Nagyböjti gondolatok napról napra – lelki táplálék-kiegészítő a böjtölés mellé 4.

Nagyböjti gondolatok napról napra  – lelki táplálék-kiegészítő a böjtölés mellé 4.

Lakatos László atya Útravalója minden napra nagyböjt idejéna tízparancsolatot és evangéliumi szakaszokat vizsgáló gondolatok és elmélkedések a húsvét előtti időszakban.

Szöveg: Lakatos László, design: Zadubenszki Norbert2021. február 18. 06:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1020 napja íródott

„Uradat, Istenedet imádd!” Mt4,10 Ezzel űzte el Jézus a csábító ördögöt Magától. Uradat, Istenedet imádd! Erre szólít fel Jézus mindnyájunkat, hogy közelebb vigyen bennünket Istenhez, mennyei Atyánkhoz. Imádjuk őt itt a földön, hogy megláthassuk, és találkozhassunk vele odaát a mennyben.


Szent Máté evangélista leírta a jelenetet, hogy a kísértő ördög felvitte Jézust egy magas hegyre. Megmutatta Neki a világ minden országát, minden kincsét, és azokat felkínálta Neki. Az ár, amit értük kért, az döbbenetes: Neked adom, ha leborulva imádsz engem! Jézus isteni fölénnyel utasította el az ördögöt, tudtára adva, hogy az imádás Istent illeti meg (Mt 4,8).

Isten első parancsának az is a mondanivalója, hogy az ember köteles Urát, Istenét imádni. Mit jelent ez a kifejezés: imádni? Azt, hogy értelmemmel elismerem: van felettünk Valaki, aki sokkal nagyobb, mint az ember. Neki köszönheti az ember létezését, és mindenét, amivel rendelkezik. A felismerésből következik az, hogy megalázom magamat Előtte. Elismerem, hogy tőle függök, szeretem és ragaszkodom hozzá. Istent, mint urat imádni, ezt jelenti. Felismerem, hogy ő az egyedüli, örökkévaló úr a világban, ő az életet és halált osztogató. Én, az ember is tőle függök, Neki köszönhetem mindenemet, amivel csak bírok. Mint végtelen hatalommal rendelkező Úr előtt, meghajlok az ő végtelen tekintélye előtt. Parancsait megtartom, és azon igyekszem, hogy életemben kedvében járjak. Amióta ember él a földön, mindig érezte, hogy Istene iránt ezekkel tartozik, még ha hamis istenről volt szó, akit ő teremtett magának.

Istent imádni a legnagyszerűbb dolog, amit az ember tehet a földön. Ilyen kapcsolatba kerülni Istennel az ember számára az egyik legnagyobb boldogság.

Uradat, Istenedet imádd! – szól hozzánk Isten első parancsa. Mi szeretnénk tudni, hogyan kell úgy teljesíteni ezt a parancsot, hogy abban Istennek kedve teljen. Az Ószövetségben Isten pontosan körülírta, meghatározta népe számára, hogy milyen áldozatokkal kell őt imádni. Az Újszövetségben ilyen pontos körülírást ne keressünk. Jézus ilyet nem adott. Személyesen adott azonban nagy példát: imádta az Atyát. Többször olvassuk a Szentírásban, hogy Jézus imádkozott. Olykor az imádság szövegét is leírták. Ha tehát mi is, szívünket bármikor, bárhol Atyánk felé emeljük, őt dicsérjük nagyságáért, fölségéért, hálát adunk Neki sokszoros jótéteményéért, akkor imádtuk Urunkat, Istenünket. Isten imádásával kapcsolatban bízzuk rá magunkat Egyházunk vezetésére. Egyházunk szertartásai, istentiszteleti énekei mind arra valók, hogy bemutassuk velük Istenünk felé imádásunkat: legelső és legfontosabb kötelességünket.

Jézus, mint az Isten Fia, igazi imádással volt a mennyei Atya felé. Mi, emberek, Isten teremtményei ugyanezt tegyük, őt utánozzuk, hogy vele a legszorosabb kapcsolatba kerüljünk.

Akármilyen szép és hosszú az istentisztelet, akármennyit tudunk otthonunkban, körülményeink között szavakkal imádkozni, az istentiszteletnek vége van, az embert pedig hívja más irányú kötelessége. Az Isten imádásának folytatódnia kell. Szent Ágoston gondolatai segítenek nekünk ebben. „Az Isten tiszteletének teljessége Annak követésében áll, akit az ember tisztel.” Istennek egyes tulajdonságai: jóság, türelem, szeretet az ember számára is utánozható tulajdonságok. Ezeket az ember is tudja gyakorolni a maga körülményei között. Aki ezeket teszi, Istent imádja. „Istent a nyelvvel dicsőíteni az ember nem mindig tudja, őt az élete által dicsőíteni: ezt az ember mindig tudja.” „Mindent, amit teszel, tégy jól, és Istent dicsérted” – fejezi be a szent püspök. Istennek ezt a dicséretét minden ember tudja végezni egész napon át, minden helyen. Isten dicséretének ez az útja minden ember számára járható út.

Isten imádása az ember számára kötelesség. Isten imádására az élet sok lehetőséget kínál. Szent Ágostont minden ember követheti.

Uradat, Istenedet imádd! Ezzel űzte el Jézus a csábító ördögöt Magától. Uradat, Istenedet imádd! Erre szólít fel Jézus mindnyájunkat, hogy közelebb vigyen bennünket Istenhez, mennyei Atyánkhoz. Imádjuk őt itt a földön, hogy megláthassuk, és találkozhassunk vele odaát a mennyben.

Lakatos László


Hallgassa meg az elmélkedést a Nyíregyházi Egyházmegye – ingyenesen elérhető – podcast-csatornáján az alábbi linkek bármelyikén. A szöveget Tamás László görögkatolikus papnövendék olvassa fel:

Szöveg: Lakatos László, design: Zadubenszki Norbert

Nyíregyházi Egyházmegye

lelki táplálék, böjti gondolatok
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert