HÍRARCHÍVUM

Kocsis Péter Fülöp püspöki kinevezése

Kocsis Péter Fülöp püspöki kinevezése
2008. június 1. 23:04

Ez a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk és vigadjunk azon!

Húsvét ünnepének visszhangzó örömével közlöm a paptestvérekkel és a hívekkel, hogy Szentatyánk, XVI. Benedek pápa főtisztelendő Kocsis Péter Fülöp atyát, a Hajdúdorogi Egyházmegye szerzetes papját kinevezte a Hajdúdorogi Egyházmegye megyéspüspökévé és a Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus ad nutum Sanctae Sedis apostoli kormányzójává.

Kocsis Péter 1963. január 13-án született Szegeden pedagógus családból. Középiskolai tanulmányait Szegeden végezte. A Hajdúdorogi Egyházmegye papnövendékeként a nyíregyházi Görög Katolikus Papnevelő Intézetben és Hittudományi Főiskolán 1989-ben fejezte be filozófiai és teológiai tanulmányait. 1989. augusztus 20-án szenteltem pappá Máriapócson.

Pappá szentelése után 1989-1990-ben a Pápai Magyar Intézet növendéke volt Rómában, ahol a Pápai Szalézi Egyetemen pedagógiát tanult.

Rómából való hazatérése után 1990-től 1992-ig a Hajdúdorogi Görög Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hitoktatója volt, majd 1992-től 1995-ig a Miskolci Apostoli Exarchátusban a tornabarakonyi egyházközség paróchusa.

1995-től 1999-ig a Chevetogne-i bencés monostorban élt Belgiumban, ahol felkészült a szerzetesi életre. 1999. november 6-án Chevetogne-ban tett szerzetesi fogadalmat megyéspüspöke előtt. 1999. karácsonyától szerzetes társával, dr. Orosz László Atanáz atyával Dámócon él a 2000-ben alapított monostorban.

Kocsis Péter Fülöp atya több, főként liturgikus és lelkiségi témájú publikáció szerzője illetőleg fordítója.

Kocsis Péter Fülöp atya személyében imádságos szerzetest, buzgó lelkipásztort, jó paptest-vért ismertünk meg, aki különösen fontosnak tartja a Magyar Görög Katolikus Egyház szolgálatát. Bízunk benne, hogy püspöki működése mindnyájunk lelki épülését és egyházunk fejlődését fogja szolgálni.

Az új főpásztor püspökké szentelése és beiktatása június 30-án lesz a hajdúdorogi székesegyházban.

Testvéri szeretettel köszöntöm Kocsis Péter Fülöp püspök atyát, és ajánlom őt paptestvéreim és híveim imádságába és szeretetébe.

Hálás vagyok a Szentatyának, hogy gondoskodó szeretete folytán püspök-testvéremnek ad-hatom át a pásztori szolgálatot. Áldott legyen az Isten, aki Szentlelkének megvilágosító és bátorító ajándékával segíti az apostolutódokat az Ő egyszülött Fia, Krisztus Jézus Egyházának építésében!Keresztes Szilárd

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

  • Kép szöveg

ÖN ITT VAN JELENLEG:

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2018 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert