HÍRARCHÍVUM

Hármas alszerpapi avatás Budapesten

Hármas alszerpapi avatás Budapesten
2015. december 21. 22:03

Karácsony előtti, az ószövetségi szentatyák vasárnapján, 2015. december 20-án a Budapesti Rózsák terei Görögkatolius Egyházközség meghívására Szent Liturgiát mutatott be és karácsonyi felkészítő elmélkedést tartott Kocsis Fülöp metropolita. Ugyanezen alkalommal alszerpapi rendben részesítette az állandó diakónusi szolgálatra készülő Vaskó Györgyöt, Soltész Miklóst és Árkossy Viktort.

A Szent Liturgia kezdő áldása előtt az eddig rászonban szolgáló felolvasók Fülöp atya áldásával és segítségével magukra öltötték reverendájukat, majd az alszerpapi rend szolgálatának díszes sztichárionját és a hátukon kereszt alakban átvetett oráriont. Ezután kezeit egyenként fejükre téve az Anyaszentegyház és az oltár szolgálatára, alszerpapi rendre kiválasztott Györgyért, Miklósért és Viktorért így imádkozott: … „Úristenünk… add, hogy szeresse házad ékességét, ott álljon szentéjed ajtaja előtt, meggyújtsa dicsőséged sátrának mécsesét, viruljon Anyaszentegyházadban…”.

A templomot megtöltő hívek előtt mondott, karácsonyi felkészítő homíliájának kezdetén a Fülöp metropolita a 2015. december 8-án megnyitott irgalmasság évét összekötötte az éppen lezárt tricentenáriumi évünkkel.
Hangsúlyozta, hogy ezekben az években a családokra különlegesen is odafigyel az Egyház, hiszen a család az a legkisebb közösség, ahol a keresztény értékek közvetítése a leghatékonyabban tud megvalósulni, ahol a szülők felelőssége közvetíteni a hitet, a vallásosságot gyermekeik felé, hogy majd az ilyen családokban nevelkedett gyermeket ugyanilyen erővel tudják ezt tovább adni saját családjaikban. Így fejlődik ki bennünk a szeretet képessége, az adásnak és elfogadásnak a képessége.
Ilyen családok édesapái részesültek a mai napon az alszerpapi rendben, akik a mögöttük álló család segítségével és imáik által az Egyház szolgálatára álltak, mint alszerpapok. De nem feledkezhetünk meg az édesanyákról sem, akik az Isteni gondviseléstől vezérelve imára kulcsolják gyermekeik kezét, így vezetik be őket Anyaszentegyházunkba, akik így válnak maguk is az Isteni ígéret örököseivé. Oda kell figyelnünk, hogy a féltőn szerető, az elmúlt évtizedekben a hitet megőrző édesanyák mellett, az édesapák is ott legyenek a templomban gyermekeikkel, hiszen az isteni kegyelem így, a példamutató, hitvalló apákon keresztül tud igazán hatékonyan működni a keresztény családokban. Ennek nagy szerepe van korunk egyik fenyegető problémájának, identitásunk, nőiességünk és férfiasságunk vállalásában is. Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy életünk legszebb hivatása édesanyának és édesapának lenni, így válhatunk Isten képmásává.
Krisztus Urunk is családba született, ennek a családba születésnek a rövidített történetét foglalja össze a mai evangélium. Ennek a családnak a történetét is számos áldás és megpróbáltatás kísérte. A férfi és a nő eggyé válása napjainkban ugyanígy köti össze azoknak a családoknak, ősöknek a történetét, amelyekből ők érkeznek.
Az Isten azt várja tőlünk, hogy egyesüljünk vele. Napjainkban a világ éppen ennek az egyesülésnek az egyik alap értékét akarja alá ásni azáltal, hogy gyermekeinktől, a házasságra készülőktől el akarja venni, megkérdőjelezi, vagy akár nevetségessé akarja tenni két ember tiszta szerelmének házassági tisztaságát, annak megőrzését egymásnak, egymás boldogságának. A szűzi tisztaság megőrzése Isten akarata és csak az isteni akarat szerint megkötött házasság lehet igazán gyümölcsöző.
Befejező gondolatában Fülöp érsek-metropolita atya azt a kérését fogalmazta meg, hogy az irgalmasság éve erősítse meg görögkatolikus családjainkat, váljunk mindannyian irgalmassá, hogy családjaink így megerősödve legyenek nagy családunk, a Görögkatolikus Egyház tagjai és így tapasztalhassuk meg Egyházunkban Isten csodálatos szeretetét.

Kruppa Levente parókus atya a Liturgia végén megköszönte a híveknek mondott főpásztori tanítást, mely segít bennünket a karácsony előtti lelkiismeretes készületben.

Fülöp érsek-metropolita atya azzal búcsúzott közösségünktől, hogy köszönetet mond azoknak a családoknak és közösségeknek, amelyek alszerpapokat neveltek. Ez az esemény beleírja magát Egyházunk történelmébe és bízik abban, hogy ennek a három, családban, világi életet élő, elkötelezett hívő férfinak a példája másokat is a szolgálatra indít. Végezetül Isten szeretetét megtapasztaló, áldott Karácsonyt kívánva emelte áldásra kezeit mindannyiunk felé.

Isten áldja meg szeretett Főpapunkat közösségünkért mondott imáiért!

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

ÖN ITT VAN JELENLEG:

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert