Symposion on the college

XXIV. Liturgikus Szimpozion Az Istenszülő tisztelete témakörében

A szimpoziont a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszéke rendezi 2022. november 3-án 14 órától.

Forrás és fotó: SzAGKHF2022. október 26. 22:10

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 337 napja íródott

A bizánci egyház különlegesen nagy tisztelettel veszi körül az Istenszülő Szűz Máriát. Ezt a tiszteletet a liturgiájában is megjeleníti, nemcsak a tanításában és a művészeti (ikon) ábrázolásaiban. De természetesen jelen van a hívek mindennapi áhítatgyakorlataiban is.

A „lex orandi lex credendi” liturgikus alapelv Mária liturgikus tiszteletével kapcsolatban is érvényesül. Amit hiszünk róla és vele kapcsolatban, azt szentatyáink himnuszokba foglalták és ősi idők óta énekeltetik velünk. Amit imádkozunk és éneklünk Máriáról, az a hitünkhöz szorosan hozzátartozik. – Ebből a kettős alapelvből forrásozik tehát az Istenszülő Szűz Mária iránti mély tiszteletünk.

Jó, hogy ezt a tiszteletet meg tudjuk alapozni mind a kinyilatkoztatott tanításból, mind az Egyház hagyományából. Ezek alapján ölt tehát liturgikus – és sokféle áhítatgyakorlati – formát a Mária iránti tiszteletünk.

Az Istenszülő iránti tiszteletünknek különböző szempontjaira irányítja figyelmünket az előadások sorozata. Mária énekének biblikus elemzése a gyökerekhez vezet vissza. Aztán az Egyház hagyományának feltárása következik, majd a Mária-dogmák értelmezésén keresztül a szisztematikus tanítás bemutatása. A liturgikus előadásokban a legfontosabb énekek, himnuszok bemutatása következik, illetve a máriapócsi akathisztoszból egy sajátos szempont. Végül az ünnepek gyakorlati megközelítéséről hallhatunk. Így válik teljessé az Istenszülő Szűz Máriát szimpozionunkkal köszöntő ünnepi csokor.

Program

„Üdvözlégy, Istenszülő Szűz Mária…” – Közös ének

14.00 – Megnyitó – Gyurkovics Miklós, tudományos rektorhelyettes

14.05 – A Magnificat exegézise, kitekintéssel a liturgiára – Németh István, biblikus tanár, Nyíregyháza

14.25 – Apokrif a liturgiában? A Jakab ősevangélium és a bizánci rítus Mária ünnepeinek kapcsolata – Orosz István Mokiosz, tudományos munkatárs, Nyíregyháza

14.45 – A Máriáról szóló dogmák üzenete ünnepeink fényében – Kruppa Tamás, a dogmatikus tanszék vezetője, Nyíregyháza

15.05 – Istenszülő himnuszaink a „Valóban méltó” és a „tebenned örvendez” fényében – Pallai Béla doktorandusz, Nagypeleske

15.25 – A világosság és a fény motívuma a máriapócsi aka­thisztoszban – Dr. Ivancsó István, a liturgikus tanszék vezetője, Nyíregyháza

15.45 – Az Istenszülő ünnepei mint a katekézis minőségi alkalmai – Obbágy László, a katechetikai tanszék vezetője

16.00 – Összefoglalás és zárszó – Dr. Ivancsó István liturgikus tanár

16.05 – „Valóban méltó…” – Közös ének

Forrás és fotó: SzAGKHF

Nyíregyházi Egyházmegye

szimpozion
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert