Levéltári dokumentum Fábiánháza görögkatolikus templomáról

Levéltári dokumentum Fábiánháza görögkatolikus templomáról

A fábiánházi görögkatolikus templom megáldásáról szóló levéltári forrást osztjuk meg, a mintegy 90 évvel későbbi szeptemberi kánoni látogatás alkalmából. 

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára2023. szeptember 17. 22:09

A fábiánházai gör. kath. lelkészi hivataltól

 

188/1932. szám 

 

Nagyméltóságú és Főtisztelendő Püspök Úr,

Kegyelmes Uram és Atyám!

 

Mély alázattal kérem Nagyméltóságodat, kegyeskedjék engedélyt adni Damjanovich Ágoston kerületi esperes úrnak arra, hogy az újonnan festett parokiális templomunkat ünnepélyes keretek között megáldhassa 1933. szeptember hó 24-én. 

Templomunkat Korény József egri festőművész festette ki a hitközség minden tagjának megelégedésére. Szerződéseinket Nagyméltóságod helyettese, Bányay Jenő Őméltósága jóváhagyta. 

 

Szentelő Jobbjának csókolása mellett vagyok 

 

Fábiánháza, 1933. szeptember 10-én 

 

Nagyméltóságodnak

P. H.

engedelmes fia: 

Karosi Ferenc 

segédlelkész 

 

[Forrás: GKPL I–1–a. 1587/1933 – másolatban: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára VI–1–a.] 

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára

Nyíregyházi Egyházmegye

Fábiánháza, Levéltár, forrás
  • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert