Spiritual balm within the season of Lent

Nagyböjti gondolatok napról napra  – lelki táplálék-kiegészítő a böjtölés mellé 39.

Lakatos László atya Útravalója minden napra nagyböjt idejérea tízparancsolatot és evangéliumi szakaszokat vizsgáló gondolatok és elmélkedések a húsvét előtti időszakban.

Szöveg: Lakatos László, design: Zadubenszki Norbert2021. március 25. 06:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 957 napja íródott

Az emberek sok mindent szereznek maguknak az életben. Szereznek szép lakást, szép ruhát, anyagi javakat, hogy emberekhez illően, kényelmesen, szépen tudjanak élni. Mindezekhez jó, nagyon jó, ha megszerzik maguknak a becsületet, jó hírnevet, mert a jó név, a becsület Isten ígérete szerint örökre megmarad.


Isten védelmébe vette minden ember jó hírnevét és becsületét, emberi méltóságát. Ez több mint az anyagi gazdagság. Isten maga jelentette ki: „Egy jó név értékesebb, mint a gazdagság.” (Péld 22,1) Hogy mi magunknál, másoknál is értékelni tudjuk a jó hírnevet, gondolkozzunk el röviden erről az emberi kincsünkről, amivel Isten is törődik.

Nehéz azt meghatározni, hogy mi az emberi jó hírnév. A hasonlatokhoz kell fordulnunk. Az ember jó híre hasonlít a ruhához, amelyet magunkra veszünk és viselünk. A jó hírnév „ruhája” azonban láthatatlan, szellemi ruha, de mégis tudomást szerzünk róla mindnyájan. Ezt a ruhát maga Isten adta az embereknek. A nyolcadik zsoltárban azt olvassuk, hogy Isten dicsőséggel és tisztelettel koronázta meg az embert teremtésekor, és kezei művei fölé állította. Az emberi méltóság, jó hírnév Isten dicsőségének valamilyen tükröződése, ragyogása az ember személyén. Egyrészt ékesíti vele az embert, másrészt védelmezi. Ezzel a jó hírnévvel tud az ember emberhez méltó életet élni embertársai között. Ebben a ruhában szívesen látják az embert és elfogadják őt minden emberi társaságban. A jó hírnév csak az ember kiváltsága. Ki törődik pl. állatvásárlásnál azzal, hogy jó hírű állatot kínálnak-e neki, vagy sem?

Isten teremtménye vagyok, mint minden más embertársam. Isten dicsőséggel és tisztelettel koronázta meg az embert, engem is. Ezt a méltóságot emberi viselkedésemmel igyekszem őrizni magamon.

Emberi méltóságunkhoz és jó hírnevünkhöz mi, emberek is hozzájárulunk a saját fáradozásainkkal. Aki emberhez méltóan él, becsületesen és tisztességesen viselkedik, az egyre nagyobb megbecsülést szerez magának az emberektől. Amíg az ember úgy él a földön, hogy az megfelel Isten képmásának, Isten gyermekének, annak emberi becsülete, jó hírneve növekszik és erősödik. Minden ember méltóságához és jó hírnevéhez embertársai is hozzájárulnak. Az egyik ember figyelemmel van a másik ember személye iránt. Tisztelettel tekint állására, megbecsüli és értékeli munkáját. Ez a másik ember számára becsületet szerez, jó hírneve növekszik. Az emberek eszerint ítélik meg, tartják jónak, vagy marasztalják el. Van az embernek még belső méltósága, jó hírneve, becsülete, amilyennek Isten szeme előtt mutatkozunk mindnyájan. Úgy lenne az igazi, ha külsőleg és belsőleg, Isten és az emberek szemében mindnyájan értékesek lennénk.

Amint elvárom embertársaimtól, hogy becsületben, tisztességben tartsanak, ugyanazt én is igyekszem megadni embertársaimnak.

Milyen értéket jelent az, hogy valakinek jó hírneve van? Hogy Isten szemében ez mit jelent, gondoljunk arra, hogy a nyolcadik parancsával ezt védelmezi. Isten tehát úgy tekint az ember becsületére, jó hírnevére, mint valami életfontosságú dologra. Olvasunk más isteni kijelentéseket is. „Jobb a jó név az illatos olajnál, vagy a gazdagságnál. Néhány napig tart a kellemes élet, a jó név pedig örökre megmarad.” (Sir 41,13) Isten kötelességünkké is teszi jó hírnevünk ápolását: „Gondod legyen jó hírnévre, mert az inkább megmarad neked, mint ezer drága nagy kincs.” (Sir 41,12) Ha az embereket kérdezzük meg a jó hírnév felől, ők is hasonlóan vélekednek. Aki józanul gondolkozik, mindig vigyáz arra, hogy becsületben álljon embertársai előtt. Az ember élhet kevés pénzzel, gyenge egészséggel, élhet szegényen. Ha nevét megtartja becsületben, tisztességben, mindig lesz helye az emberek között. Nyugodtan nézhet mindenki szemébe.

Ha Isten így törődik az ember jó hírnevével, én is követem őt ebben a törekvésben. Vigyázok jó híremre, hogy nyugodtan nézhessek mindenki szemébe.

Az emberek sok mindent szereznek maguknak az életben. Szereznek szép lakást, szép ruhát, anyagi javakat, hogy emberekhez illően, kényelmesen, szépen tudjanak élni. Mindezekhez jó, nagyon jó, ha megszerzik maguknak a becsületet, jó hírnevet, mert a jó név Isten ígérete szerint örökre megmarad.

Lakatos László


Hallgassa meg az elmélkedést a Nyíregyházi Egyházmegye – ingyenesen elérhető – podcast-csatornáján az alábbi linkek bármelyikén. A szöveget Tamás László görögkatolikus papnövendék olvassa fel:

Szöveg: Lakatos László, design: Zadubenszki Norbert

Nyíregyházi Egyházmegye

lelki táplálék, böjti gondolatok
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert