NEWS ARCHIVE

A Hit évében Szent Pál nyomdokain

A Hit évében Szent Pál nyomdokain
2013. augusztus 3. 13:05

Nagyon jól tervezett, szervezett és megvalósított zarándokúton vettünk részt Görögországban 10 napon keresztül Szent Pál nyomdokain. Az utat Béres Gábor atya szervezte, (iskolalelkész a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskolában) nem titkoltan hármas céllal. Az út fő célja elsősorban a hitben való megerősödés volt, de a kultúrának és a pihenésnek is nagy szerep jutott.

Július 4-én indultunk a Búza-téri Székesegyház mellől, ahol Papp András parókus atya Isten áldását kérte utunkra és közösen imádkoztunk a zarándoklat sikeréért. 24 órás buszozás után megérkeztünk Parália egyik városkájába, Platamonaszba és elfoglaltuk szállásunkat. A hosszú úton Parakliszt, alkonyati zsolozsmát imádkoztunk, és Görögország történelmével ismertetett meg minket Gábor atya.

Másnap sétát tettünk az Olümposz sziklái között, (2911m) majd Athénba indultunk a Tempé-völgyön keresztül. Megtekintettük a sziklakápolnát, az Aphrodité-forrást a ezután pedig a thermopülai csata emlékművét, ahol Leónidasz spártai király 300 katonájával hősi halált halt Kr. e. 480-ban.

Athénban Dorothea nővér és apácatársai vendégei voltunk a kolostorban.  A nővérek nagyon készségesek voltak, figyelték minden kívánságunkat és teljesítették azokat. Gábor atya minden reggel Szent Liturgiát végzett a zárda kápolnájában, amelyen mindnyájan együtt imádkoztunk.

Athéni látogatásunk központja természetesen a Fellegvár (Akropolisz) volt. Épületei között megcsodálhattuk Athéné istennő templomát, a Parthenont, Dionüszosz színházát, ahol Szophoklész és Euripidész komédiájának premierje zajlott. Lenézve a szikláról elénk tárult az ókori Agora (piac), ahol Szent Pál szóba elegyedett az athéniakkal, ahol megragadták szavai Akvila és Priszcilla szívét, és egy kicsit tovatekintve feltűnt előttünk az Areioszpagosz, ahol Szent Pál az athénieknek hirdette az ismertetlen Isten hitét, és ahol Areopagita Dénes, Athén későbbi első püspöke megtért. Az Akropolisz és a Bizánci-múzeum felejthetetlen élmény nyújtott. Átfogó képet kaphattunk a bizánci művészetről a kezdetektől egészen Bizánc elestéig, sőt azon túlmutatóan mai hatásával is szembesülhettünk. Sikerült megnéznünk az őrségváltást a parlament előtt, és sétálhattunk a belvárosban, a Plakán is.

A következő napot Píreuszon fürdőzéssel töltöttük a tengerben, majd este Szunion-fokon Poszeidon temploma falai mellől gyönyörködhettünk a naplementében. E csodás természeti tüneményben bizonyára Szent Pálnak is része lehetett.

A 6. napon a Pelopponészosz-félszigeten tettünk körutat. Az úton Gábor atya érdekes ismertetőjét hallgattuk meg Szent Pál életéről, munkájáról, arról hogy hogyan kívánta az egész emberiség közös kincsévé tenni a keresztény vallást. Nagyon tetszett az, hogy több alkalommal idézett leveleiből. Korintusban megtekintettük a Bémát, azt az emelvényt, ahonnan Szent Pál hirdette a kereszténység tanításait. Átkeltünk a Korinthoszi-csatornán is, ami összeköti az Égei-tengert a Jón-tengerrel. Epidauroszban – az ókor legnagyobb kőszínházában – énekelhettünk és megcsodálhattuk az akhájok legnagyobb városának, Mükénének oroszlános várkapuját. Athénbe visszatérve élvezhettük a görög emberek vendégszeretetét. A szomszédos vendéglőben gyros, görögsaláták, dinnyék pillanatok alatt asztalunkon teremtek.

Ellátogattunk Delphoiba, a jósdába, majd éjszaka utaztunk a Meteórákhoz. Két sziklakolostort tekintettünk meg, mely csodálatos volt mindannyiunk számára. A Nagy Meteórát és a Varlaam kolostort átjárja az az évszázados imádságos légkör, melyet csak ezeken a megszentelt helyeken tapasztalhat meg az ember. Paráliába visszatérve fürdőzéssel töltöttük el a napot, este pedig görög folklóresten vettünk részt, ahol ízelítőt kaptunk a görög népviseletről, kultúrából, szokásokból, gasztronómiából. Megtanultuk pár lépést a görög táncokból is. Természetesen a jókedvünket sem hagytuk otthon.  

Tesszalonikiben is megismerkedtünk a bizánci kincsekkel és a lenyűgöző szép templomokkal. Megtekintettük a Szent Demeter és a Szent Piroska templomokat, valamint a 12 apostol templomát, és a Hagia Sophiát. Nagyon tetszett az, hogy Gábor atya elmagyarázta mindegyik templomban az ikonok eredetét, jelentését. Az úton természetesen Szent Pál apostol munkájával is foglalkoztunk.

Nagyon jól, tartalmasan telt el az a 10 nap. Barátságok szövődtek, ismeretségek köttettek. Béres Gábor atya idegenvezetése, felkészültsége, garancia volt arra, hogy jó hangulat uralkodott közöttünk. Lelkiekben, hitben megerősödve, feltöltődve, történelmi látnivalókban gazdagon, kipihenve érkeztünk meg 14-én Miskolcra.

Hálát adok elsősorban Istenemnek azért, hogy több éves történelem tanítás után már nemcsak beszélek az ókori görög történelem eseményeiről, épületeiről, hanem magam is megtapasztaltam ennek szépségét, nagyszerűségét, gyönyörűségét, valamint hogy Szent Pál élete kézzelfogható közelségbe került számomra azokon a helyeken keresztül, amelyeket szó szerint be tudtunk azonosítani a Szentírás lapjairól és a páli levelekből. Szent Pál szavaival köszönöm meg Gábor atyának a nagyszerű munkáját, amivel felejthetetlenné tette azt a zarándokutat:

„Ha embernek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.”

Tóthné Jászai Ágnes

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg

HERE YOU ARE:

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert