HÍRARCHÍVUM

Fülöp atya Ferenc pápától Rómában átvette a díszes omofort

Fülöp atya Ferenc pápától Rómában átvette a díszes omofort
2015. július 1. 11:05

Az idei Szent Péter és Pál ünnep nemcsak a világegyház számára jelentett igazi összetartozást, hanem különösen is emlékezetes marad a magyarországi görögkatolikusok számára, akik Péter utódjával való egységüket éppen az által élhették meg az imádságban, hogy első metropolitájuk, Fülöp érsek ezen a napon vehette át az érseki rangot kifejező díszes omofort.

Június 29-e, Szent Péter és Szent Pál apostolok emléknapja minden esztendőben különös jelentőségű ünnep Rómában. Az itt vértanúhalált halt két főapostol, az örök város védőszentjei, Krisztus Egyházának oszlopaiként kezdettől mindmáig az Egyház egységét, szentségét, katolicitását és apostoliságát fejezik ki az egész világ számára. Szent II. János Pál pápa óta ezen az ünnepségen mindig részt vesznek a Keleti Egyház magas rangú képviselői is. Ebben az esztendőben a konstantinápolyi pátriárkátust a híres teológus, Ióannisz Ziziulasz metropolita képviselte, aki a szent mise után Ferenc pápával együtt imádkozott Szent Péter apostol sírja előtt.

Az idei ünnep nemcsak a világegyház számára jelentett igazi összetartozást, hanem különösen is emlékezetes marad a magyarországi görögkatolikusok számára, akik Péter utódjával való egységüket éppen az által élhették meg az imádságban, hogy első metropolitájuk, Fülöp érsek ezen a napon vehette át, negyvenöt társával együtt az érseki rangot kifejező palliumot, illetve a bizánci katolikus metropolitáknak előkészített díszes érseki omofort, hiszen az idén két keleti metropolita is jelen volt az ünnepi szent misén.

Az érsekek, metropoliták a „jó pásztorok” a híveik számára – hangsúlyozta a Szentatya. Homíliájában az imádság, a hit és a tanúságtevő pásztor felelősségteljes küldetését ajánlotta figyelmükbe, új szolgálatuk kezdetén. Tanítását ezekkel a szavakkal zárta „Kedves Testvéreim! Tanítsátok az imádságot imádságotok által, hirdessétek a hitet személyes hitetekkel és tegyetek tanúságot mindenki előtt a saját életetekkel!” Ma különösen is olyan pásztorokra, egyházi vezetőkre van szükség, akik az imádság emberei, életük pedig az a tanúságtétel, mely a megélt, saját belső hitükből fakad.

Idén a palliumokat minden egyes érseknek a kezébe adta Ferenc pápa, akik otthonukban vehetik majd föl hivatalosan. Így Kocsis Fülöp atya is hazahozta a pápa által megáldott érseki omofort, mely előtte egy éjszakán át Szent Péter apostol sírján nyugodott, és a magyar görögkatolikus hívek jelenlétében külön ünnepségen veheti majd föl először.

A pápával való külön találkozás lehetőséget adott arra is, hogy metropolitánk személyesen megköszönje a magyar görögkatolikusok elismerését és támogatását kifejező pápai rendelkezést, viszonzásul pedig ő is átadott egy értékes ajándékot, Makláry Teréz által készített ikont, a máriapócsi Kegykép közel azonos méretű másolatát. A magyar görögkatolikusok ajándékát, természetesen nagy örömmel és hálával vette át a Szentatya.

Szent Péter és Pál apostolok példája erősítse minden keresztény ember elköteleződését a Krisztus követésére, segítse egyházaink imádságos erejének újra megtalálását, s adjon a magyarországi görögkatolikusoknak is imádságos, mély hittel élő és tanúságtevő pásztort!

Isten éltesse Ferenc pápát és Fülöp metropolitát!

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

ÖN ITT VAN JELENLEG:

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2022 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert