HÍRARCHÍVUM

Ígérettétel a Bazilita Harmadrendben

Ígérettétel a Bazilita Harmadrendben
2012. június 6. 17:03

A Máriapócsi Bazilita Harmadrendi csoport, örömmel tudatja a hívekkel, a máriapócsiakkal, hogy 3 új taggal bővült az ígérettévők száma.

2012. május 26-án, szombaton, Pünkösd előtt 1 nappal, a Máriapócsi Bazilita Kolostor kápolnájában Szent Liturgia keretében történt meg az ünnepélyes ígérettétel Szántai Miklós bazilita szerzetes provinciális atya és Lőrincz Krizosztóm atya előtt.

A Szent Liturgián részt vettek természetesen a bazilita noviciánus és jelölt testvérek, valamint a bazilissza apácák, a harmadrend tagjai és a meghívott családtagok, mint vendégek. A Szent Liturgián Krizosztóm bazilita atya mellett Horváth János kállósemjéni római katolikus plébános harmadrendi ígérettévő koncelebrált.

A Szent Liturgiát és ígérettételt szerény agapé követte kötetlen beszélgetéssel.

A Nagy Szent Bazil Rend a következőket várja el a harmadrendi ígérettévőktől:

 1. A világban élő testvérek a Rend vezetésével igyekezzenek látványosan megélni görögkatolikus hitüket.
 2. A tagok naponta magánimáik mellett közösségi imákat is (imaórák, rózsafűzér, stb.) imádkoznak.
 3. Buzgón és gyakran vesznek részt a Szent Liturgián, igyekeznek hetente áldozni, havonta gyónni.
 4. Igyekeznek naponta olvasni a Szentírást vagy/és más lelkiségi könyveket.
 5. Buzgón igyekeznek gyakorolni a segítő felebaráti szeretetet (pl. beteglátogatás).
 6. Saját egyházközségüket és lelkiségi közösségüket lehetőségük szerint lelkileg, anyagilag is támogatják.

Minden elvárás azonban egy szóban foglalható össze, ez pedig a SZERETET. Ennek tesszük tanúbizonyságát szóban, tettben. Mindenki a saját környezetében közvetítse az Isten szeretetét, ez a harmadrend feladata, Isten ad ehhez nekünk erőt. Próféták is vagyunk, mert az Atya, minden emberhez küld minket, hogy rávilágítsunk, közelítenünk kell nekünk, embereknek az Istenhez. Az Atya szeretete mindenkit átölel, ezért a harmadrendnek is mindenkivel bizalmasnak, jóságosnak kell lenni. A vállpánt a jele a harmadrend lelki törekvésének, mely válasz az Isten hívására.  

A Bazilita Harmadrend egy görögkatolikus lelkiségi csoport.

A Nagy Szent Bazil Rend első ága a férfi szerzetesek, második ága az apácák, harmadik ága, vagyis a harmadrend a világiak. A harmadrendiek a világban élnek, nem kolostorban, megmaradnak családjuk körében, munkahelyükön.

A harmadrendi tagok részesülnek a Rend karizmájában, elkötelezettek az egyház iránt. Igyekeznek képességüket, lehetőségeiket az embertárs, s rajta keresztül Jézus szolgálatába állítani.

A Bazilita Harmadrend célja:

 • a mélyebb, komolyabb, teljesebb, a , hogytevékeny megélésekeresztény életnek
 • élő tagjaivá váljanak az egyháznak,
 • az életszentségre törekvés, az evangéliumi hiteles keresztény élet alapján.
 • A harmadrend célja még az apostolkodás,
 • jótékonykodás,
 • közismertté tenni Nagy Szent Bazil életelveit, 
 • a keresztény élet tökéletesebb gyakorlása, a krisztusi élet, imádságos élet, Krisztushoz való hasonulás, Krisztus szeretete által.

Mindezeket a következőképpen érhetjük el:

 • gondolkozni, beszélni, cselekedni a magánéletben és a munkahelyen,szeretettel
 • tanúságot tenni Istenről, egyházról a gyakori gyónás, áldozás, misén való részvétel által,
 • ígérettel elkötelezni magunkat embertársaink üdvre segítése mellett,
 • imádkozni a papokért, szerzetesekért, új hivatásokért. Az imában példaképünk a Boldogságos Szűz Mária.
 • Lelkigyakorlatokon részt venni,
 • Szerény, becsületes, lelkiismeretes életmódot folytatni.

Erre hív meg mindenkit szeretettel a Máriapócsi Bazilita Harmadrendi csoport az új tagjaival együtt.

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

ÖN ITT VAN JELENLEG:

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2022 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert