A new cross and a new kindergarten group in Kisvárda

 Új óvodai csoportszobát és újonnan állított útmenti keresztet szenteltek Kisvárdán

Útmenti keresztet szentelt Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök a kisvárdai Szent György Görögkatolikus Általános Iskola épülete előtt. A szertartás után a plusz egy csoporttal bővülő Angyalkert Görögkatolikus Óvoda legújabb óvodásainak új csoportszobáját is megszentelték.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2022. október 28. 01:50

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 397 napja íródott

Immár az iskola bejáratától nem messze áll egy „jel”, a keresztények számára Isten erejét és bölcsességét (1Kor 1,23) hirdető, mívesen megfestett útmenti kereszt. A Kisvárdai Görögkatolikus Parókia a Kisvárda Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatával együtt állíttatta egy állami pályázat közös megvalósításával 2022-ben. 

Az elgondolás, hogy a városnak erre a pontjára kerüljön egy kereszt, mely előtt megállni, fohászkodni, gyertyát gyújtani, ünnepelni lehet, egy szomorú esemény kapcsán, 2019-ben fogalmazódott meg: az iskola egyik elhunyt diákjának gyászolásakor. Az elképzelésből három év múlva lett valóság.

A nemzetiségi önkormányzat, melynek vezetője dr. Erdélyi Tatjána, együttműködési megállapodást kötött a parókiával, ám a két szervezetnek a kapcsolata már ez előtt is szoros volt, hiszen a hívek soraiban sok Kárpátaljáról származó, a nemzetiségi önkormányzathoz tartozó görögkatolikus gyakorolja vallását a Szent György-templomban.

Ezekről az előzményekről Demkó István kisvárdai parókus atya számolt be a kereszt szentelésének ünnepségén, október 26-án, amikor is hálásan köszönte minden támogatónak, valamint a segítőknek és kivitelezőknek a munkát, Török József kőfaragónak, Faragó Gyulának, valamint Pataki Pankotay Beáta ikonfestőnek, hogy ezt a több tonnás, három és fél méter magas, vraca bolgár mészkőből faragott és megfestett keresztet elkészítették.

Ünnepi beszédében mindenkit emlékeztetett, hogy Krisztus cédrusból faragott keresztfája „kétezer év távlatában is ugyanazt hirdeti, Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké”. A feje fölötti felirattal, (INBI, Názáreti Jézus, a zsidók királya – baszileiosz) pedig, bár Pilátus gúnyolni akarta vele, tudtán kívül „az isteni üzenetet vési fel rá”.

Krisztus király, de életében egyszer sem hívták így, sem a vihar lecsendesítésekor, sem a csodatetteikor, sem Lázár feltámasztásakor. Mégis a kereszten függve is szeretettel tekintett az emberekre. Aki ma fölnéz erre a keresztre, azt az Isten Fia ma is megtalálja tekintetével. Azt üzeni felkiáltójelként itt az út mentén nekünk: e jelben győzni fogsz. 

Beszéde után Leleszi Tibor polgármester és dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő mondott köszöntőt. Szavaikkal visszautaltak az iskola több mint tíz évvel ezelőtti indulására, a kezdetekre, s hogy e keresztény-görögkatolikus intézmény Krisztust képviselve (a kereszt jelében) valóban növekvő, erősödő, prosperáló intézménnyé vált. 

A meghívott vendégek közt jelen voltak a történelmi egyházak képviselői, Szabó Gábor kerületi esperes-parókus atya, Tamás Ferenc kisvárdai segédlelkész, a görögkatolikus társintézmények vezetői, valamint az egyházmegye oktatási irodájának munkatársai. Az ott tanuló gyermekek közül jó néhányan műsorral kedveskedtek a megjelenteknek. 

Ábel püspök megszentelte a keresztet. Beszédében azokat a keresztény szimbólumokat sorolta föl, melyek az évek során műalkotásokként is felékesítették az iskolát és környezetét: a homlokzati ikonokat, az aula díszítő festését. „Ám ezek nemcsak szépek, hanem erősítik a hitet, az Istenbe vetett bizalmat és szeretetet; s mit sem érnének, ha nem tennék jelentőségükkel életünket is szebbé” – mondta a főpásztor.

A Szent György Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai intézményegysége, az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda egy új telephelyen egy csoportszobával bővült az elmúlt időszakban. Ennek kialakítására az oktatási intézmény lelki vezetője, Demkó István atya és az intézmény vezetője, Jenei Miklós is törekedett. 

A korábban szintén óvodaként funkcionáló épületet bérleményként használja nem olyan rég óta a Nyíregyházi Egyházmegye. Egy jelentős belső felújítást, valamint külső csinosítást, tereprendezést követően egy huszonöt fős kiscsoportot alakítottak ki benne. A kereszt megszentelése után ehhez az épülethez vonultak át a vendégek. Az épület szentelési ünnepségét Jenei Miklós, az intézményvezető nyitotta meg, aki a most létrehozott új csoport létjogosultságát és szükségességét azzal a növekvő igénnyel és gyermeklétszámmal indokolta, mely megfigyelhető 2014 óta, amióta az óvoda a többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény tagintézményévé vált: a 42 fő beiratkozott óvodás gyereklétszámból így vált 2022-re 101 fő.

Ez mintegy az itt folyó nevelő tevékenységnek az elismerését is jelenti, s azt, hogy a szülők bíznak az óvodapedagógusokban, viszik az intézmény jó hírét. Jenei Miklós megköszönte ezt a támogatást, a munkatársainak a színvonalas munkát. Az óvoda bővítése mellé állt a fenntartó is. A kitűzött célokat az intézmény idei, választott jelmondatával mutatta be: „Amit eggyel a legkisebbek közül tesztek, velem teszitek”.

Ünnepi beszédet tartott Demkó István lelki igazgató atya, dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő, Leleszi Tibor polgármester. A gyermekeket, mint kicsiny kincseket aposztrofálta Demkó atya, de nem földi kincsek ők, hanem Isten ajándékai - mondta. 

A gyermekek műsora mindenkinek mosolyt csalt az arcára, ehhez kapcsolódtak a hierarchának a szentelés utáni szavai.

Ábel püspök kifejezte örömét, és megköszönte a szülők bizalmát, hogy a gyermekek itt nevelkedhetnek. 

Az eseményt személyes találkozás és beszélgetés zárta.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

szentelés, keresztszetnelés, Kisvárda, óvoda,
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert