NEWS ARCHIVE

Főpásztor járt Nagypeleskén

Főpásztor járt Nagypeleskén
2014. november 11. 09:19

Szent Mihály és Gábor arkangyalok és a többi égi erők tiszteletének ünnepén, templombúcsút tartottak Nagypeleskén.

Bár az ünnepi Szentliturgia kezdési időpontja késő délutánra esett és az eső is eleredt, valamint a búcsúi program sötétedésig tartott, semmi sem riasztotta vissza azt a hatalmas tömeget, amely együttünneplésre sereglett össze. A Szatmárnémetiből, Pusztadarócról, Atyáról, Petéről, Lázáriból, Kökényesdről, Nagykárolyból, érkezett hívek a helyiekkel zsúfolásig töltötték meg a település görög katolikus templomát, amely sokadjára kicsinek bizonyult az ilyen nagy hívősereg befogadására. Az esemény fénypontja a főpásztori látogatás volt. Nm. és Ft. Vasile Bizău máramarosi megyéspüspök másodjára érkezett Nagypeleskére.

Első alkalommal 2012 márciusában járt a településen, amikor a hazahozott és felújított ikont szentelte meg, és együtt imádkozta a Parakliszt a zarándokokkal. Most viszont az esperesség papjaival valamint a meghِívottakkal együtt mutatta be a legszentebb áldozatot, a Szent és Isteni Liturgiát. Szentbeszédében, az arkangyalok bemutatásán keresztül rávilágított arra, milyen fontos szerepe van a hívek életében a mennyei erőknek. Kiemelte, hogy mit jelent az angyalok tisztelete a mai világban, mire tanítanak bennünket az égiek serege, milyen példával járnak előttünk és miért volt fontos az egyházkösség életében, hogy pátfogójuknak és templomuk védőszentjüknek éppen az angyalokat választották.

Megjegyezte azt is, hogy az önkéntes munka milyen sokat jelent és összetartásra serkent, előbbre viszi egy közösség életét, nagyban elősegíti a fejlődést. Az esperesség papjai testületileg vettek részt a Szent Litrugián. Jelen volt Ft. Harangozó József főesperes, kökényesdi parókus, Ft. Id. Pallai Béla címzetes esperes, a Szatmárnémeti Szent Miklós templom parókusa, Ft. P. Orbán Mihály SJ, a Jézus Szíve német nyelvű személyi plébánia plébánosa, Ft. Zelicskovics József túrterebesi, Ft. Kozsán István mikolai, Ft. Hriczu Ferenc lázári, Ft. Simon Kornél szárazberki, Ft. Szemák Miklós csedregi, Ft. Vadas Krisztián nagykárolyi parókusok, Ft. Stan Zsolt a Szatmárnémeti Keresztelő Szent János születéséről elnevezett templom adminisztrátora, Ft. Florin Marusciak fődiakónus és Octavian Frinc püspöki titkár.

A mise végén Ft. Ifj. Pallai Béla, a nagypeleskeiek lelkipásztora köszöntötte az egybegyűlteket, s megjegyezte: milyen felemelő érzés a megyés főpásztor jelenléte, még a legeldugottabb kis falu közösségének is ilyen magasztos ünnepén. Az egyházi méltóságok köszöntését követően megköszönte Pataki Csaba szenátor, Erdei D. István parlamenti képviselő, Lengyel István polgármester uraknak a jelenlétét, valamint a hívek és zarándokok állhatatos imáját. A szertartást követően miroválás és antidórosztás volt. Az egyházközség hívei között pedig közel 1000 káposztát osztottak szét, ami ismét csak kevésnek bizonyult.

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

HERE YOU ARE:

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert