A Szent Kereszt felmagasztalása

A Szent Kereszt felmagasztalása

"Amikor felmagasztalnak, mindenkit magamhoz vonzok." (Jn 12,32) Állandó ünnepeink közé tartozik a Szent Kereszt felmagasztalása. Dr. Ivancsó István atya Ikon és liturgia című könyvében részletesen elemzi az ikon minden mozzanatát.

Szöveg: Dr. Ivancsó István, fotó: karmelitaikon.blogspot.com2023. szeptember 14. 01:01

"Ó, dicsőséges csoda! A Kereszt szélessége és hosszúsága a mennyországgal egyenlő, mert isteni malaszttal szentel meg mindeneket. Erről a barbár nemzetek is meggyőződnek, ebben a királyok kormánypálcái megerősödnek. Ó, szent Kereszt, ó, mennyei lépcsők, melyeken az égbe jutunk!"
(Keresztfelmagasztalás, dicséreti sztihira, 8. hang. Énekeskönyv, 507.)

...az Úr, kitárja kezét, hogy egyikkel a régi népet, a másikkal a pogányok közül jövőket vonzza, s mindkettőt magában kapcsolja össze. Ő maga mondotta, amikor jelezni akarta, hogy milyen halállal fog megváltani mindenkit: "Amikor felmagasztalnak, mindenkit magamhoz vonzok." (Jn 12,32)

A Keresztfelmagasztalás előzménye a szent Kereszt feltalálása volt. Ezért az ünnep liturgikus szövege is említést tesz - a liturgikus "ma" fogalmát alkalmazva, mely idő fölöttivé teszi az eseményt - a megtalálásáról is: "Ma találtatott fel az Úr Keresztje, és a hívek áhítattal fogadják azt, és nyerik lelkük és testük és minden betegségük gyógyulását." (Keresztfelmagasztalás, dicséreti sztihira, 8. hang, Énekeskönyv, 507.)
Ezért kap helyet az ünnepi esemény ikonográfiai megjelenítésében Szent Ilona császárné alakja. Így az ikonon a történelmi eseményeket, a szent Kereszt feltalálását és első felmagasztalását, továbbá a második felmagasztalását egybefogják. Szent Ilona császárné a hagyomány szerint Jeruzsálemben a Golgotán megtalálta a szent Keresztet és a szenvedés más eszközeit is.

Az ikon függőleges tengelyében magasodik a Makáriosz pátriárka által felemelt szent Kereszt. A teljes főpapi díszébe öltözött pátriárka egész magatartása nagy tiszteletet fejez ki. Alakja könnyedén meghajlik a szent ereklye felé, kezének tartása pedig imádságos mozdulat, az "orans", imádkozó vagy imádó magatartás. Ez a tisztelet a rajta üdvösséget szerzőnek szól.

Az ikonról ünnepi méltóság árad. A megjelenített személyek közül mindenki a "drága és elevenítő szent Kereszt" felé fordul, melyet az ikon függőleges tengelyében tart magasra a pátriárka. Kezük tartásával mindegyikük a szent Kereszt iránti hódolatot fejezik ki.

Makáriosz pátriárka lépcsőkkel ellátott emelvényen áll, melynek oldalai körívet alkotnak. A legrégebbi templomokban ilyen volt az ambon, ahonnan az apostoli szakasz és az evangéliumi részlet felolvasása történt.

Az ikonon az egyik csoport az ikon vízszintes tengelyében látható: ők azok, akik a "klérus" tagjai. Püspökök, papok, alszerpapok. Az alsóbb szinten jelen vannak a "királyi papság" képviselői is. A kereszt jobb oldalán - a személőnek balra - az első alak Szent Ilona császárné, aki felkerestette a szenvedés szent ereklyéit. Ruhája gazdagon díszített császári ruha, fején pedig királyi korona van.
Az ikonon a császárné mögött két másik nő helyezkedik el, akik a hívő népet képviselik.
A kereszt másik oldalán az alsó szinten két himnuszköltő látható, akik az ünnepi szent szövegeket készítették.
Az ikon felső negyedében a háttér arany, ami a mennyei dicsőséget jelképezi.

"...Amikor Istenre gondolsz: tekints fel az égre, mérd fel gondolataiddal a mélységeket, terjeszd ki lelkedet a világmindenség határai felé, és gondold meg, milyen ezeknek a hatalma és ki az, aki mindezeket összeköti! Meglátod, hogy lelkedben az isteni erő önmagától felveszi a kereszt alakját." (Nüsszai Szent Gergely)

Szöveg: Dr. Ivancsó István, fotó: karmelitaikon.blogspot.com

Nyíregyházi Egyházmegye

Ünnep, Keresztfelmagasztalás
  • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert