NEWS ARCHIVE

Karácsonyi maraton 2013

Karácsonyi maraton 2013
2013. november 14. 12:57

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Már ragyog a betlehemi csillag, hogy minket is elvezessen a Szabadítóhoz, hogy ünnepeljük szeretetét, és végre békére leljünk Nála.

Érdemes elindulni a csillag után. Az út 40 napig tart. Talán nem olyan viszontagságos, mint egykor a bölcseké, mégis, ez a mi utunk Ő feléje. Az itt közölt egyszerű feladatokat tartalmazó útiterv nem „a böjt”, inkább csak arra való, hogy mindennap biztosan tegyünk néhány lépést. Ezek a kis feladatok nem helyettesítik azt a nagyot, mellyel le kell bontanunk mindazt, ami Tőle és a családunktól oly sokszor elválaszt, s amellyel föl kell építenünk mindazt, ami elengedhetetlen az igazi szeretethez. Hogy mik ezek? Erre a kérdésre a választ a lelkivezetőjétől kapja.

Ezek a kis lépések is segítenek azonban a gyorsuló napokban megállni, józannak maradni, tenni valamit minden nap Krisztus kedvéért.

Segítsen a Jóisten! Sok sikert és sok örömet!

Juhász Géza

 

1. nov. 15. péntek „Nálam nélkül semmit sem tehettek.” – mondja az Úr (Jn 15,5). Amit nélküle teszünk, abban nincs köszönet. Kezdjük imával a böjtöt! Térdeljen a kereszt elé, önmagáért és családjáért imádkozza el a Mennyei Királyt háromszor. Ha csak teheti, kérjen lelkiatyjától, papjától áldást a böjtre!
2. nov. 16. szombat „Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.” – vallja magáról Krisztus (Jn 3,17). Próbáljon meg ma mindenkiről csak jót mondani! Ha elvétette, imádkozza el az illetőért az Üdvözlégyet, így próbálva a megszólás helyett segíteni!
3. nov. 17. vasárnap Az Úr napján Eukarisztiára, hálaadásra gyűlünk össze. Ha teheti, még reggel írja össze egy lapra mindazt, ami köszönnivaló történt az elmúlt héten. Tegye bele a Szentírásába, és vessen rá néha egy pillantást a jövő héten is!
4. nov. 18. hétfő „De ha a szemed rossz, egész testedre sötétség borul. Ha tehát a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a sötétség?” (Mt 6,23) – ezt Krisztus a lelkiismeretünkről mondja, melyet meg kell tisztítanunk. legalább egy csillagnyi fényre szükségünk van a haladáshoz. Keressen a mai napon módot arra, hogy még ezen a héten meggyónjon!
5. nov. 19. kedd „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn 14,6) Imádkozzon ma 7 alkalommal!
6. nov. 20. szerda Amint mentek az úton, valaki megszólította: „Követlek, bárhová mész is.” (Lk 9,57) Próbáljon meg egy dolgot felismerni, amit Isten szeretne ma Öntől!
7. nov. 21. csütörtök Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét: "Saul testvér, Urunk Jézus küldött, aki megjelent neked idejövet az úton, hogy visszakapd szemed világát, és eltelj a Szentlélekkel." (ApCsel 9,17) Vajon kihez kell ma odamennem?
8. nov. 22. péntek „Eljön az óra, s már itt is van, amikor szétszéledtek, ki-ki megy a maga útjára, s engem magamra hagytok.” (Jn 16,32) Keressen fel ma egy templomot, vagy imádkozzon egy útszéli kereszt előtt, esetleg éjszaka fölkelve néhány percet azokért, akik magányosak!
9. nov. 23. szombat Nem tudná meglátogatni azt, akiért tegnap imádkozott? Ha nem, beszélgessen valakivel, akivel a mai rohanásban különben nem váltott volna szót!
10. nov. 24. vasárnap »Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére,
és Jákob Istenének házához,
hogy megtanítson minket útjaira,
és ösvényein járjunk!« (Mik 4,2) Beszélgessen valakivel a mai prédikációról!
11. nov. 25. hétfő Isten kemény szavakkal üzen annak, aki elvakítanak a saját dolgai: „Mivel ellenem lázadtál, és kevélységed a fülemig hatolt: azért karikát teszek az orrodba, zablát a szádba, és úgy vezetlek vissza azon az úton, amelyen idejöttél.” (Iz 37,29) Gyorsul az életünk, de egy baleset vagy betegség mindent megállíthat. Tényleg csak így tudok megállni?
12. nov. 26. kedd „Amint a hetedik pecsétet felnyitotta, csend lett az égben mintegy félóráig.” (Jel 8,1) Tudna ma egy fél óráig csöndben lenni?
13. nov. 27. szerda Irotán, kis csereháti egyházközségünkben ma kezdődik az akathisztosz Szent Miklós tiszteletére. Így készülnek az ünnepre.
A szent nem a gyerekeket akarta csokiba fojtani, hanem segített a bajbajutottakon. Ki lehet az Ön környezetében, aki tényleg bajban van? Hogyan tudna segíteni rajta? A készületi idő arra is jó, hogy az ember ne letudni akarja, vagy ne hamarkodja el a segítséget.
14. nov. 28. csütörtök Ma Szent Irenarkot, egykori hóhérsegédet ünnepli az Egyház. A vértanúk hősiessége miatt tért meg, s maga is vértanú lett, pedig ő aztán tudta, mi az!
Imádkozzon egy negyed órát valakiért, akinek különösen szeretné a megtérését!
15. nov. 29. péntek „Ó, ti mindnyájan, akik az úton jártok,
tekintsetek ide, és lássátok:
van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam,
amelyet nekem okoztak?” (Siralm 1,12)
Útszéli keresztek gyakori felirata volt ez az idézet. Vajon mi az az én életemben, ami szomorúságot okoz Krisztusnak?
16. nov. 30. szombat Jákob így szólt: »Elég nekem, ha József fiam még él! Elmegyek, hadd lássam, mielőtt meghalok!«(Ter 45,28) Önnek mit mondanak ezek a sorok?
17. dec. 1. vasárnap Erre Mózes így szólt: »Odamegyek, megnézem ezt a különös látványt, miért nem ég el a csipkebokor!« (Kiv 3,3) Nagyon fontos volna, hogy ma áldozni tudjon…
18. dec. 2. hétfő „Biztosan eljön az Úr, mint a hajnal,
eljön hozzánk, mint az őszi eső,
és mint a tavaszi eső a földre.” (Óz 6,3)
Ha nem lenne holnap, mi lenne a legfontosabb teendője ma?
19. dec. 3. kedd Imádkozza végig munkatársainak (szomszédainak, osztálytársainak stb.) névsorát! Minden név után mondja: „Uram, bocsáss meg neki és segíts rajta!”
20. dec. 4. szerda Kire gondolt november 27-én?
21. dec. 5. csütörtök „Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült.” (Lk 10,1) Imádkozzon ma EGYÜTT valakivel!
22. dec. 6. péntek A szentek is társaink az úton. Kérje Szent Miklós püspök közbenjárását az egyházközsége tagjaiért! (A templomban Ön mellett ülőkért főként!)
23. dec. 7. szombat „Társa vagyok mindazoknak, akik félnek téged, és megtartják rendeleteidet.” (Zsolt 119,63)
24. dec. 8. vasárnap Keressen egy jó történetet (könyvben, neten, esetleg a parókián), és olvassa fel valakinek!
25. dec. 9. hétfő Hanna ezt válaszolta: „Szerencsétlen asszony vagyok, …csak a szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Mert nagy bánatomban és szomorúságomban imádkoztam ilyen sokáig.” Éli így felelt rá: „Menj békével! Izrael Istene teljesíti kérésedet, amelyet elé terjesztettél.” (Sám1,15-17) Imádkozzon egy gyermektelen házaspárért!
26. dec. 10. kedd „Krisztus születik, dicsőítsétek!”
Elmélkedje végig a karácsonyi katavásziát!
27. dec. 11. szerda „Születésem óta rád támaszkodom,
anyám méhétől te vagy oltalmazóm;
szüntelenül rólad szól dicséretem.” (Zsolt 71,6)
Köszönje meg Istennek élete legnagyobb ajándékait!
28. dec. 12. csütörtök Áldjon meg (magában) minden rokont és jó ismerőst, akivel találkozik!
29. dec. 13. péntek „Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna.” (Jn 19,25) Legalább egy telefonhívással éreztesse egy beteg vagy szenvedő társával, hogy mellette áll!
30. dec. 14. szombat Olvassa el a 127. zsoltárt! („Ha nem az Úr építi a házat…”)
31. dec. 15. vasárnap Jó előre beharangozták, hogy a Mester "A világ elpusztításáról" fog beszédet mondani, így aztán hatalmas tömeg gyűlt össze a kolostor udvarán.
A beszéd egy percnél is rövidebb ideig tartott. A Mester csupán ezt mondta: A következő dolgok semmisítik meg az emberiséget: az elv nélküli politika, az együttérzés nélküli fejlődés, a munka nélküli jólét, a csend nélküli tanulás, a félelemmel teli vallás és a tudatosság nélküli istenimádás. (Anthony de Mello)
32. dec. 16. hétfő „Ügyelj, s vigyázz magadra, hogy soha meg ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről…” (MTörv 8,11) Tegyen a lakás minden helyiségébe valamit, ami Isten jelenlétére emlékeztet! Ha már van ott ilyesmi, „tuningolja fel” egy kicsit!
33. dec. 17. kedd „Halljátok a szót, Izrael háza, amelyet az Úr hozzátok intéz. Ezt mondja az Úr: A nemzetek útjait el ne tanuljátok,…” (Jer 10,1-2a) Van a családunk karácsonyi szokásai között olyan, ami nem kedves az Úrnak?
34. dec. 18. szerda „De az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek, és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában.” (Lk 2,10-11) Mitől fél leginkább?
35. dec. 19. csütörtök Vigyen egy kis süteményt valakinek, akinek jólesne!
36. dec. 20. péntek „„Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.” (Lk 2,7)A karácsonyi szegénység és a nagypéntek sok hasonlóságot hordoz. Hogy lehetne ezt megélni? Beszélgessen erről a családtagjaival!
37. dec. 21. szombat Próbálja meg a napot úgy tölteni, hogy a családja tagjaiért mondja a Jézus imát!
38. dec. 22. vasárnap „A hetedik nap azonban a nyugalom napja, az Úré, a te Istenedé. Akkor hát ne dolgozz, se te, se fiad, se lányod, sem szolgád, sem szolgálód, sem ökröd, sem szamarad, sem semmiféle állatod, sem a házadban tartózkodó idegen, hogy szolgád és szolgálód is pihenhessen, mint te magad.” (MTörv 5,14) Ma ez különösen fontos.
39. dec. 23. hétfő Készülődés. Akinek készíti, azért imádkozzon!
40. dec. 24. kedd „Aki mindezt tanúsítja, az mondja: >>Igen, hamarosan eljövök. Amen.<< Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel 22,20) Legyen az Ő eljövetele ünnep az Ön és szerettei számára!

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

HERE YOU ARE:

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2022 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert