Magasabb vezetői pályázat – Mátészalkán

Magasabb vezetői pályázat – Mátészalkán

Nyíregyházi Egyházmegye pályázatot hirdet a Móricz Zsigmond Görögkatolikus Óvoda és Kéttannyelvű  Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Nyíregyházi Egyházmegye2023. március 14. 23:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 202 napja íródott

Az alkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű alkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 2023. augusztus 16. - 2028. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: 4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 96-98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Pályázati feltételek:

 •  Főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • cselekvőképesség,
 •  büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a munkavállaló nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 •  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2023. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Dibáczi Zsuzsanna irodavezető nyújt a 20/3690495 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a Nyíregyházi Egyházmegye – Oktatási Iroda, Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5. címre vagy
 • elektronikus úton az oktatas@nyirgorkat.hu emailcímre kérjük elküldeni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 15.

Nyíregyházi Egyházmegye

oktatás, vezető, állás
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert