Szent László-búcsú és -zarándoklat Nagyváradon

Szent László-búcsú és -zarándoklat Nagyváradon

Szent László király tiszteletére tartottak zarándoklatot Nagyváradon május 14-én, amelyen  Dr.Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke, és Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója is részt vett.

Magyar Kurír2017. május 17. 12:59

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2325 napja íródott

A január elsején megnyitott Szent László-év – a lovagkirály trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából – jeles eseményére, a Szent László-búcsúra nagy sokaság gyűlt össze Nagyváradon. Ez a nap a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoknapja. Széchényi Miklós nagyváradi püspök ugyanis 1914-ben kért és kapott a Szentszéktől engedélyt arra, hogy az egyházmegye minden évben húsvét ötödik vasárnapján ünnepelhesse meg alapítóját és védőszentjét.

A kiemelkedő jubileumot kiemelt tiszteletadással ünnepelték. Nagy sokaság gyűlt össze ezen a májusi vasárnapon a Szent László alapította püspöki székhelyen: ünneplő csoportok érkeztek Erdélyből, Magyarországról, Horvátországból, Lengyelországból, Kárpátaljáról  és Szlovákiából is.

Több mint négy és fél évszázad távollét után a nagyváradi székesegyházba érkezett Szent László Győrben őrzött fejereklyéje, ahol a főoltár előtt, a nagyváradi hermával együtt állították fel. Őrzői között ott voltak Győrből a Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület tagjai, valamint a nagyváradi Szent László Líceum diákjai. A szertartás az ereklye elé vonuló zarándokcsoportok énekelve, imádkozva haladó tiszteletadásával kezdődött.

A szentmise főcelebránsa és szónoka Erdő Péter bíboros, prímás volt. Koncelebrált Miguel Maury Buendía érsek, Románia pápai nunciusa és több magyarországi főpásztor; Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, itthoni és külhoni püspökök, görögkatolikus főpásztorok és a romániai katolikus egyház főpásztorai. Megjelentek a testvéregyházak képviselői, valamint a romániai  és magyarországi közélet szereplői.

A megújulás vágyával és reményével fordulunk Szent László felé, és kérjük közbenjárását az előttünk álló feladatok vállalására – köszöntötte Böcskei László főpásztor az ünneplőket. A múltba való visszatekintésünk célja, hogy vonatkozási pontokat keressünk a jövő felé haladásunkhoz – fogalmazta meg az egyházmegye számára programot adó üzenetét.

Miguel Maury Buendía érsek, Románia pápai nunciusa Pietro Parolin vatikáni államtitkár Ferenc pápa üzenetét közvetítő levelét, a szentatya megerősítő, szívélyes üdvözletét, hitre és szeretetre buzdító jókívánságait tolmácsolta. 

A szentmise végén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntőjében Szent Lászlót mint a kereszténység, az európaiság, magyarság egységének szimbólumát méltatta. Áttekintve László király életét, az Európában élő különböző népekkel való kapcsolatról, a családi összefonódás összetartozást adó fontosságáról beszélt. Böcskei László püspök buzdító szavakkal zárta a szertartást. „Szavakba nem lehet foglalni, mit érzek, hogy több mint 450 év után ismét Nagyváradon van Szent László ereklyéje.”

A körmenet a jubileum alkalmából meghosszabbított útvonalat járt be. A török időket követő megújulásban épült székesegyházból  a két ereklyét – a nagyváradi Szent László-hermát és a győri, Lebó Ferenc alkotta tartóban elhelyezett koponyaereklyét – a menet az első, Szent László alapította székesegyház helyére, a mai vártemplomba vitte, áthaladva Nagyvárad belvárosán. A várban található a lovagkirály temetkezési helye.

A körmenet meghatározott rendben épült fel. A vezérkereszt vezette, utána tíz nemzet lobogóját, valamint a pápai és az egyházmegyei zászlót népviseletbe öltözött fiatalok vitték. Elsőként az asszisztencia követte, majd katolikus iskolák diákjai. Utánuk jöttek az egyházi mozgalmak, a Neokatekumenális Út, a Háló közösség tagjai, majd a lovagok, a huszárok és a győri határőr egyesület tagjai. Szerzetesek, római és görögkatolikus papnövendékek, papok következtek. Őket a díszvendégek és a hatóságok képviselői követték. Majd a felekezetek képviselői, a székeskáptalan tagjai és a püspökök folytatták a menetet. Mögöttük vitték a két ereklyét, mely után haladt a nagyváradi megyéspüspök és a pápai nuncius, végül pedig Erdő Péter bíboros haladt a kórus és a fúvósok, valamint a hívek menete előtt.

A vártemplomba érkezve hálaadásul elénekelték a Te Deumot. Az ünneplőket itt Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntötte és azt hangsúlyozta, mennyire szükségünk van ma is példájára és közbenjárására. „Érintse meg szívünket példája – a hit, az alázat, a hősiesség.” Ezek az erények tették őt a Nyugat oltalmazójává, és ezek segítették, hogy megőrizze országát. „Legyen ma is példakép és közbenjáró számunkra. Ezért imádkozzunk” – buzdított Veres András.

A templomi szertartás után megnyitották a Hit bajnoka, a haza hőse címmel rendezett, Szent László életét, korát és tiszteletét bemutató vándorkiállítást. A „Tiszta hittel, erős kézzel” mottóval, a nemzetpolitikai államtitkárság által rendezett kiállítást Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, Brendus Réka, az államtitkárság munkatársa és Gaal Gergely, a Szent László-emlékévet szervező bizottság elnöke nyitotta meg.

A hálaadást Böcskei László zárta: „A mai ünnep a hit és az összefogás jele. Gyökereink vannak, amiből jövőnk fakad. Ezt üzeni Szent László.”

Magyar Kurír

Nyíregyházi Egyházmegye

Szent László, Nagyvárad
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert