Blessing of altar consecration and church restoration works in Nagypeleske

Oltárszentelés és templomrestaurálási munkák megáldása Nagypeleskén

Október 1-én, az Istenszülő oltalmának ünnepén Kocsis Fülöp Hajdudorogi Érsek-Metropolita felszentelte a nagypeleskei templom oltárát és megáldotta a Magyarország Kormánya által támogatott műemléktemplom restaurálási munkálatait.

Forrás: Pallai Béla/Nagypeleske, fotó: Süveg Károly2021. október 2. 21:20

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1017 napja íródott

Október elseje, az „Istenünk, kegyelmedre emlékezünk templomod szentélyében.” (Zsolt 48,10) mottóval fémjelzett jubileumi év csúcspontja volt a nagypeleskei görögkatolikus közösség számára, amely egykor a 200 éve elhelyezett alapkőletétellel kezdődött. Amit őseik megálmodtak, utódaik megőriztek, a ma embere pedig – nemzetiségi és vallási felekezeti különbségtétel nélkül - Istent dicsőítve örvendezik benne.

A valamikor a Hajdúdorogi Püspökséghez tartozó település jelenlegi megyéspüspöke Vasile Bizău, Kocsis Fülöp érsek metropolitát kérte fel, hogy ezen a történelmi eseményen oltárt szenteljen, abba Szent László király csontereklyéjét elhelyezze és a sok évi fáradozás eredményét, a templom felújítási munkálatokat megszentelje. Számos külföldi és hazai, a környező gyülekezetek görögkatolikus és más felekezetű lelkipásztorai, egyházi és világi vendég vett részt az eseményen. A munkálatok főtámogatója részéről, a budapesti Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára, Potápi Árpád János, a nemzetpolitikai államtitkárság főoszályvezetője, Brendus Réka, Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, Pertneházy Attila magyar-magyar kulturális kapcsolatokért felelős miniszteri biztos, Kiss András, Szabolcs Szatmár Bereg megyei közgyűlés tagja, az IKSZ megyei elnöke. Jelen voltak továbbá számos hazai méltóságok, Szatmár Megye Tanácsának elnöke, Pataki Csaba, Szatmár megye prefektusa, Altfater Tamás valamint Lázári község polgármestere, Béres Antal Elek, a műemlékvédelmi hivatal vezetői, jelenlegi és volt romániai parlamenti képviselők, szenátorok, a templomnak az ereklyét adományozó vitéz lovag nemes Kaiser Ernő székkapitány, az 56-os Nemzetőrség ezredese, s nem utolsó sorban a határon innen ás túlról érkező hívek sokasága.

Szentbeszédében az érsek felidézte az 1700-as években ide telepedett görögkatolikus közösség templomépítésének történetét. A kétszáz évvel ezelőtt emelt kőtemplommal egy korábbi fatemplomot építettek körbe. A gyülekezet és a templom növekedésében fogalmazta meg a helyi magyar közösség folyamatos gyarapodását az elmúlt két évszázadban. „Az ember hivatása a növekedés, de ez csak akkor lehet teljes, ha együtt élünk Istennel” – foglalta össze igehirdetésének fő gondolatát. Felhívta a gyülekezet figyelmét arra, hogy a felújított oltárba beépített Szent László-ereklye, és a teljes megújult templom a gyülekezet szellemi forrásává kell legyen, mert „egyedül senki nem tud magában növekedni, ehhez a Szentlélek hatalma szükséges”. A lélekben való növekedés szükségessége nemcsak a fatemplom köré épített templom, de a hívek hitének új háza a peleskeiek minden egyes tagja, mert lélekben a közösség is nőtt, növekednie kellett. De nem centiméterekben és nem kilogrammokban, hanem a Szentlélek által bölcsességben, egészen a sírig.

A templom helyreállítása folyamán az épület dréneződött, a csatornákat kanalizálták, a felszíni vizek elvezetésre kerültek. Az épület falait megerősítették injektálás által, a károsodott vakolatok új, mész alapú szárítóvakolatokra cserélődtek, a külső és belső falak újrafestődtek szilikát alapú festékkel. A boltíveket megerősítették. Beszerelésre került egy új fémlépcső, mely biztosítja a toronyba való biztonságos feljutást. A tetőszerkezet meg lett erősítve, a károsodott tartószerkezeti elemek cserélve lettek, az egész épület új héjazatot kapott. A cementpadló új kőpadlóra cserélődött. A nyílászárók is kicserélődtek. A teljes erősáramrendszer cserélődött, padlófűtés szerelődött, új padokat készítettek, ikonosztázt restauráltak, harangot villamosítottak. A tervezői csapat tagjai Száva Tibor építész, Kis Alpár szerkezettervező mérnök, a kivitelező a Tarr and Tarr Kft, építésvezető Fenczik István volt.

A szentelési ünnepségre érkező zarándokok számára, akik már nem fértek be az újjá varázsolt épületbe, a templom előtt felállított sátorban kivetítőn kísérhették végig a szertartást. A Szent Liturgia végén, az ünnepi köszöntők elhangzása után, az idősek világnapja alkalmából, a falu legidősebbjének virágcsokrot és ajándékcsomagot nyújtott át az érsek. A 87 éves Molnár Ilona sírva köszönte meg neki, a falu minden időse nevében hogy a nagypeleskeiekkel imádkozott és felejthetetlenné tette ezt a magasztos ünnepet.

A Szent és Isteni Liturgia énekszolgálati rendjéhez kapcsolódóan, a Szent Efrém Férfikar előadásában a Mennyei király magyar és ószláv nyelven, a Triszágion Athosz-hegyi, görög-ószláv-magyarul, a Kerubének a sajópálfalai irmologionból ószlávul, a Szent, szent, szent... ószlávul, a Téged éneklünk... magyarul, a Mi Atyánk... – szír dallamra, arámi nyelven csendült fel. Ezt követően az énekesek koncerttel is kedveskedtek a jelenlévőknek. Elhangzottak Rachmaninov Bogorodice, Bubnó Lőrinc feldolgozásában az O Măcuță Sfântă, Kodály Semmin ne bánkódjál Krisztus szent serege, valamint X. Bölcs Alfonz: Santa Maria amar (Szeressük a Szűzanyát) művei.

A vendégek megcsodálhatták a budapesti 52. Eucharisztikus Kongresszus keretében megrendezett Orcád Világossága kiállításon is vendégeskedő Peleskei Istenszülő ikont és imádkozhattak előtte. Az ünnepi eseményeket a Mária Rádió élőben közvetítette.

Forrás: Pallai Béla/Nagypeleske, fotó: Süveg Károly

Nyíregyházi Egyházmegye

Nagypeleske, templomszentelés
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert