NEWS ARCHIVE

Ökumenikus imahét 2014

Ökumenikus imahét 2014
2014. január 20. 09:09

Idén lesz ötven éve annak, hogy a II. Vatikáni Zsinat Unitatis Redintegratio kezdetű ökumenikus dekrétuma napvilágot látott. Ez a jubileum is erősítsen mindnyájunkat ökumenikus feladataink fontosságának tudatosításában!

Az Egyházak Világtanácsa és a Katolikus Egyház közös imádságait mi magyarok az idei esztendőben január 19-26. között tartjuk. Az Ökumenikus Imahét vezérgondolatát: „Hát részekre szakítható-e Krisztus?” (1Kor 1,1-17 alapján) a kanadai keresztény testvéreink választották ki. Nekünk pedig velük együtt határozott „Nem” választ kell adnunk a kérdésre.

A kanadai emberek olyan országban élnek, amelyet nyelvi, kulturális és éghajlati sokszínűség jellemez, sőt még keresztény hitük kifejezésében is sokfélék. A kanadaiak társadalmi és politikai megosztottsága gyakran a nyelvi, kulturális és területi különbözőségeken alapulnak, ugyanakkor próbálják megérteni, hogy ezek a nemzeti identitások hogyan járulnak hozzá az egészséges kanadai sokszínűséghez. Ebben a multikulturális környezetben sok keresztény gyülekezet a szolgálat és istentisztelet sajátos gyakorlatát is magával hozta. Pál apostol levele sokféleségükben szólítja meg őket, és arra hívja, hogy az egyes helyeken élő gyülekezetek ne szigetelődjenek el, ne forduljanak egymás ellen, hanem ismerjék fel összetartozásukat mindazokkal, akik az Úr nevét hívják segítségül.

Nekünk, görögkatolikusoknak különösen is hivatásunkhoz tartozik az egység keresése, szolgálata és építése akár szervezett cselekményekkel, akár személyes imádsággal. Lehetőleg minél nagyobb buzgósággal kapcsolódjunk be ezekbe az imalehetőségekbe. Ugyanakkor figyelnünk kell arra is, hogy a közös imádságokon való részvételünk során mindig megmaradjon az Egyház hitéhez való hűségünk.

A II. Vatikáni Zsinat keleti katolikus egyházakra vonatkozó tanítása és szabályai értelmében ökumenikus hivatásunk mindenekelőtt a keleti egyházakkal való egységre vonatkozik, mégis a helyi adottságok miatt különös gondot kell fordítanunk a helyben jelenlévő protestáns egyházakkal való kapcsolatra is. Az imádság akkor is lehetséges, ha településünkön nincs alkalom a közösen végzett ökumenikus együttlétre. Használjuk ki bátran és Istenbe vetett bizalommal ezeket a lehetőségeket!


A Magyar Katolikus Püspöki Kar és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa által közösen összeállított kiadványt eljuttattuk az egyházközségekhez, amely az Ökumenikus Bizottságunk által összeállított füzettel együtt a honlapról is letölthető.

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum


Csatolt dokumentum(ok):

HERE YOU ARE:

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2022 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert