The celebration of Hungarian science

A Magyar Tudomány Ünnepe a Szent Atanáz főiskolán

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola az országos eseménysorozathoz kapcsolódóan 2021. november 29-én rendezte meg a Magyar Tudomány Ünnepét, melynek mottója: „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz”.

Forrás és fotó: SzAGKHF2021. december 3. 23:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 963 napja íródott

A mottó üzenete az, hogy a tudományos tények és ismeretek összefüggésében vállalkozhatunk a környezetünkben zajló folyamatok alaposabb megismerésére.

Az ünnepség során Dr. Véghseő Tamás rektor atya köszöntő beszéde után két plenáris előadás hangzott el.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya azt vázolta fel, hogy milyen következményekkel járt és jár még napjainkban is a világjárvány a görögkatolikus egyház életére. „Mi az érintés egyháza vagyunk” – hangzott el az előadás vezérgondolata. A világjárvány, ami az utóbbi két év böjti időszakait érintette, vallásgyakorlásunk olyan részeitől fosztja meg a görögkatolikus híveket, mint az ikonok megérintése, megcsókolása, vagy éppen Máriapócson az ún. értetkőzés szokása, amely által a hívők kapcsolatba lépnek a szenttel, személyes terükbe viszik azt. De nem csak ennek lehetőségét veszi el a járvány, hanem a személyesen megélt liturgia is a virtuális térbe kerül át ebben az időszakban.

Dr. Kührner Éva, a közelmúltban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtári kultúrájáért díjjal kitüntetett főkönyvtárosunk előadásából megtudhattuk, hogy a világhírű egyházi szláv gyűjtemény mellett a főiskolán található a megye egyetlen ősnyomtatványa, és az ország legteljesebb muzeális görögkatolikus periodika-kollekciója is. A modern, napjainkban kiadott szakkönyvek és dokumentumok amellett, hogy használják őket főiskolánk oktatói és hallgatói, könyvtárközi kölcsönzés keretében eljutnak az ország minden részébe. A kölcsönző partnerek a többféle felekezetű egyházi könyvtár mellett az ország olyan nagy könyvtárai, mint az Országos Széchenyi Könyvtár, Magyar Tudományos Akadémia vagy a tudományegyetemeink bibliotékái.

A plenáris előadások után két szekcióban zajlott a tudományos munka: a Teológia szekcióban nyolc, míg az Interdiszciplináris szekcióban hét előadást lehetett meghallgatni.

Az akadémia kiemelt témái és annak teológiai, illetve multi- és interdiszciplináris vonatkozásai köré szerveződtek a bemutatók. A konferencia előadói között, a SZAGKHF oktatói, további felsőoktatási intézmények oktatói és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltári kutatói is jelen voltak. A diszkussziók és a kötetlen beszélgetések lehetőséget teremtettek a kutatók tématerületeinek mélyebb megismerésére, továbbá elősegítették főiskolánk tudományos kapcsolatainak kibővítését.

A rendezvényen több felsőoktatási intézmény hallgatói is jelen voltak, számukra ez motivációt adhatott a tudományos kutatómunka elkezdéséhez. A rendezvény a kooperáció és a befogadó szemlélet jegyében zajlott, lehetőség nyílt a járványhelyzet több diszciplína – teológia, orvostudomány, pszichológia, történettudomány, jogtudomány, szociológia – szempontjából történő megvilágítására és megvitatására; ezáltal közelebb hozva egymáshoz a különböző szakterületeket.

Az érdeklődő szakmai és szélesebb közönség a konferencián elhangzott előadásokat a közeljövőben nyomtatott formában, egy tanulmánykötetben megjelentetve is kézbe veheti majd.

Forrás és fotó: SzAGKHF

Nyíregyházi Egyházmegye

tudomány ünnepe, felsőoktatás,
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert