HÍRARCHÍVUM

Házszenteléshez (liturgikus segédanyag)

Házszenteléshez (liturgikus segédanyag)
2014. január 6. 15:39

Lakóházak megáldása végezhető az ünnepkörön belül bármely napon.

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké.
Jelenlévők: Ámen.

TROPÁR 1. hang. A Jordánban való kereszteltetésedkor, Urunk, / kijelentetett nekünk a Szentháromság imádtatása; / mert az Atyának szózata bizonyságot tőn rólad, / kedves Fiának nevezvén téged, / a Szentlélek pedig galamb képében megerősíté a szózat csalhatatlanságát. / Ki megjelentél és a világot megvilágosítottad, / Krisztus Istenünk, dicsőség néked!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Jelenlévők: Uram, irgalmazz!

Pap: Üdvözítő Úristenünk, Jézus Krisztus, ki istenséged titkát a Jordánban való megkeresztelkedésed alkalmával, az Atyának szózata, és a Szentlélek megjelenése által ki- nyilatkoztattad; önmagad Urunk, őrizd meg minden bajtól sértetlenül mindazokat, akik e hajlékban laknak, s az én méltatlanságom által keresztény jámborsággal hozzád esedeznek! Küldd le rájuk s mindenre, ami övék, szent ál­dásodat! Állítsd melléjük őrző angyalodat, hogy őket minden szükségtől, szorongatástól, csapástól, testi-lelki betegségtől és kártól meg­óvja! Ajándékozz nekik állandó jó egészséget és hosszú életet, hogy a hit szerint való eré­nyekben sikeresen előhaladva s üdvösségüket malasztjaid által biztosítva, a szükséges földi javakban is bővelkedjenek! Mert te vagy min­den megszentelés és áldás forrása, kezdetnél­küli Atyáddal, legszentebb, jóságos és eleve­nítő Lelkeddel együtt most és mindenkor és örökkön-örökké.

Jelenlévők: Ámen.

KONTÁK, 4. hang. Kijelentéd magadat ma a mindenségnek, / és a te orcád világossága, Uram, / jegyeztetett mireánk, / kik önérzettel dicsőítünk téged mondván: / leszállottál és megjelentél nekünk, / ó megközelíthetetlen világosság!

A pap szenteltvízzel hinti meg a házat a négy fő égtáj irányában kereszt alakban miközben mondja:

Megáldatik e ház a Szentlélek malasztja s a szentelt vízzel való meghintés által az Atyá­nak és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ámen.

A ház többi helyiségeinek szenteltvízzel való meghintése után a családfő és a család tagjai keresztcsókoláshoz járulnak.

Pap: Krisztus közöttünk!

A keresztet megcsókoló: Van és lesz!

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

ÖN ITT VAN JELENLEG:

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert