HÍRARCHÍVUM

Papok, papnék lelkigyakorlata után

Papok, papnék lelkigyakorlata után
2014. december 8. 09:17

November 24-tól 26-ig lelkigyakorlaton voltunk Máriapócson. A lelkigyakorlatot Vaszily József (Gyogyi) atya tartotta, aki a Felvidékről, Tiszacsernyőről érkezett.

A lelkigyakorlat témái között először az ószövetségi Jónással érkeztünk el, ha nem is Ninivébe, hanem ki-ki oda, arra a helyre, ahová küldetést kapott.

Rávilágított arra, hogy egy kicsit mi is ugyanolyan Jónások vagyunk, akik sokszor ellenkezünk, elesünk, felállunk, majd újrakezdjük, elfogadjuk a ránk bízott feladatokat. Senki sem kerülheti ki Isten által előre kijelölt utat. Lehet, hogy nagyobb kört futunk, mire arra a pályára érünk, amit az Úr jelölt ki.

A második témában XVI.Benedek  pápa: Jézus a názáreti c. könyvével ismertetett meg bennünket.

Kicsoda Jézus Krisztus? Mi az Evangélium? Hegyi beszéd. Mi Atyánk, Majd Péterrel beültünk a bárkába is. Benedek pápa a hívő szemével mutatja be Jézus Krisztust. Új Mózesnek mondja, aki Isten országának az Evangéliumát jött hirdetni.  Mi az Evangélium? Örömhír, jó hír, de ennél sokkal több- olyan eszme, ami képes a világ jobbá tételére. Hisz, a világ Ura kezd cselekedni Jézus Krisztusban.

A hegyi beszédben Máté az új Mózesként írja le Jézus Krisztust.Az Ó-szövetségben a hegy félelmet keltő,rettegett hely volt, ahol Isten jelent meg. Itt az Isten egészen közelről szólt hozzánk.

Boldogok a lelki szegények…..:Kiszolgáltatottként,szegényként jobban Istennek tudjuk adni magunkat. Jézus értünk lett szegénnyé, megvetetté, kiszolgáltatottá, hogy gazdaggá tegyen minket.

Boldogok a szelídek…:Jézus maga mondja,hogy „Tanuljatok tőlem,mert szelíd vagyok,és alázatos szívű” Máté 11,29.Folyamatos lelki megújulásra van szükségünk.

Boldogok, akik sírnak (a szomorkodók), ők vigaszt nyernek….: Hogyan lehet boldog,aki sír?

A szomorúságnak két fajtája van:

a: Elveszítette a reményt,nem bízik a szeretetben. Ilyen volt Júdás, pedig Jézus neki is megadta az esélyt.

b: Megtérésre és a gonosszal szembeni ellenállásra vezeti az embert. Ez a szomorúság gyógyít. Péter

keserves sírásra fakad a háromszori tagadás után.

Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot…:Bátorság,vakmerőség kell ahhoz,hogy elmerjünk indulni Krisztus kereséséhez. Szellemi éhség kell,hogy legyen bennünk ahhoz,hogy szomjúhozzuk Krisztust és tanításait,igazságait.

A harmadik témakörben Szarka Damján: A papi házasságról tartott lelkigyakorlatos beszédeiből válogatott.

A papi házasságnak 3 „ oltára „ kell,hogy legyen:

1: imádság. A közösen kimondott imádság is egyesít bennünket.Stabilitást adhat a házasságunknak.

2: közös ágy. A házassági szövetség megerősítésének a színtere kell, hogy legyen.

3:közös asztal. A hit továbbadásának is a helye. Papként hallgatok és figyelek a családom tagjaira. Itt felszínre törnek a napi sikerek, nehézségek, problémákra problémák orvoslására is keressük közösen a megoldást.

A papné, mint anya, házastárs, a lelkipásztor lelki társa.

II. János Pápának egyik enciklikájából idézett: Levél az asszonyokhoz.

Az asszony a férjével kis egyházat képez. Az asszony a család szíve, aki őrzi annak egységét.  Körülötte minden elrendeződik, minden a helyére kerül, ő szövi egybe a családot. Küldi a gyermeket atyjához és az apát a gyermekhez. Meghallgat, bátorít, megbocsájt, békéltet, mindenkinek helyet biztosít a családban. A család boldogságáról gondoskodik és nincs nyugalma, míg ezt el nem éri. Férjének a pasztorációs területen is segítője, lelki anyává válhat. Vannak olyan gondok, problémák, amit a rábízott hívek inkább vele beszélnek meg.   

A lelkigyakorlat során lehetőség volt a szent gyónást elvégezni.  Napközben imaórákon vettünk részt,este a bazilikában a vecsernyén,szerdán pedig Szent Liturgiával és ebéddel ért véget az együttlétünk.

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum


Csatolt dokumentum(ok):

ÖN ITT VAN JELENLEG:

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert