Tanúságtételek a pápalátogatásról

Tanúságtételek a pápalátogatásról

A háromnapos pápalátogatás után megszólítottunk néhány görögkatolikus hívőt, papnövendéket, munkatársat és a Nyíregyházi Egyházmegye főpásztorát, hogy mondják el személyes benyomásaikat.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye, fotó: Kovács Tamás/MTI, hirado.hu2023. május 9. 17:05

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 137 napja íródott

„Bár tudtam már hamarabb, hogy kezet foghatok Ferenc pápával, mégis többet kaptam abban a pillanatban, mint amit vártam korábban. Láttam a szemében a közvetlenséget és az emberi szeretetet. A legjobb érzéssel az töltött el engem, mikor a beszédében visszautalt ránk és külön reflektált is az elmondottakra. Az pedig, hogy még órákkal később is emlékezett a nevemre, teljesen megdöbbentő és örök élmény marad számomra. 

Kézfogása elsőre felfoghatatlan, hiszen utána realizáltam, hogy én Krisztus földi helytartójával és Péter utódával léphettem fizikai és közben lelki kontaktusba is. Külön felemelő érzés az, hogy magam mellett a görögkatolikusságot is képviselhettem és büszkén tettem tanúságot hitemről, és vallási közösségemről is. 

Nem tartom saját érdememnek azt, hogy ott állhattam, azok az emberek ott voltak velem lélekben, akik eddigi életem részei voltak, s mindezt Isten és Boldog Romzsa Tódor püspök közbenjárásának tulajdonítom.”

Levcsenkó Tódor, görögkatolikus fiatalember, egy kárpátaljai papcsalád gyermeke, aki a Papp László Arénában tizenegyezer fiatal és Ferenc pápa előtt tett tanúságot hitéről


„Pár nappal húsvét előtt olvastam a hírt, hogy Ferenc pápa budapesti tartózkodása alatt rövid időre ellátogat a Rózsák terén lévő görögkatolikus templomba is. Mivel egészségi állapotom miatt a Kossuth téren nem tudtam volna hosszú időt eltölteni, kerestem a lehetőséget, hogy az erősen korlátozott létszámban én is részt vehessek a görögkatolikusokkal való találkozásán. Hála Istennek, sikerült ehhez segítséget kapni, aminek azért is örültem, mert 1991-ben nem volt lehetőségem ilyen szűk körben találkozni a Szentatyával, Szent II. János Pál pápával.

Ferenc pápa Magyarországra érkezésétől kezdve igyekeztem a rádión és televízión keresztül követni valamennyi nyilvános szereplését, beszédét. Ezek készítették elő számomra a szombat délelőtti találkozást. Csodálatos élmény volt, ahogy gyönyörű szertartás keretében vártuk Őt a templomban. Az Akathisztosz méltó keretet adott az eseménynek, mely rövid, de nagyon felemelő volt. Mindnyájunkat megérintett, milyen szeretettel vette át a Metropólia ajándékát a gyermekektől. Távozása előtt pápai áldásban részesítette a jelenlévőket, majd Fülöp érsek atya kérte reá Isten áldását. A Szentatya egészségi állapotát meghazudtolva saját lábán sétált ki a templomból, közben külön megáldotta egyházunk ma élő legidősebb papját, Virányi György atyát. 

Kivonulása alatt a „Feltámadt Krisztus…” folyamatos éneklésétől zengett a templom. A Szentatya jelenléte, példamutató szerénysége és derűje e rövid idő ellenére is felejthetetlen élményt és lelki feltöltődést jelentett, megerősítve bennünket az Istenhez és egyházunkhoz való tartozásunkban.”

Keresztes Dénes, a KÉSZ elnökhelyettese


„Nagy megtiszteltetésként éltem meg, hogy én is részt vehetek a pápalátogatáson a Rózsák terei templomunkban. Örömmel és izgalommal készültem erre a találkozásra. Bent a templomban az Akathisztosz himnusz megkezdése előtt helyet foglalva vártuk a Szentatyát. Az imádság felénél érkezett meg Ferenc pápa. 

Abban a reményben indultam el a programra, hogy bűneimet megbánva térhetek majd haza. Ez a kegyelem meg is adatott. Örülök, hogy egész közelről láthattam a Szent Péter utódját. A köszöntések végén latin nyelvű áldást mondott, majd távozott. Folytattuk tovább az Akathisztosz hátralevő részét.

Noha rövid időt töltött velünk Róma püspöke, nagy hatással volt rám: úgy érzem, megtisztulva, más emberként térhettem haza. Hálás vagyok az isteni gondviselésnek a szombati szívet-lelket felemelő élményekért.”

Szegedi Katalin, a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyház hűséges sekrestyése


„Megható, megindító volt találkozni a Szentatyával, látva, milyen közvetlen az emberekkel. Nem távolról osztott áldást, hanem közénk jött valódi szeretettel. Szinte mindenki szívét megnyitotta. Azt hiszem mindenkinek külön-külön egyedi megerősítés volt vele találkozni.”

dr. Oláh Tamás, a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója


„Történelmi eseményre indultam a budapesti Rózsák terére, hiszen a görögkatolikusságot látogatta meg a Szentatya. Bár a kordonok mögött várakoztunk, azért titkon reméltük, hogy egészen közelről láthatjuk Ferenc pápát, esetleg meg is érinthetjük. És íme: a Szentatya – a templomból kijövet – a mi irányunkba indult, kezét nyújtva a tömegnek. Így vált a történelmi esemény bensőséges, személyes, egyedi és egyszeri élménnyé.”

Ujteleki Zsuzsanna, a Nyíregyházi Egyházmegye Levéltárának levéltárosa


„Amikor felkértek, hogy én olvassak fel egy könyörgést a békéért, szerintem fel sem fogtam, hogy mire vállalkozom. Most, hogy megtörtént, biztosan tudom mondani: egy életre szóló, felejthetetlen élményt szereztem. Igazán megmaradt bennem a pillanatból a Szentatya tekintete, amikor hozzá fordultunk és meghajoltunk előtte: mintha ismerne és belém látna; akár az igazi jó Pásztor, aki ismeri az övéit.

Tudtam, hogy sokan vannak jelen az ismerőseim közül, köztünk édesanyám, parókusom, anyaegyházközségem hívei, akik most rám figyelnek, s a hátam mögött a pápa tekintete! Izgultam is egy kicsit, de később rezgett a zsebemben a telefonom, mely jelezte nekem, hogy azok is láttak és izgulnak értem, akik a tévé előtt ültek.

A legjobb érzés, hogy – ha csak egy rövid könyörgés erejéig is, de – együtt szolgálhattam a katolikus egyház fejével, Krisztus földi helytartójával. Most értettem meg igazán Ortutay Elemér atya szavait, akiről a szakdolgozatomat is írom. Ő így fogalmaz: egy pap számára nincs nagyobb kitüntetés, mint együtt szolgálni az egyház látható fejével. Igaz, én még csak kispap vagyok, de ugyanezt gondolom: hatalmas kitüntetés ért!

Hálás vagyok, hogy részese lehettem, hogy átélhettem és közelről találkozhattam Ferenc pápával!”

Mosztockij Sándor, Kárpátaljáról származó görögkatolikus papnövendék április 30-án a Kossuth téren Ferenc pápa elnöklésével bemutatott szentmisén ukrán nyelven olvasta fel a második ekténiát.


„Egy szívvel- lélekkel” (ApCsel 2,46)

„Egyetemi tanulmányaim lezárásaként, diplomamunkám megírásakor volt alkalmam mélyrehatóbban tanulmányozni és megismerni a Szentatya személyét. Írásait olvasva, a közvetlen, megszólító hangvétele miatt sokszor közelinek éreztem Őt magamhoz. Ekkor azonban egyáltalán nem gondoltam arra, hogy közösen imádkozhatok majd vele. Ferenc pápával a Rózsák terei görögkatolikus templomban találkozhattam az Akathisztosz imádság alatt. Számomra rendkívül megható és megrendítő volt ez az imádság. Azt gondolom, nem túlzás azt állítani, hogy a liturgikus közösség egy szívvel és egy lélekkel imádkozta ezt a szép, Istenszülő tiszteletére végzett szertartást. Ebbe az imádságos közösségbe érkezett meg a Szentatya, akinek az egész személye az isteni szeretettől átitatott örömöt és békét hozta el közénk. Nagyon megtisztelő volt számomra, hogy én is részese lehettem ennek a találkozásnak. Hálás vagyok Istennek a lehetőségért.”

Markos Adrienn Kitti, a Nyíregyházi Egyházmegye Hitoktatási Irodájának munkatársa


„A Szentatyával való találkozásban én az atyai vigasztalást éreztem. Nekem lelki újjászületést jelentett a látogatása. Amikor az Úristen meghív bennünket, mindannyiunknak van, kell, hogy legyen istenélménye. Ezt az istenélményt a Jóisten időről időre megújítja az emberben, hogy erőre kapjunk a feladatok végzésében. Szükséges ez ahhoz, hogy az Atyával való kapcsolatunk élő maradhasson, hogy ne váljon rutinná. Ebben segített nekem Ferenc pápa jelenléte.

A látogatást én egy picit a Szentírás szavaihoz kötném: „ránézett és megkedvelte” Mk10,21
A Szentatya is valahogy így volt ezzel: megismert bennünket, magyarokat, és úgy érzem, hogy megszeretett minket.” 

Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök

Ábel püspök atyával folytatott beszélgetést teljes terjedelmében meghallgathatja podcast csatornánkon IDE kattintva.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye, fotó: Kovács Tamás/MTI, hirado.hu

Nyíregyházi Egyházmegye

pápa, görögkatolikus, pápalátogatás, tanúságtétel
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert