Spiritual balm within the season of Lent

Nagyböjti gondolatok napról napra  – lelki táplálék-kiegészítő a böjtölés mellé 38.

Lakatos László atya Útravalója minden napra nagyböjt idejérea tízparancsolatot és evangéliumi szakaszokat vizsgáló gondolatok és elmélkedések a húsvét előtti időszakban.

Szöveg: Lakatos László, design: Zadubenszki Norbert2021. március 24. 06:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 961 napja íródott

„Aki az istentelent igaznak találja, és az igazat kárhoztatja, mind a kettő utálatos az Isten előtt.” (Péld 17,15) „Ne illesd társadat alaptalan váddal és senkit se hitegess ajkaddal.” (Péld 24,28) A hamis tanúzás Isten előtt az utálatos bűnök közé tartozik. „Dárda, kard és élezett nyíl: ilyen az az ember, aki társa ellen hamisan tanúskodik.” (Péld 25,18) Mindhárom fegyver ölésre való, vasból készült gyilkoló eszköz. Akit ezekkel átszúrnak, nehezen marad életben. Ezt a szörnyű szerepet tölti be az az ember, aki a másik ember ellen hamisan, az igazság ellenére tanúskodik. Isten az ilyet nem hagyja büntetlenül.


Isten a tízparancs második parancsában úgy rendelkezett, azzal törődött, hogy az emberek az ő szent nevét tartsák tiszteletben. A tíz parancs nyolcadik parancsában az emberrel is törődött. Védelmébe vette az ember jó hírnevét, méltóságát, becsületét. Ugyanakkor az emberi beszédet is szabályozta, mert ezt parancsolta: Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen!

Isten nyolcadik parancsa újra tiltó parancs. Az emberi beszédnek állít fel tilalomfát. A parancs elsődleges értelme ezt jelenti: képzeld magadat el a bíróság előtt, vagy olyan más esetben, ahol emberek fölött ítélkeznek. Az ítélkezésbe a te véleményedet is beszámítják. Ilyen esetekben más emberről hamisan beszélni, róla szándékosan hamisat, igazságtalan dolgot állítani, vagy bizonyítani nem szabad. Isten parancsa tehát a hamis, igazságtalan tanúskodás, hamis bizonyítékok ellen van elsősorban. Isten nagyon jól tudta, hogy az emberek sok esetben elfogultak lehetnek/lesznek egymással szemben. Az emberek előítéleteket táplálhatnak/táplálnak egymással szemben. Ellenszenvből eredő elfogultságukat képesek odáig vinni, hogy hivatalos helyen, hogy másik embertársukat bajba keverjék. Igaztalan vádakat, igaztalan tanúskodást is megtesznek. Ezzel vétenek nemcsak az igazság ellen, de a felebaráti szeretet ellen is.

Lehet, hogy vannak kifogásaim embertársaim ellen, de igaztalan állításaimmal őket bajba soha nem fogom keverni.

Isten az ő nyolcadik parancsát, az ember hamisságai ellen többféle formában is megismételte. „Hazug vádat ne vállalj, s ne nyújtsd kezedet arra, hogy a gonosz ember érdekében hamis tanúságot mondasz… ne csatlakozzál a perben a többség vallomásához, eltérve az igazságtól.” (Kiv 23,1) A bölcs Salamon király szavaival is Isten tanít: „aki az istentelent igaznak találja, és az igazat kárhoztatja, mind a kettő utálatos az Isten előtt.” (Péld 17,15) „Ne illesd társadat alaptalan váddal és senkit se hitegess ajkaddal.” (Péld 24,28) A hamis tanúzás Isten előtt az utálatos bűnök közé tartozik. „Dárda, kard és élezett nyíl: ilyen az az ember, aki társa ellen hamisan tanúskodik.” (Péld 25,18) Mindhárom fegyver ölésre való, vasból készült gyilkoló eszköz. Akit ezekkel átszúrnak, nehezen marad életben. Ezt a szörnyű szerepet tölti be az az ember, aki a másik ember ellen hamisan, az igazság ellenére tanúskodik. Isten az ilyet nem hagyja büntetlenül.

Isten fenyegető szavait komolyan véve a tőle való félelem, de a felebarát iránti szeretet miatt sem akarom ajkaimat beszennyezni a hamis tanúskodással.

Isten büntetésére a hamis tanúskodás miatt a Szentírásban két komoly történetet olvasunk. A zsidók gonosz királyának: Achábnak, egy ember, Nábot, nem akarta eladni atyjától örökölt telkét. A tőle is gonoszabb királyné felbujtására Nábotot hamis tanúkkal istenkáromlással vádolták és megkövezték, vérét a kutyák nyalták fel. Isten Illés prófétát küldte a királyhoz azzal az üzenettel, hogy az ő vérét is ugyanazon helyen fogják a kutyák felnyalni. Három év múlva beteljesedett Isten szava (1Kir 21). A másik történetben, az istenfélő asszonyra, Zsuzsannára két istentelen bíró szemet vetett, és bűnre akarta csábítani. Zsuzsanna ellenállt, ezért mindketten hamis vádak alapján az asszonyt halálra ítéltették. A vesztőhely előtt Isten sugallatára Dániel próféta újra megvizsgáltatta az ügyet, és kiderült a hamis tanúság. A két vénembert vitték a halálra. Isten szinte azonnal megbüntette a hamis tanúskodást (Dán 13).

Távol legyen tőlem, ajkaimtól minden hamisság, mert az igaz és igazságos Isten nem hagyja büntetés nélkül az igaztalan szavakat.

Hálával fogadtuk Isten hetedik parancsát, hogy törődik az ember anyagi javaival. Éppen így hálával fogadjuk a nyolcadik parancsot is, amivel Isten az ember még nagyobb kincsével: a jó hírnévvel és becsületével törődik. Ha Isten ilyen gondos, mi is, őt követve törődünk embertársaink jó hírnevével, becsületével.

Lakatos László


Hallgassa meg az elmélkedést a Nyíregyházi Egyházmegye – ingyenesen elérhető – podcast-csatornáján az alábbi linkek bármelyikén. A szöveget Tamás László görögkatolikus papnövendék olvassa fel:

Szöveg: Lakatos László, design: Zadubenszki Norbert

Nyíregyházi Egyházmegye

lelki táplálék, böjti gondolatok
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert