The Eucharist is the souce of the life

Eucharisztia, az élet forrása – előadás Kemecsén

2023. március 18-án a Kemecsei Katolikus Családok Egyesülete „Eucharisztia, az élet forrása” címmel rendezvényt tartott a római katolikus egyházközség plébániájának közösségi termében. A felújított plébániát 2022. december 4-én szentelte fel Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, azóta ez a második egyesületi rendezvény, mely a hívek lelki feltöltődését szolgálta. A Kemecsei Katolikus Családok Egyesülete nevében Sztupáné dr. Ignéczi Mónika írt összefoglalót.

Forrás és fotó: Sztupáné dr. Ignéczi Mónika2023. március 29. 22:03

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 180 napja íródott

Néhány szót az egyesület munkájáról: A Kemecsei Katolikus Családok Egyesülete a Kemecse településen élő görög- és római katolikus családok összefogását elősegítő civil szervezet, mely többek között azzal a céllal jött létre, hogy megszervezze a görög- és római katolikus családok összefogását elősegítő rendszeres találkozókat, szabadidős programokat az egyetemes keresztény értékrend, kultúra és hagyományok alapjaira épülő életstílus kialakítása érdekében. A mostani tematikus lelki napra Nyírturáról is érkeztek hívek és gyerekek.

Felismertük, hogy egyre többen igénylik a szabadidejük keresztény közösségben való eltöltését, egymással, és a lelki atyákkal való kötetlenebb találkozások lehetőségeit. Nemcsak liturgikus, intézményesített keretek között lehet az egyházzal, a keresztény hagyományokkal kapcsolatba kerülni, hanem szabadidős programokon keresztül is, ahol a közös imádkozás és lelki feltöltődés mellett az önfeledt együttlétre, beszélgetésekre, a gyerekeknek közös játékra van lehetőségük.

2018-ban szerveztünk először tematikus lelki napot. Volt már szó a családról, a csodákról, tavaly a Húsvét volt a téma, idén pedig az Eucharisztia. Régi ismerősként köszöntöttük körünkben Papp László atyát, a Debreceni Szent István templom plébánosát, és Kiss Zsolt nyírbátori parókus atyát.

Papp László atya „A szentáldozás lelkisége” címmel tartott előadást. Előadását azzal kezdte, hogy az egyházi élet felvirágozásának a legbiztosabb útja az Eucharisztia egyre bensőségesebb tisztelete. 

Míg beszélt, érezni lehetett az oltáriszentség iránti odaadó szeretetet és tiszteletet. Több olyan jelenetet is felidézett a Szentírásból, amikor az Istennek kijáró imádás, görög szóval proskynesis elevenedett meg. Ezekkel a példákkal hívta fel a figyelmünket arra, hogy biblikusan megalapozott kötelessége az embernek, hogy így imádja az Urat, és felidézte a tridenti zsinaton elhangzott nyilatkozatokat is: nincs helye kétkedésnek azon kérdésben, hogy minden keresztény az igaz Istennek járó imádó tiszteletet – a katolikus Egyházban mindig is elfogadott módon – e legszentebb szentség iránt is hódolattal fejezze ki. A keleti egyházban ez az imádat az Isten iránt az előszenteltek liturgiáján különösképpen is megjelenik a többszörös leborulásokban.

Beszélt arról, hogyan készüljünk fel lelkileg a szentáldozásra, VII. Henrik angol király példájával illusztrálta, hogyan cselekszik az, aki tisztelettel viseltetik az Oltári szentség iránt, melynek imádását nem lehet túlzásba vinni. „Miként bírod, akként merjed” – hirdette Aquinói Szent Tamás egyik híres himnuszában, ami arra bíztat minket, hogy amire az ember képes, azt mind adja meg, és még az is túl kevés ahhoz képest, mint amit Ő megérdemel.

Papp László atya rendkívül érdekes, képekkel és idézetekkel illusztrált előadása olyan tudásanyagot, és ismeretet adott át a hallgatóságnak, mellyel ezidáig a kemecsei hívek nem találkoztak. A szentáldozás, az Oltáriszentség új megvilágításba került számunkra, és jobban megértettük, hogy milyen emberfeletti dologban részesülünk a szentmiséken.

Kiss Zsolt atya a szentáldozás gyakorlati ismereteiről és a megmagyarázhatatlan eucharisztikus csodákról tartott előadást volt hívei számára, hiszen 2002-2010-ig Kemecsén is ellátta a parókusi szolgálatot. 

Zsolt atya közvetlen, jó hangulatú, helyenként humoros előadásában – megtartva az Oltáriszentség iránti tiszteletet – számos érdekességet mesélt, melyet a hívek nagy érdeklődéssel hallgattak. Több csodáról is beszámolt. Egyik zarándokútja alkalmával ellátogatott a közép-itáliai Lanciano városába, ahol 750-ben a bizonytalankodó hitű, Basiliano nevű római katolikus szerzetes kezében egy csodás átalakulás történt, az Oltáriszentség valódi vérré és hússá változott, melyet az 1971-ben elvégzett tudományos vizsgálatok is alátámasztottak. A csoda relikviáit a mai napig őrzik a lancianoi székesegyházban, Zsolt atya az ott készült saját fényképfelvételeit is megmutatta. Elmondta, milyen szabályok vonatkoznak arra, ha az Oltáriszentség a földre esik, vagy ha a fel nem használt szentség kehelyben marad.

Az előadások végén a hívek még sokáig együtt maradtak, hogy egymással és a lelkiatyákkal kötetlenül beszélgessenek. A gyermekekről sem feledkeztünk meg, akik az előadások alatt húsvéti kézműves díszeket készíthettek. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni azt, hogy előadóink elfogadták a meghívásunkat, és olyan előadásokban volt részünk, melyekre még sokáig emlékezni fogunk. Köszönjük Szabados Viktor atyának a szervezésben való közreműködést, a sok segítséget, iránymutatást és a rendezvény moderálását. 

Forrás és fotó: Sztupáné dr. Ignéczi Mónika

Nyíregyházi Egyházmegye

Nyírtura, családpasztoráció, Kemecse
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert