HÍRARCHÍVUM

Családterapeuta és családkonzulens képzés indul

Családterapeuta és családkonzulens képzés indul
2013. december 13. 12:00

A Magyar Családterápiás Egyesület akkreditált Családterapeuta és családkonzulens újabb képzése indul, amely kiegészül ökumenikus szemléletű család-lelkigondozói ismeretek átadásával.

Az eddigi három családterápiás és családterápiás – család-lelkigondozó képzés után továbbra is nagy igény mutatkozik a transzcendens szemlélet és a spiritualitás integrációjára a rendszerszemléletű terápiás munkába. Ennek kielégítésére indul ez az újabb képzés.

A képzés mindenben megfelel a MCSE képzési előírásainak.  Ezen túlmenően

  • lehetőséget nyújt a pszichológia, pszichoterápia, teológia és a családterápia közötti konstruktív dialógusra is.
  • Az egyházban dolgozó résztvevőknek lehetőségük nyílik a konfesszionálisan vegyes családok dinamikájának alaposabb megismerésére is.
  • A világi munkahelyen dolgozók pedig betekintést kapnak a vallásnak és vallásgyakorlatnak a családi életben betöltött lehetséges funkcióiba.

A képzés célja, felhasználhatósága        

  • Aki az alapdiplomája megszerzése során igazoltan hallgatott pszichológiát családterapeuta. akinek az alapképzésében pszichológia tantárgy nem volt családkonzulens/ lelkigondozó címet kap. A képzés világi intézményekben a Magyar Családterápiás Egyesület (MCSE) által elismert „családkonzulens” vagy „családterapeutaképzettségként használható.

 Célcsoportok:

  • Főiskolai/egyetemi végzettségű világi (pedagógus, pszichológus, orvos, jogász, mentálhigiénés, szociális munkás és egyéb családdal foglalkozó szakember) és egyházi diplomások (papok, lelkészek, vallástanárok, hittantanárok, diakónusok)
  • A bologna-i képzésben résztvevők akkor jelentkezhetnek, ha legalább az MA képzés II. évfolyamára járnak. A képzést az V-VI. éves orvostanhallgatók is elkezdhetik, de a szupervízióban mindkét esetben csak az MA befejezése, ill. a diploma megszerzése után vehetnek részt.

Kezdete, időbeosztása, formája, struktúrája:    

  • Időtartama: 2 1/5-3 év (kurzusok időbeosztásától függően)
  • Ismerkedési találkozóhoz kapcsolódó felvételi beszélgetés 2014. május 8-án 10,00-16,00 ó
  • Az első 3 napos blokk: 2014. június 10-13. A további, 2014-es időpontok: jún. 10-13. okt. 13-15. dec. 1-3. Kezdés: az első napon 9,00, zárás: a blokk harmadik napján 15,00 órakor
  • 3 napos, 30 tanórás elméleti és módszertani blokkok kb. másfél-két havonta.

- 200 óra alapképzés (elmélet, módszertan), a végén elméleti vizsga

- 150 óra önismeret alapképzés után (bizonyos, korábban szerzett önismereti órák az MCSE szabályai szerint beszámíthatók)

- 2x50 óra szupervízió (a 200 órás alapképzés befejezése után)

- 20 óra megfigyelési gyakorlat (ajánlott) - 50 kreditpont egyesületi aktivitás - Egyesületi vizsga

Vezetői:

Dr. med. Balogh Klára, Magyar Családterápiás Egyesület kiképzője, családterapeuta

Dr. teol. Hézser Gábor, University of Applied Sciences Fachhochschule der Diakonie (Bethel/Németország), családterapeuta (IFW)

Dr. Szükné Streit Marianna, családterapeuta, klinikai szakpszichológus

Helyszín: Debrecen, Iparkamara utca 4. III/14.

Óradíj: 1.200.- Ft a 200 óra elmélet-módszertanra és az 1x 50 óra szupervízióra + a 150 óra önismeretre. A második 50 óra szupervízió díját az adott szupervízor határozza meg az egyesületi óradíj keretein belül.(1.200.- és 1.500.- Ft között).

JELENTKEZÉSI LAP KÉRÉSE és TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:    

    Krasznay Mónika, krasznaymonika@gmail.com

    A képzés hivatalos struktúrája olvasható a MCSE honlapján: http://www.csaladterapia.hu/

JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2014. március 31.

    A jelentkezési lapok visszaérkezésének sorrendjében töltjük föl a csoportot, amelynek maximális 

    létszáma 20 fő lehet.

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

ÖN ITT VAN JELENLEG:

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2022 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert