NEWS ARCHIVE

Kárpátaljai Görögkatolikus ministráns találkozó Tiszabökényben

Kárpátaljai Görögkatolikus ministráns találkozó Tiszabökényben
2012. június 25. 15:52

„Szeretettel szolgáljatok egymásnak!” (Gal 5,13) Ezzel a mottóval került megrendezésre 2012. június 23-án immár harmadik alkalommal görögkatolikus fiúk ministránstalálkozója, melynek idei témája Orosz Péter, titokban felszentelt görögkatolikus püspök élete és vértanúsága volt. Minden találkozó lényege, hogy a fiatalok felismerjék igazi szolgálatuk lényegét, találkozzanak egymással, ismerkedjenek új ministránsokkal és a játékos együttlétben kamatoztassák értékeiket.

Nagy élmény és jó érzés ennyi szolgálni kész fiatalt együtt látni, akik idejük egy részét az Istenre szánják. Ezért különleges hálával tartozunk az Istennek, akinek hívását meghallották és követték. Az idei évben újra Tiszabökény látta vendégül a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar falvaiból (Téglás, Palágykomoróc, Beregdéda, Nagybégány, Tiszacsoma, Mezőgecse, Borzsova, Salánk, Mátyfalva, Tiszaújhely, Karácsfalva, Tiszaújlak, Farkasfalva, Batár, Csepe, Péterfalva) érkező közel 70 gyermeket.

A helyi általános iskola biztosította a rendezvény helyszínét, mely szombat reggel 9 órakor ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét.

Először Demkó Ferenc, a Beregszászi Esperesi Kerület esperese köszöntötte a gyerekeket, buzdítva őket arra, hogy Orosz Péter atyához hasonlóan hitükhöz hűek maradjanak és tehetségükhöz mérten szolgálják az Istent. Majd Varjú Zoltán, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatója mutatta be a találkozó új emblémáját, melyet ő maga tervezett. A négyszögletű szimbólum négy sarkán lévő pontok egy-egy embert jelentenek, akik kinyújtják egymás felé kezeiket, egymásra mutatnak, egymást szolgálják. Ez a szolgálat a világ négy égtájára is eljut, jelezve azt, hogy Isten szolgálata határtalan az életünkben. Ugyanis maga a ministráns szó latinul 'szolgálatot' jelent, s a találkozó jelmondata is erre utal: "Szeretettel szolgáljatok egymásnak!" (Gal 5,13).

A köszöntők után először elméleti síkon mérhették össze tudásukat a ministránsok, akiket két korcsoportra (8-12 és 13-16 évesek) osztottak. A szervezők minden alkalommal olyan személyt választanak a találkozó témájául, akinek élete példa lehet a ministránsok előtt. A tavalyi évben Boldog Romzsa Tódor vértanú püspök volt az erre a célra kiválasztott személy, hiszen ő hivatásával, életével és vértanúságával szolgálta egyházát. Idén Orosz Péter (1917-1953) titokban felszentelt görögkatolikus püspök életét és vértanúságát ismerhették meg a gyerekek, akinek szültése 95., pappá szentelésének 75., és vértanúságának 60. évfordulóját ünnepeljük. A találkozóra a ministránsok Puskás László Ilyeneké az Isten országa című könyve alapján készültek fel.

A szellemi vetélkedő feladatait Mosolygó Tamás beregdaróci görögkatolikus parókus állította össze, akinek ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy bekapcsolódott ebbe a jeles eseménybe.

Az írásos feladatok után rövid pihenő következett, mely alatt megebédeltek a fiúk. A bökényi asszonyok finom töltött káposztát készítettek a számukra.

Délután egy négy szakaszból álló akadályverseny következett, melynek eredménye szintén beleszámított a versenybe. Az eredményhirdetés előtt közös Szent Liturgián vettek részt a fiatalok.

Aztán végre sor került az eredmények ismertetésére: a kiscsoportban első lett Tiszacsoma, majd Péterfalva és Téglás-Palágykomoróc következett, a nagycsoportban Salánk lett az aranyérmes, őt Beregdéda és Mátyfalva követte.

Immár hagyománnyá vált, hogy az első helyezettek a kiscsoportban Szent Illés vándorikonját, a nagycsoportban pedig „Szent Illés köpenyét” (ministránsruha) vihetik haza, illetve a többi dobogós is egy-egy ikont kapott emlékül.

A szervezőknek köszönhetően minden résztvevő kapott ajándékot, egy-egy sapkát, melyre az új logó lett ráhímezve.

Az eredményhirdetés után fáradtan, de élményekkel megrakodva térhettek haza a gyerekek.

Mint minden rendezvénynél, ez alkalommal is köszönetet kell mondani azoknak, akik anyagiakkal vagy egyéb módon segítették a program lebonyolítását: a Bethlen Gábor Alapnak, a főszervező Pősze Roland atyának, a tiszabökényi fiataloknak és asszonyoknak, Veres Csabának, a tiszabökényi általános iskola igazgatójának, és mindenkinek, aki tettel, jó szóval vagy imával gondoskodott a ministránstalálkozóról.

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg

HERE YOU ARE:

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2022 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert