The relevance of early Christian culture - call for a conference

Az ókeresztény kultúra aktualitása – felhívás konferenciára

A Magyar Patrisztikai Társaság Elnöksége meghirdeti a Társaság XXI. országos konferenciáját. A konferencia vezértémája: „Az ókeresztény kultúra aktualitása”. Jelentkezési határidő előadók számára: 2022. április 5.

Forrás és fotó: Magyar Patrisztikai Társaság2022. március 30. 16:40

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 542 napja íródott

A rendezvényt 2022. június 23 (csütörtök) és június 25 (szombat) között tartják a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostorban (8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.)

A Magyar Patrisztikai Társaság elnökségének felhívását közöljük.

„Idei konferenciánkon elsősorban azzal foglalkozunk, hogy az ókeresztény kor eszméinek, kulturális teljesítményeinek és eseményeinek milyen valós üzenete van a mai kor számára. Főként olyan előadásokat várunk, amelyek ezt a kérdéskört járják körül a legkülönbözőbb nézőpontokból; rámutatnak például egy-egy patrisztikus mű vagy gondolat jelentőségére a mai teológiai vagy filozófiai kérdésfeltevések szempontjából, felfedeznek a számunkra a korból egy olyan művészeti vagy irodalmi alkotást, amelyre a mai ember érzékenysége is erősen reagál, vagy felhívják a figyelmet az ókeresztény egyháztörténet valamely fordulópontjára, amiből ma is fontos tanulságokat vonhatunk le. Emellett örömmel vesszük azoknak a kollégáknak a szereplését is, akik a patrisztika mai helyzetével vagy aktuális módszertani problémáival szeretnének foglalkozni.

Ugyanakkor a vezértéma mellett más, az ókori keresztény kultúrához szorosan kapcsolódó (!) témákban is szívesen fogadunk jelentkezéseket.

A mai szakirodalom problémafelvetéseire válaszoló, a források alapos ismeretéről árulkodó és tudományos módszertant alkalmazó előadásokra számítunk, amelyek magyar nyelven még nem hangzottak el és nem jelentek meg. Jelentkezni a patrisztikai.konferencia@gmail.com címen lehet 2022. április 5-éig. A tervezetek elfogadásáról a Magyar Patrisztikai Társaság elnöksége dönt. A döntésről 2021. április 30-áig visszajelzést küldünk.

A jelentkezéshez kérjük, mindenki küldje el az előadás címét és egy 300 szavas összefoglalást.

Attól, aki először jelentkezik a társaság konferenciájára, szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket kérünk, a PhD hallgatóktól pedig ezen kívül témavezetői ajánlást. Maga a részvétel ingyenes, illetve a Társaság tagjai esetében a tagdíj helyszíni kifizetéséhez kötött. A szállás és az étkezés a monostorban megoldható, ezek költségeiről és a kapcsolódó egyéb részletekről tájékoztatni fogjuk a jelentkezőket.

Koordinátorok: Székely Tamás, doktorjelölt (KRE, HTK), Scheffer Kevin, PhD hallgató (ELTE, BTK) és Parlagi Gáspár, a Társaság titkára.

A jelentkezésről 2022. május 1-ig, az elfogadásról vagy visszautasításról május 15-ig visszajelzést küldünk.”

Forrás és fotó: Magyar Patrisztikai Társaság

Nyíregyházi Egyházmegye

konferencia, patrisztika
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert