The testimony of a priest at the Greek Evenings at Rókahegy

Egy pap tanúságtétele a Rókahegyi Görög Estéken

Ha a hónap első keddje, akkor Rókahegyi Görög Esték. A 2023-as év témája: „Tanúságtétel”. A július 4-ei estén dr. Mosolygó Marcell atya „Egy pap tanúságtétele a pócsi Szűzanya oltalma alatt” címmel tartott előadást.

Szöveg és fotó: Dr. Obbágy Veronika2023. július 4. 22:07

Közösségünknek nem kellett bemutatni az atyát, hiszen egyrészt szervező lelkészként 1981-1982-ben jelen volt a közösség életében, másrészt rendszeres résztvevője a Görög Estéknek. 

Bevezetőjében beszélt hivatásának indulásáról, pap édesapjáról, saját szolgálati helyeiről, melyek érdekes módon megegyeztek édesapja korábbi szolgálati helyeivel. A Szűzanya különös szeretetét érezhette valamennyi helyen, hiszen minden temploma Szűzanya ünnepre volt szentelve. Csodálatos éveket töltött Máriapócson, ahonnan nehéz szívvel ment tovább Budapestre. Papszentelése utáni legelső, bemutatkozó prédikációjában fogalmazta meg ars poetica-ját, melyre jelen előadását is alapozta. Az evangéliumi szakasz a magvetőről szóló példabeszéd volt, és ő arról beszélt, hogy ebben a hasonlatban ki milyen szerepet tölt be. A magvető Krisztus, a mag Isten Igéje, a hívők lelke a talaj. De mi a pap? Akkor 10 pontban foglalta össze papi hivatásának lényegét és most ezen keresztül tárta elénk életének főbb állomásait, széles tevékenységi körét.

1. Kéz, amely imádkozik. Pap nagyapjától – akivel gyerekként 6 éven keresztül egy szobában aludt – azt látta, hogy gyakran éjszaka is órákon át imádkozik. Családjukban mindig az est fénypontja volt a közös esti ima. Imaéletében ez meghatározó a mai napig.

2. Kéz, amely áldást ad. Igyekezett minél több kegyhelyre eljutni, ahonnan áldást hozott híveinek is. Egész életében a liturgia, a prédikáció és a hitoktatás volt a legfontosabb.

3. Kéz, amely összeköt. Egyházmegyénk papjait név szerint ismeri, és vallja, hogy „csapatjátékosként” kell együtt dolgozni. Ezt igyekezett megvalósítani a több mint egy évtizeden át szervezett gyermekbúcsúkon és ifjúsági zarándoklatokon is.

4. Kéz, amely segít. Minden szolgálati helyén igen fontosnak tartotta, hogy egyrészt minden korosztályt összefogjon, másrészt segítse őket. Pl. az idősebb asszonyok csigatésztát készítettek, mely a közösséget is összekovácsolta, de a tésztából jutott a kispapok húslevesébe is. Nyaranta táborokat szervezett a Balatonra gyerekeknek, családoknak. Többször kihangsúlyozta, hogy mindenben, mindenkor mellette álló feleségének segítsége nélkül nem tudta volna megvalósítani terveit.

5. Kéz, mely feloldoz. Minden szolgálati helyén nagy hangsúlyt fektetett a gyónás szentségére. Akár Máriapócson, ahol még édesapja vezette be a sokszor éjszakába nyúló gyóntatásokat, akár szolgálati helyein a búcsúk, vagy a húsvét előtti napokban. Életünk legnagyobb ajándéka az Eucharisztia. Ezért igyekezett a filiákban is mindig liturgiát végezni, hogy a hívek szentáldozáshoz járulhassanak.

6. Kéz, amely utat mutat. Akár Csíksomlyótól Máriapócsra, akár Máriapócsról Székelyföldre, de a Szűzanya útmutatására mindig lehet hagyatkozni.

7. Kéz, amely vezényel. Szolgálati helyei közül több helyen működött egyházi kórus, mellyel a Magyarországon rendezett Európai Püspöktalálkozón is énekelhettek.

8. Kéz, amely épít. Nehéz lenne ebben a beszámolóban felsorolni azokat a templomokat, közösségi házakat, szociális otthonokat, amelyeket az atya épített, felújított, rendbe tett. Mindenhol megtalálta nemcsak a lelki, hanem a fizikai építés feladatait is.

9. Kéz, amely simogat. Mindig megtalálta az elesetteket, szegényeket, a rászorulókat. 15-25 betegnek vitte el rendszeresen elsőpéntekenként az Eucharisztiát, egy-egy jó szóval, simogatással igyekezett lelki-testi szenvedéseiken enyhíteni.

10. Kéz, amely kezeket keres. Mindig arra kérte a híveket, hogy ha már fárad, tartsák a kezét, mint annak idején Mózesét tartotta Józsue. Hála Istennek, mindig akadtak bőven, akik ezt megtették.

Zárásként elmondott egy imát, amit édesapjától tanult, de kiegészítette saját gondolataival. Hálát adott a Jó Istennek, a Szűzanyának a kapott kegyelmekért, és kérte további segítségüket.

Az este folyamán hiteles életpályát láttunk hiteles paptól bemutatva, aki jelenleg nyugdíjasként, száznyolcvan kórházban – főleg intenzív osztályon – eltöltött nap után is vasárnapról vasárnapra prédikációval gazdagítja görögkatolikus médiánkat.

Szöveg és fotó: Dr. Obbágy Veronika

Nyíregyházi Egyházmegye

Rókahegy, tanúságtétel, szolgálat, lelkiség
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert