The Catholic General Bishopric invites applications from candidates for the vocation of military chaplain

Katonalelkészi hivatásra készülők jelentkezését várja a Katolikus Tábori Püspökség

Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök június 15-én, csütörtökön 10 órai kezdettel felvételi beszélgetést (konkurzust) tart azok számára, akik elhivatottságot éreznek az áldozópapi hivatásra és a Magyar Honvédség kötelékében katonalelkészként szeretnének lelkipásztori szolgálatot teljesíteni.

Forrás: Magyar Kurír, HM Katolikus Tábori Püspökség, fotó: Dévényi Veronika / honvedelem.hu2023. május 17. 06:05

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 139 napja íródott

A konkurzus helye a Katonai Ordinariátus – Katolikus Tábori Püspökség székháza,  Budapest V. kerület, Szabadság tér 3.

Kérik az jelentkezőket, hogy június 10-ig postai úton, az ordinariátus fenti címére küldjék meg a következő dokumentumokat:

• kézzel írt önéletrajz,
• kézzel írt felvételi kérelem,
• nagyalakú keresztlevél,
• a szülők házasságlevele,
• plébánosi vagy lelkivezetői ajánlás,
• érettségi bizonyítványról, felsőfokú diplomáról készült fénymásolat.

A Katolikus Tábori Püspökség hálát ad mindennap az Aratás Urának, hogy gondviselő jósága az elmúlt 29 esztendőben mindig küldött olyan munkásokat, akikben meg volt az a lelki és fizikai alkalmasság, készség és hajlandóság, hogy a katonapapok sajátos küldetésével végezzék az áldozópapság nemes szolgálatát a Magyar Honvédségben.

Azért fohászkodnak a Seregek Urához, hogy ezúttal is küldjön olyan fiatalokat, akik teológiai tanulmányaik után a Katonai Ordinariátusban fogják megkezdeni lelkipásztori szolgálatukat.

Mindazoknak, akik meghallják szívükben Urunk hívását ehhez a számos szép és megannyi kemény kihívással teli, speciális lelkipásztori körülmények között végzett áldozópapi küldetéshez, azt is szem előtt kell tartaniuk, hogy az ősi lovagrendekhez hasonló elvárásoknak és alkalmassági feltételeknek is eleget kell tenniük.

Ezek a követelmények a katonalelkészek fizikai és mentális állóképességét segítik, valamint nagymértékben gazdagítják a lelkipásztorkodásban való jártasságot, ugyanakkor hozzájárulnak ahhoz, hogy a szentségi papi szolgálaton túl a lehető leghatékonyabban végezzék mindennapi lelkipásztori tevékenységüket a Magyar Honvédség alakulatainál, a több hónapos békemissziós külszolgálat alatt, a különféle egyházi és honvédségi feladatokban, valamint az egyéni és közösséget érintő szükségletek közötti egyensúly megteremtésében.

Amint egykor Júdás Makkabeus „buzdította övéit, hogy harcoljanak vitézül és halálukig álljanak helyt a törvényekért, a templomért, a városért, a hazáért meg a polgárokért” (2Mak 13,14), a Katonai Ordinárius is szólítja mindazokat, akik hasonló buzgalommal és elkötelezettséggel kívánják szolgálni földi és mennyei hazájukat.

Forrás: Magyar Kurír, HM Katolikus Tábori Püspökség, fotó: Dévényi Veronika / honvedelem.hu

Nyíregyházi Egyházmegye

katonalelkész, Magyar Honvédség, egyház és állam
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert