Megkezdődött a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus – Sok ezer ember ünnepelt együtt a Hősök terén

Megkezdődött a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus – Sok ezer ember ünnepelt együtt a Hősök terén

Megkezdődött az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK). „Közösségünk felemeli tekintetét, látóhatárát az isteni Eucharisztiához, és Krisztus szívéhez igazítja” – fogalmazott Angelo Bagnasco bíboros homíliájában ezen a hármas ünnepen – megnyitó, elsőáldozás, Venci Sancte – szeptember 5-én a Hősök terén. A világesemény előtt nagyszabású zenés-táncos műsorral várták a résztvevőket.

Szöveg: Trauttwein Éva/Magyar Kurír, fotó: Lambert Attila/Magyar Kurír2021. szeptember 5. 21:09

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1050 napja íródott

Elsőáldozók az ország minden részéből, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye katolikus iskoláinak diákjai, szemináriumok papnövendékei, több mint háromszáz pap, száz püspök, állami életünk jeles képviselői és hívők sokasága ünnepelt együtt a Hősök terén, a NEK Titkárságának tájékoztatása szerint közel húszezren vettek részt a megnyitón.

A Hősök tere két oszlopcsarnokának ölelésében felállított oltár, a téren 8000 fehér szék, egyenpólóba öltözött önkéntesek, 800 fős kórus a számára felállított tribünön – az ünneplő közösség belakta a teret. A 13 órától folyamatosan érkező résztvevőket a NEK hírnökeinek tanúságtételei készítették fel a szentmisére. Szikora Róbert és Baricz Gergő zenész, énekes, dalszerző énekkel köszöntötték a közönséget.
Lackfi János tanúságtételét a rá jellemző humor és a fiatalság számára ismerős nyelv hozta közel a diáksághoz. „Isten velünk volt az elmúlt 30 évben, mi nem küldtük el, és egyre közelebb jött” –  a népszerű költő, író, műfordító családja életének csodáiról beszélt, mely megerősítette benne azt a meggyőződést: Bár hihetetlen az a kapacitás, hogy Isten szeretete mindenkire személyesen ki tud terjedni, de működik. Fontos, hogy mi is keressük őt, hogy elcsendesedjünk, itt és most közösségként, de egyénileg is. Más minőségű élet, béke és reménység vár ránk, ha beengedjük őt mindennapjainkba.

A készület alatt a 2018-ban egyházi fenntartásba került Weiner Leó Katolikus Zeneiskola AMI és Zeneművészeti Szakgimnázium Prima Primissima díjjal kitüntetett fúvószenekara játszott, és Rákász Gergely orgonált.


Magyarország, Mária országa címmel Káel Csaba rendezésében a Kárpát-medence magyarságát és keresztény hagyományait bemutató előadással lépett színpadra a Magyar Nemzeti Táncegyüttes.

Megszólalt a Szentlelket hívó ének, megkezdődött a bevonulás. Hosszú sorban léptek az oltárhoz a koncelebárló püspökök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, külhoni főpásztorok és a világ különböző részeiből érkezett vendégek. A papnövedékek felvezetésével vonult be Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása és Angelo Bagnasco bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke, a szentmise főcelebárnsa és szónoka.

A szertartáson koncelebrált Michael August Blume SVD, Magyarország apostoli nunciusa; Alfredo José Espinoza Mateus, Quito érseke; Aurel Perca, Bukarest érseke, a Román Püspöki Konferencia elnöke; Baltazar Enrique Porras Cardozo bíboros, a venezuelai Mérida érseke; Béchara Boutros Raï bíboros, a maroniták antiochiai pátriárkája; Charles Gabriel Angela Palmer-Buckle, a ghánai Cape Coast metropolita érseke, a Ghánai Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke; Gérald Cyprien Lacroix bíboros, Québec érseke; Jean-Claude Hollerich bíboros, Luxemburg érseke, az Európai Unió Püspöki Konferenciái Bizottságának elnöke; Jose Serofia Palma, Cebu érseke; Youssef Absi melkita görögkatolikus pátriárka; Joseph Marie Ndi-Okalla, Mbalmayo püspöke; Matthias Kobena Nketsiah, Cape Coast nyugalmazott érseke; Michael Louis Fitzgerald bíboros, nyugalmazott nuncius; Piero Marini, a Pápai Liturgikus Szertartások Hivatalának egykori vezetője, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke; Valerian Okeke, Onitsha érseke, metropolita; Szvjatoszlav Sevcsuk ukrán nagyérsek.

A szentmisén a katolikus iskolák összkara – közel 800 fő –: a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, a váci székesegyházi kórusiskola, a Szent Angéla Énekes Iskola, a Pannonia Sacra, a szentendrei Szent András kórus, a budapesti Pál Apostol kórus, a székesfehérvári ciszterci leánykar, az Egyetemi Templom Don Bosco Kórusa, a szolnoki Csillagfény Gyermekkórus énekelt. Zenekari kíséretet a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium zenekara adott.


Erdő Péter a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust megnyitó köszöntőjében így fogalmazott: „Hálát adok az Isteni Gondviselésnek, hogy a mai napon megnyithatjuk az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A tavalyi halasztás után átérezzük, hogy az életünk nem pusztán a saját igyekezetünkön múlik. Köszönjük az Eucharisztikus Kongresszus Pápai Bizottságának segítségét és munkáját, és Piero Marini érsek úr munkáját, a magyarországi szervezők hősies helytállását, a magyar társadalom minden segítségét.

Ezekben a napokban különösen is átérezzük, hogy Krisztus velünk van az Eucharisztiában. Nem hagyja magára az Egyházat, a népeket, az emberiséget. Minden erőnk és reményünk belőle fakad. Az Eucharisztia az a forrás, amelyből keresztény életünk, küldetésünk táplálkozik. Krisztus Urunk! Légy velünk! Adj erőt és világosságot küldetésünkhöz a mai világban! Add, hogy veled éljünk itt a földön és majd az örökkévalóságban!”

Erdő Péter olaszul is köszöntötte Angelo Bagnasco bíborost, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa elnökét, aki „elvállata, hogy mai szentmisénket vezeti, és homíliájával bátorítja elsőáldozó testvéreinket és katolikus iskoláinkat. Szeretettel köszöntöm az elsőáldozókat, szüleiket, hitoktatóikat, lelkipásztoraikat, akik felkészítették őket az első szentgyónásra és az elsőáldozásra”.

Magyarország prímása köszöntötte Hilarion Alfejev volokalamszki metropolitát, a moszkvai patriarkátus képviselőjét. „Adja Isten, hogy Kelet és Nyugat keresztényei együtt imádkozzanak és dolgozzanak, hogy hiteles legyen tanúságtételünk az egész világ előtt” – fogalmazott Erdő Péter bíboros.

Angelo Bagnasco szentbeszédében köszönetet mondott a magyar Egyháznak, hogy vendégül látja a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust.


„Senki sincs egyedül egy ellenséges világmindenség közepén” – fogalmazta meg az Egyház üzenetét. „Egyetlen ember sem láthatatlan, azok sem, akik érzik a kereszt súlyát, akik sírnak, akiket üldöznek az igazság miatt, akiknek nincsen hazájuk, akiknek fájdalma is ismeretlen a többiek előtt, mert mindannyiunk atyja Isten, közel van hozzánk, kopogtat minden szív ajtaján. Osztozik az emberi sorsban, és felemel bennünket a Szentháromsághoz. Életünk világossága Krisztus, aki nem halt meg, ő a világ megváltója, az örök élet kenyere, aki az Eucharisztia által átlép minden magányon, minden távolságon, minden közönyön.”

A bíboros így szólt az elsőáldozókhoz: „Ti vagytok az Egyház tavasza. Mi, felnőttek a szeretet üzenetét hozzuk számotokra. Amikor magatokhoz veszitek Jézust az Oltáriszentségben, az Úr betér szívetek hajlékába, és veletek marad, olyan barátotok lesz, aki soha nem árul el benneteket.”

A szónok köszöntötte a katolikus iskolába járó fiatalokat. Arról beszélt nekik, hogy Isten nem ellensége a szabadságnak, a hit pedig nem a tiltások sorozatát jelenti, hanem egy hatalmas „igen” az örömre, még akkor is, ha elkötelezettséget kíván. A hit nem ellensége az észnek, hanem kutatja a dolgok értelmet, és az észnek is szüksége van a hitre ahhoz, hogy önmaga lehessen.

Elmondta a fiataloknak: „Mi, felnőttek aggodalommal figyelünk benneteket, az igazság és a jó útján indultok-e el. Vállaljatok-e a szeretet küzdelemmel járó útját?” Figyelmeztette őket: „A dolgok hamar elkopnak, az emberek megöregszenek. Tudnotok kell, az élet nem attól szép, hogy nincsenek benne megpróbáltatások, nehézségek, tévedések, de nem is akkor, ha sikerekkel lesz tele, ha fontos emberek lesztek, hanem akkor, ha hasznosak lesztek. Az Egyháznak szüksége van rátok, a fiatalságotokra, a lelkesedésetekre. Nektek viszont szükségetek van Jézusra.”

Bagnasco bíboros köszönetet mondott Ferenc pápa nevében is a paptestvéreknek. Szolgálatukat méltatta: Ti vagytok ott az élet minden határhelyzetében, a városokban és a falvakban, a hegyekben, szigeteken, a síkságokon és a pusztákon. Hordozzátok Jézus szavait, az evangélium fényét, az Eucharisztia erejét, az Egyház egységét. Ti vagytok Isten szeretetének, a jövőnek hírnökei. „Az Egyház nem tud számotokra nyugalmas életet biztosítani, de Krisztussal együtt azt mondja: Ne féljetek!”


„Most pedig közösségünk felemeli tekintetét, és látóhatárát az isteni Eucharisztiához és Krisztus szívéhez igazítja. Térden állva mondja ki az utolsó szavakat. És ez nem más, mint ismételt, bátorító felszólítás: hatalmas ez a misztérium, de jelen van itt, ezen az oltáron, és velünk marad mindennap, a világ végezetéig. Az Egyház nem hirdet és nem imád más nevet, csak Jézus Krisztusét. Emlékezzetek rá: arca az evangélium, jelenléte az Eucharisztia” – buzdított és bátorított Bagnasco bíboros.

A homíliát követően Udvardy György érsek vezetésével megújították keresztségi fogadalmukat az elsőáldozók, mintegy 1200 gyermek erősítette meg Krisztus melletti elkötelezettségét a világesemény szentmiséjén.

Az egyetemes könyörgések angolul és olaszul hangzottak el, népviseletbe öltözött fiatalok és cserkészek vitték az oltárhoz az adományokat.

A szentáldozás előtt Horváth Zoltán, a liturgia szertartásfelelőse szólt a gyerekekhez. „Ez lesz első találkozásotok Jézussal, aki meghalt értünk és megváltott minket. Loyolai Szent Ignác szavaival buzdítalak benneteket, hogy legyen ez az első alkalom szentáldozásaitok kezdete!”

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megnyitóján részt vett Áder János, Magyarország köztársasági elnöke; Schmitt Pál, Magyarország korábbi köztársasági elnöke; Varga Zs. András, a Kúria elnöke; Polt Péter legfőbb ügyész; Lévai Anikó, a kormányfő felesége, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete; Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes; Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere; Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter; Nagy István agrárminiszter; Czine Ágnes, az Alkotmánybíróság tagja; Hörcherné Marosi Ildikó, az Alkotmánybíróság tagja; Márki Zoltán, az Alkotmánybíróság tagja; Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke; Tarlós István, Budapest korábbi főpolgármestere; Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke; Kozma Ákos, az Alapvető Jogok Biztosa; Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke; Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya; Kubatov Gábor országgyűlési képviselő és Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke.

Szöveg: Trauttwein Éva/Magyar Kurír, fotó: Lambert Attila/Magyar Kurír

Nyíregyházi Egyházmegye

IEC2020, nyitómise, Eucharisztikus Kongresszus
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert