HÍRARCHÍVUM

Kocsis Fülöp püspök válasza a Roma Oktatási Alap napokban megjelent nyilatkozatára

Kocsis Fülöp püspök válasza a Roma Oktatási Alap napokban megjelent nyilatkozatára
2011. június 6. 15:29

Tisztelt ROA Alapítvány!

Egy kedves, bár váratlan meghívást kaptam Önöktől arra a Szakmai fórumra, amelyet a Huszár telepen megnyitandó görögkatolikus iskolánk kapcsán szerveznek. Meghívást és fölkérést kaptam egy előadás megtartására, amit olyan szempontból méltányosnak tartok, hogy egyházunknak nem csak kérdései vannak a témával kapcsolatosan, hanem komoly tapasztalatai és véleménye is. Ennek kapcsán írom le a következő gondolataimat. Először is arra kérem Önt és a Tisztelt Szervezőket, hogy ilyen formában ne tartsák meg ezt a találkozót! Amennyiben kérésem ellenére mégis megrendezik azt, akkor tisztelettel kérem, hogy szíveskedjenek ott felolvasni a következő gondolataimat.

A kérésem tehát az, hogy mivel ezt az iskolát Isten segítségével mi fogjuk megnyitni és működtetni, ezért tőlünk függetlenül hivatalos fórumot ne nyissanak arról tárgyalandó, hogy ki miként vélekedik e merész kezdeményezésünkről. Természetesen bárki beszélgethet bárkivel az Egyházunkban folyó munkáról, ezt nem tudjuk, és nem is akarjuk akadályozni. Mégis a hivatalos stílusban megfogalmazott meghívó azt sejteti, mintha valóban átfogó, jól szervezett és a közvélemény számára is tájékoztatásul szolgáló rendezvényről volna szó. Ha így lenne, akkor nyilván előzetes egyeztetés előzte volna meg az érintett intézménnyel, nevezetesen a Görögkatolikus Egyházzal és a közvetve érintett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Ilyen előzetes egyeztetés híján nem tekinthető reális és kiegyensúlyozott véleményalkotásnak a jelzett rendezvény. Mivel tehát engem és a munkatársaimat az előzetes egyeztetésbe nem vontak be, csupán értesítettek és meghívtak, azért nyomatékosan kérem Önöket, hogy ezt a rövid levélváltást ne tekintsék előzetes egyeztetésnek, s főként a közvélemény felé ne így tárják azt elő. Mindazonáltal örömest állok rendelkezésükre, hogy beszélgessünk a Huszár telepen indítandó átfogó oktatási terveinkről, s bizonyára számomra és munkatársaim számára is tanulságos lehet, ha Önök is megosztják velünk tapasztalataikat ezen a téren.

A Katolikus Egyház sok évszázada hatékonyan foglalkozik az elesettekkel, rászorulókkal. Igaz, legtöbbször nem látványos és hivalkodó módon, s emiatt sok ember talán nem is ismeri egyházunknak ezt az áldásos tevékenységét. Az viszont talán egyre szélesebb körben mégis ismert, hogy görögkatolikus egyházunk már eddig is sokat tett a kisebbségben élő, hátrányos helyzetű családokért, gyermekekért. Óvodákat, iskolákat működtetünk falvakban és városokban egyaránt. Nem riadunk vissza olyan feladatoktól sem, ahol a nem Istenbe kapaszkodó honfitársaink már nem látnak reményt a hatékony és eredményes cselekvésre az emberek megsegítése érdekében. Így nyitottunk iskolát és óvodát olyan faluban, ahol az már elhalt volna, olyan városi iskolát, amelyet a sok hátrányos és nehéz sorsú gyermek kezelése miatt bezártak volna. Hiszünk ugyanis abban, hogy személyre szabott, szeretetelvű, bizalomra építő oktatási és nevelési módszereinkkel olyan embereket, családokat, embercsoportokat is vissza tudunk vezetni a társadalomba, akik nemzedékek óta annak lemaradozó szélére szorultak. Szerintünk éppen ez a keresztény hiten alapuló integráció lényege.

Ez a hit és elszántság vezetett bennünket abban, hogy az általunk már évek óta látogatott telepen, immár társadalmi támogatással, közszolgálati forrással kiegészítve iskolát indítsunk. Alapvető célunk, hogy az ott élő családokat, fiatalokat és gyermekeket a keresztény értékekre megismerésére vezessük, s ezáltal boldogabb, békével telt életet élhessenek. Ennek pedig áldásos következménye, hogy a társadalom számára is értékes és hasznos állampolgárokká fognak válni.

Az európai szellemi gondolkodás a keresztény antropológiának köszönheti a személy fogalmának kialakulását és a gyakorlati életben való meggyökerezését. Nyilvánvalóan a személy, az egyén, és annak közvetlen környezete a család, ahol az ember fogan, önmagára talál és megerősödik, a legfontosabb életrendező elvek között szerepel kétezer év óta a katolikus egyház szemléletében. Ezt a szemléletet követjük és tanítjuk oktatási és szociális intézményeinkben, ezt fogjuk érvényesíteni a Sója Miklósról elnevezett új görögkatolikus iskolánkban Nyíregyházán a Huszár telepen. Az iskola nyitott lesz minden család számára, aki kész elfogadni egyházunk hitünkön alapuló ősi alapelveit, és hajlandó együttműködni velünk. Szeretettel várunk ebbe az új iskolába mindenkit.

Dr. Sivadó Csaba, a Hajdúdorogi Egyházmegye oktatási referense megerősítette püspökét abban, hogy a Huszár telepi egyházi fenntartású iskola indítása mindenben megfelel a hatályos közöktatási törvényben előírtaknak.

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

ÖN ITT VAN JELENLEG:

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2019 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert