltóságodhoz, méltóztassék kegyesen intézkedni az iránt, hogy templomunk szakértő által megvizsgáltassék, mivel egy idő óta a szentély stukatorjának vakolata omlik nagy darabokban, a hajó bolthajtásán is repedések látszanak, a hívek félnek a templom összeomlásától. Különben is a templom a hívek számarányához képest oly kicsi, hogy a múlt évi karácsonyi ünnep első napi szentmiséjén a gyertyák elaludtak. S mivel ez utóbbi napokban a vakolat hullása, illetve omlása nagyon gyakori lett, Méltóságod utólagos beleegyezése reményében kértem a nyírlugosi plébános urat, hogy a karácsonyi ünnepek alatt a szent szolgálatokat a helybeli r[ómai] kat[olikus] templomban végezhessem, tekintettel arra is, hogy ez ünnepekre összejött hívek sokasága miatt keletkező forróság, gőz a vakolat hullását még jobban előidézi.

Ezek után kegyes intézkedését várom, sz[entelő] jobbjának csókolása mellett mély hódolattal maradtam.

Nyírbéltek, 1913. január 1.

† Méltóságodnak

engedelmes fia:
Volosin János
h[elyettes] lelkész

Forrás: Görögkatolikus Püspöki Levéltár I–1–a. 16/1913.

Szöveg: P. Tóth Nóra, fotó: leveltar.nyirgorkat.hu

Nyíregyházi Egyházmegye

levéltár, a hónap dokumentuma
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert