„Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott!”

„Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott!”

Ezekkel az örömteli szavakkal köszöntöm Kedves Olvasóinkat Krisztus feltámadásának fényes ünnepén.

Nyíregyházi Egyházmegye2017. április 15. 22:48

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 1946 napja íródott

Kedves Testvéreim!

Krisztus feltámadása megnyitja számunkra a mennyország ajtaját. Erőt ad a gyengéknek, vigasztalja a nehézségben levőket, reményt ad az elesetteknek, és felkínálja a változás lehetőségét a bűnben élőknek. Mert a végleges győzelem nem a szenvedésé, igazságtalanságé, a bűné és halálé, hanem Isten szeretetéé! János, a szeretett tanítvány, aki ott állt a kereszt alatt, ezt mondja: „Isten a szeretet”. Húsvétkor megtudjuk, hogy az Isten szeretete megsemmisíti a rosszat és a bűnt, és hogy a világunknak van jövője és ez a jövő kifejezhetetlenül gyönyörű.

A feltámadás ünnepe feltárja az emberi élet igazi mivoltát, azt, hogy milyen értékes az ember Isten előtt: annyira, hogy Krisztus értünk szenvedett, halt meg és feltámadt, s hogy minket is üdvösségre hív. Minket is hív az Örök Életre, ahova mindenki eljut, aki őszinte bűnbánattal és hittel közeledik Krisztushoz. Az Egyház ezt az Örömhírt hirdeti már több mint kétezer éve, és hív, hogy közeledjünk mi is a Feltámadotthoz, hogy részesüljünk az új életben, mert Krisztus feltámadt!

Valóban feltámadt!

Ábel atya

Nyíregyházi Egyházmegye

Ábel atya húsvéti köszöntése
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2022 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert