HÍRARCHÍVUM

Missziós keresztút 2010, Nyírszőlős

Missziós keresztút 2010, Nyírszőlős
2010. március 29. 09:52

Immár negyedik alkalommal került sor Nyírszőlősön a Római Katolikus, Görögkatolikus, Evangélikus és Református egyház tagjainak részvételével a nagyböjti időben megrendezett Keresztútra. A Római Katolikus Templomból indultunk mintegy százan, hogy emlékezzünk Jézus kereszthalára, és imádságainkkal emlékeztessük magunkat is, hogy Jézus értünk halt meg a Kereszten!

Én családommal már másodszor vettem részt ezen a régi hagyományokat újraélesztő, azonban napjainkban mindnyájunknak igen szükséges imádságon.

Számomra ismét nagyon nagy lelki erőt és a Húsvét üzenetére való készülődésnek az alapját adta ez az esemény.

Szívünket, lelkünket kitárva elindultunk, hogy tizennégy stáción keresztül átelmélkedjük Megváltónk Golgotára vezető útján át a mi Istenünk végtelen kegyelmét.


1. állomás
PILÁTUS HALÁLRA ITÉLI JÉZUST

„Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged! Mert szent kereszteddel megváltottad a világot”

Csepereg az eső, Keresztes László Atya felolvassa Pilátus ítéletét, úgy érzem sokszor Én is így ítélkezem!

„Könyörülj rajtunk uram!”


2. állomás
JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

„Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged! Mert szent kereszteddel megváltottad a világot”

Elállt az eső, nincsen annak szívében irgalom, aki nem búsul a keresztet cipelő Jézus láttán…

Sokszor még egy nehezebb szatyrot sem cipelünk tovább, érezzük meg a Kereszt súlyát!

„Könyörülj rajtunk uram!”


3. állomás
JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL A KERESZTTEL

„Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged! Mert szent kereszteddel megváltottad a világot”

Felsietünk a Görög Katolikus templom elé, ötvennégy lépcsőfok, mi már most kezdünk fáradni, hányszor botlottam már el, a Kereszt súlya nélkül?

„Könyörülj rajtunk uram!”


4. állomás  
JÉZUS SZENT ANYJÁVAL TALÁLKOZIK

„Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged! Mert szent kereszteddel megváltottad a világot”

Te akartad Uram, hogy Ő lássa szenvedésed! Véghseő Tamás atya felolvassa drága Szűzanyánk kínját, amikor látja gyötrött Isten fiát! Ki ne sírna Máriával?

Mi édesanyák érezzük most azt a kínt, melyet akkor ott érzett az Istenszülő!

Kisfiam Marcika (3 éves és a Keresztút legfiatalabb részvevője) először kéredzkedik ölembe, eddig jött a kis lábain, hősiesen. Látom a Szűzanya szent könnyeit a csepergő esőcseppekben és felveszem kisfiam ölembe.

„Könyörülj rajtunk uram!”


5. állomás
CIRENEI SIMON SEGÍT JÉZUSNAK A KERESZTET HORDOZNI

„Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged! Mert szent kereszteddel megváltottad a világot”

Bárcsak én is segíthetnék vinni azt a nagy terhet! Bárcsak én is bűnbánatommal levehetnék egy kicsi súlyt abból a teherből! Köszönöm Uram, hogy vitted értem is a Keresztet!

Leérünk a Sugár utcára a Görög Templomkertből, az utcán megállnak az autók és az emberek, - mint mikor temetési menet halad -  én nagyon büszke vagyok, hogy ott lehetek és ha tettleg nem, de lélekben segíthetek a Kereszt cipelésében!

„Könyörülj rajtunk uram!”


6. állomás
VERONIKA KENDŐT NYÚJT JÉZUSNAK

„Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged! Mert szent kereszteddel megváltottad a világot”

Szent Keresztünk jelzi hitünket, az utcán haladva ezt látják az emberek. Veronika jámbor lelkű asszony, törli Jézusunk vérző arcát! Én hány könnycseppet töröltem le?

Nem kellene többször odanyújtani azt a kendőt?

Most halottam, hogy aki beteget ápol, mindig kendőt nyújt!

Megváltónk add, hogy sokszor nyújtsam azt a kendőt!

Marcika most már folyamatosan az ölünkben van, felváltva viszzük az Apukájával.

„Könyörülj rajtunk uram!”


7. állomás
JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZTTEL

„Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged! Mert szent kereszteddel megváltottad a világot”

Értem tűrtél Jézus, de én hányszor estem vissza bűneimbe? Mindig, mindig föl kell állnunk, ezt mutattad Te meg nekünk. Köszönöm Istenem!

„Könyörülj rajtunk uram!”


8. állomás
JÉZUS VIGASZTALJA A SÍRÁNKOZÓ ASSZONYOKAT

„Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged! Mert szent kereszteddel megváltottad a világot”

Sírassuk magunkat! Jézus szent testét én is köztem, mellét átdöftem, rajta sebet ejtettem beszédemmel, helytelen cselekedeteimmel, de ő ártatlanul tűrte teste rombolását Ádámnak bűnös utódaiért, akik között én is ott vagyok! Sirassuk magunkat!

Középső kislányom, Csenge (ő a második legfiatalabb a Keresztúton) meglepő komolysággal jön mellettünk.

„Könyörülj rajtunk uram!”


9. állomás
JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL A KERESZT SÚLYA ALATT

„Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged! Mert szent kereszteddel megváltottad a világot”

A Kálvárián haladván mi bűnösök érezzük a nehéz súlyt, húzza válunk, fáj a lábunk, Te Jézus erőt adsz, hogy bűneimből ismét talpra álljak!

Most már igazán esik, esernyők kerülnek elő, a gyerekekre esőkabátot adok, bár Csenge nem veszi föl, mert nem tetszik a színe, őt egy kedves néni maga mellé veszi, és így nem ázik, sajnos eggyel kevesebb az ernyőnk!

„Könyörülj rajtunk uram!”


10. állomás
JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL

„Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged! Mert szent kereszteddel megváltottad a világot”

Ó édes Jézus! Szenvedek veled, kínodat szánom, vétkemet már bánom, kereszted mellett sírok!

A temetőben járunk, Marcika viszi a Keresztet, igaz az ölemben van, de nagyon komolyan tartja!

„Könyörülj rajtunk uram!”


11. állomás
JÉZUST KERESZTRE SZEGEZIK

„Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged! Mert szent kereszteddel megváltottad a világot”

A gyerekeknek egyszer megmutattam egy képet, ahol Jézus teste már a keresztre szegezve van, azt mondták, ez borzasztó! Több napon keresztül kis lelküket alig tudtam megvigasztalni, annyira sajnálták! Mi hányszor gondolunk arra, hogy igen megfeszítették, szögekkel átszúrták a csuklóját, igen szögek voltak, 20-30 cm-es szögek, melyeknek a hegye volt 6 cm-es! Csuklóját átfúrták, lábát keresztbe szegezték! Előtte két kilométeren vitte a 30 kg-os keresztet, közben kővel dobálták és leköpték! URAM! Mindezt értem szenvedted! Hányszor gondoltam erre a tavalyi Keresztút óta? Én szenvedésem mi ehhez?

Az eső érezhetően sokkal jobban esik, Lilla (legnagyobb lányunk) végre elfogadta Tamás Atya esernyőjét, így már ő sem ázik.

Egyre szomorúbban és csendesebben megy 100 ember Nyírszőlős utcáin, de hangosan énekelik:  

„JÉZUS AD, HOGY HOZZÁD TÉRJEK, VELED HALJAK, VELED ÉLJEK”

„Könyörülj rajtunk uram!”


12. állomás
JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN

„Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged! Mert szent kereszteddel megváltottad a világot”

A nap elsötétedett, rengett a föld, sírt, kesergett minden a természetben, amikor Jézus kilehelte lelkét.

A nyírszőlősi Keresztúton a 12. állomáson, ahol Kósa László református lelkész a most megépült és avatás előtti nap lévő új,  Közösségi Házuk előtt felolvasta: JÉZUS MEGHALT A KERESZTEN. Ekkor esett  a legjobban az eső! Feltámadt a szél, csapta arcunkba az esőt, besötétedett.

Ő értem halt meg! Nem másokért, értem, azért, hogy bűneim le legyenek mosva Isten előtt! Köszönöm Jézusom! Én mit adjak Neked érte? Szoktam adni?

Marcika elaludt, innen Apukája cipeli vissza a templomig, Csenge esernyővel, egyedül jön, nagyon büszke vagyok rá!

„Könyörülj rajtunk uram!”


13. állomás
JÉZUS TESTÉT LEVESZIK A KERESZTRŐL

„Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged! Mert szent kereszteddel megváltottad a világot”

Már nem folyt vére, hatalmas lyukak vannak testén. Édes Szent anyja látja fiát, én is érzem fájdalmát.

Herpai Gábor evangélikus lelkipásztor felolvassa a beteljesedett jóslatot „csontját nem törik”.

„Az istenfélő József levévén a fáról, a te legtisztább testedet, tiszta gyolcsba göngyölé…” Ott állok a Kereszt alatt, azonban a feltámadás öröme, már lelkemben bujkál.


14. állomás
JÉZUS TESTÉT SÍRBE TESZIK

„Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged! Mert szent kereszteddel megváltottad a világot”

„Ő AZ ÚR! Ő AZ ÚR!
MEGHALT ÉRTEM A SZENT KERESZTEN, Ő AZ ÚR!
MINDEN TÉRD MEGHAJOLJON, MINDEN NYELV CSAK RÓLA SZÓLJON!
MERT JÉZUS, Ő AZ ÚR!”

„Könyörülj rajtunk uram!”

Visszatérve a Római katolikus templomba felállva énekeljük:

„NE FÉLJ MERT MEGVÁLTOTTALAK, NEVEDEN SZÓLÍTOTTALAK, KARJAIMBA ZÁRTALAK, ÖRÖKRE ENYÉM VAGY”

Szeretettel gondolok a Keresztútra!

Jézus kínszenvedésében, halálában is tanított bennünket! Értünk tette! Nagyon boldog vagyok, hogy részt vehettem! Köszönöm.

Mindenkit szeretettel bátorítok, hogy jövőre legyen ott és részesüljön Krisztus Urunk szeretetében, irgalmában!


Nyírszőlős, 2010. március 28.

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

  • Kép szöveg

ÖN ITT VAN JELENLEG:

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2019 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert