HÍRARCHÍVUM

Miért válasszam a Szent Bazil Oktatási Központot (5) ?

Miért válasszam a Szent Bazil Oktatási Központot (5) ?
2011. december 4. 11:39

Intézményünkben két szakmacsoportban folyik szakközépiskolai képzés: ez a mezőgazdasági, valamint a vendéglátás és idegenforgalom. Most az utóbbit szeretnénk bemutatni.

 

Vendéglátás és idegenforgalmi szakmacsoport

Iskolánkban 2006 őszén alakult a vendéglátás és idegenforgalmi szakmacsoport. A képzésben résztvevők száma évről évre növekszik. A 9 – 10. évfolyamon elméleti, alapozó oktatás folyik.

A kommunikáció tantárgy magában foglalja a kommunikáció verbális és nem verbális jeleit, az írásbeli kommunikációt, a kommunikációt segítő tárgyi eszközök alkalmazását. Betekintést nyernek a tanulók a jog, az erkölcs és az illem szabályaiba, megismerkednek a vendéglátás sajátos viselkedési formáival.

A viselkedéskultúra keretein belül a testápolás alapkövetelményeit, valamint az étkezési kultúrák alapjait sajátíthatják el, és megismerkednek a társasági élet lehetőségeivel. Az anyagismeret, amelynek alkalmazása e szakirány oktatásában nélkülözhetetlen, kiegészül a munkahelyi illemtan alapjaival is.

A gazdasági környezetünk tantárgy keretében a tanulók ismereteket szerezhetnek a gazdasági élet alapvető területeiről. A tanítási órák során megismerhetik a termelési tényezőket, a kereslet és kínálat kapcsolatát. Képesek lesznek statisztikai számítások elvégzésére, táblázatok készítésére, valamint megállapítani a vállalkozások jövedelmezőségét befolyásoló tényezőket.

A gasztronómia tantárgy által az eltérő színvonalú és tevékenységű vendéglátó üzletek működésébe pillanthatnak be. Megismertet a gasztronómia történetével, személyi és tárgyi feltételeivel, valamint a vendéglátásban alkalmazott minőségügyi rendszerrel.

Az előbb ismertetett alapozó tantárgyak segítséget nyújtanak a 11. és 12. osztályban a marketing, a szállodai ismeretek, a vendéglátás és turizmus tantárgy elsajátításához, valamint a gasztronómia gyakorlati ismereteinek előkészítéséhez.

A vendéglátás és turizmus tantárgy kereteiben megismerkednek a vendéglátás és turizmus hazai és nemzetközi történetével. Fel tudják majd ismerni a turizmus és a vendéglátás kapcsolódási pontjait. Tudják jellemezni a turisztikai tevékenységet folytató vállalkozásokat, megismerik a működésükkel kapcsolatos tárgyi és személyi feltételeiket. Gyakorolhatják a leltározás, ellenőrzés, üzleti levelezés és a bizonylatolás módjait.

A szállodai ismeretek a történeti áttekintés után lehetőséget nyújtanak a szállodák alap- és kiegészítő tevékenységeinek a megismerésére, kínálati elemeivel, személyi és tárgyi feltételeivel. A szállodatelepítés általános és speciális szempontjai, a szállodai munkakörök, vezetői munkakörök, munkafolyamatok, a szállodai dolgozókkal szemben támasztott általános és szakmai követelmények is hangsúlyt kapnak a képzés során. A tanulók az értékesítéssel kapcsolatos ügyviteli feladatokat, az informatikai hálózattal bővült, 2010-ben átadott  tanirodában gyakorlatban is elsajátíthatják.

A marketing megismerése alapvető elem e szakterület gyakorlásában. A marketing hídként működik a termelők és a fogyasztók között. A tananyagot aktuális példákkal magyarázva, rövid gyakorlati feladatok segítségével sajátítják el. Megismerkednek a marketing történetével, alapfogalmaival, a vásárlási folyamattal, a szükségletek hierarchiájával.

A gasztronómia a 11 – 12. osztályban már elméleti és gyakorlati oktatás kereteiben folyik. A gyakorlati oktatás megvalósulását a 2009-ben átadott új tankonyha segíti elő, ahol a konyhatechnológiai műveleteket, konyhai eszközöket és gépeket ismerhetik meg a tanulók.

A gyakorlati órán a sütés-főzés rejtelmeibe nyernek betekintést. Az elkészített ételeket az óra végén a tanulók minősítik és természetesen el is fogyasztják.

Tanulóink a gyakorlati órákon elsajátított képességeiket kamatoztathatják az iskolai rendezvényeken, mivel a szalagtűzőn vagy az alapítványi bálon mindig ők szolgálnak föl.

A 2011-ben birtokba vett új nyelvi laborunk mindkét szakmacsoportban tanuló diákjaink számára lehetőséget ad az idegen nyelvi tudásuk további fejlesztéséhez.

 

Papp Bernadett
szaktanár

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg

ÖN ITT VAN JELENLEG:

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2022 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert