NEWS ARCHIVE

„Mária sugara – Hitnek vonzásában” Zarándokturizmus fejlesztése Máriapócson

„Mária sugara – Hitnek vonzásában” Zarándokturizmus fejlesztése Máriapócson
2014. szeptember 16. 12:47

ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0121

Projekt címe:

Mária sugara – Hitnek vonzásában” Zarándokturizmus fejlesztése Máriapócson

Finanszírozás:
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból kapott támogatás felhasználásával és saját forrás bevonásával kerül megvalósításra.

Kedvezményezett: Hajdúdorogi Egyházmegye, 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 5.

Megvalósítás időszaka: 2014– 2015

Projekt költség:

 • Összköltség: 518.401.173,- Ft

 • támogatás: 492.481.114,- Ft

 • saját forrás: 25.920.059,- Ft

 

A projekt célkitűzése

A projekt átfogó célja: Máriapócs és térsége hitéleti és turisztikai értékeire épülő, fejlett, szervezett térségi vallási turizmus kialakítása.

A projekt konkrét célja a megvalósítandó fejlesztések eredményeként elérni kívánt állapot: a meglévő máriapócsi vallásturisztikai attrakciók fejlesztése család- és zarándokbarát szolgáltatásokkal.

Az Észak-Alföldi Regionális Akcióterv támogatja a versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztést, amely során korszerű infrastruktúrával és turisztikai szolgáltatásokkal rendelkező turisztikai attrakciók kerülnek kialakításra, fejlesztésre. A „Mária sugara – hitnek vonzásában” projekt ezen további rögzített célok megvalósulását szolgálja.

 

A projekt eredményei

A projekt eredményeként létrejön:

 • egy magas színvonalú komplex szolgáltatásokat nyújtó, egész évben nyitva tartó ifjúsági és családbarát „Családvár” zarándokhely

 • Pócsi Csodák Tornya” kilátótorony

 • Noé bárkája” játszóvár

 • Boldogságok útja– tematikus erdei lelki út

 • komplex vallásturisztikai szolgáltatás-csomag

 • több foglalkoztatott munkaerő

A projekt eredményeként a település belsejében, a Kegytemplomhoz – mint helyi attrakcióhoz – közel vallásturisztikai szolgáltatást nyújtó új építmények épülnek. Ezáltal a belvárosi településkép rendezése a városközponti akciótervnek megfelelően részben megvalósul, a Kegytemplomhoz tartozó városkép egységes, liturgikusan is zárt formát ölt. A fejlesztéssel létrejövő „Családvár” épülete fogja össze a projekt lévén létesülő új vallásturisztikai szolgáltatásokat, és a projekt népszerűsítését szolgáló tevékenységek központjaként fog működni.

 

 

A projekt hatásai

A projekt komplex és hosszú távú hatása, hogy javul:

A közvetlen célcsoport életminősége

E tanulmányban kifejtett célcsoportok jelen korunkban jelentkező igényeinek és szükségleteinek magas színvonalú kiszolgálása, mellyel együtt az egyházmegyei hitéleti és vallásturisztikai célok egy része is megvalósul.

Az ország versenyképessége

A turisztikai vonzerők fejlesztése a kapcsolódó szolgáltatások bővítése és fejlesztése által növeli a hátrányos helyzetű kistérségbe látogatók számát és tartózkodási idejük számát. A létrejövő szolgáltatások által a projekt közvetlenül hozzájárul a kistérség és a régió gazdaságának erősödéséhez, közvetetten pedig hozzájárul a kistérség és a régió gazdaságának erősödéséhez. Kiemelkedő nemzeti kulturális és vallási értékeink terjesztése révén is hozzájárul a projekt hazánk vonzerejének, versenyképességének javításához.

A foglalkoztatottság

A „Családvár” zarándokhely egész évben történő működtetése új munkahelyek létesítéséhez járul hozzá. A turistaforgalom növekedése indukálhatja a vendéglátó-ipari és idegenforgalmi szektor kapacitásfejlesztését, szolgáltatások színvonalának emelkedését, pozitív hatással a kistérségi munkaerőpiacra.

Az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete

A fejlesztés során ügyelünk arra, hogy a fogyatékossággal élők számára a látnivalók akadálymentes megközelíthetősége és élvezhetősége a jogszabályokban előírt mértékig elérhetővé váljanak.

 

A fejlesztés célcsoportjai

A projekt által megcélzott tágabb célcsoportot elsősorban a Máriapócson megjelenő kb. évi 400 ezer búcsúba és egyéb vallási, hitéleti eseményre érkező jelenti.

 • vallási zarándoklat céljával a térségbe érkezők

 • a vallási eseményeken résztvevők

 • kulturális örökség iránt érdeklődő turisták

A projekt közvetlen, elsődleges célcsoportját a vallási turizmusban az utóbbi években fellépő és egyre erőteljesedő tendencia alapján azonosítottuk:

 • ifjúsági és ifjú családos zarándokok

Vallási indíttatású látogatásaikon túl a megszokott liturgikus tevékenységek mellett további hitélethez kapcsolható egyéb tevékenységen is szívesen részt vesznek, hajlandóak és igényük van hosszabb időt eltölteni zarándokhelyeken hagyományaik megismerésével.

Másodlagos célcsoportok

 • lelkigyakorlatos csoportok

Minden évben számos lelkigyakorlatos csoport érkezik Máriapócsra. Számukra fontos az egész évi terhek lerakása és az elcsendesedés.

 • kulturális örökség és vallásturisztika iránt érdeklődő turisztikai csoportok

A vallásturisztikai vendégek egy része szervezett utak keretében keresik fel Máriapócsot, akik nem elsősorban a vallási irányultságuk miatt jönnek, hanem, hogy kulturális, szabadidős tevékenység keretében töltsék el az időt a Kegytemplom és a kapcsolódó attrakciók társaságában. E célcsoport számára fontos, hogy az itt töltött idő minél változatosabb, minél sokrétűbb élményekkel tel

 

 

A projekt keretében létrehozandó attrakció, vagy szolgáltatások leírása

A fejlesztés keretében egy komplex vallásturisztikai szolgáltatás-csomag jön létre. Ennek központi eleme a beruházás keretében megvalósuló Családvár zarándoképület, amely helyet ad a projekt lévén létesülő új vallásturisztikai szolgáltatásoknak, és egyben a projekt népszerűsítését szolgáló tevékenységek központjaként fog működni.

A Családvár az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Egyházmegyei Gyűjtemény múzeuma

 • Információs pont

 • Kutatószoba

 • Interaktív, gyermek- és családbarát multimédiás kiállító- és közösségi tér

 • Gyerekmegőrző játszóház

 • Baba-mama szoba

 • Nagyelőadó- és rendezvényterem

 • 28 férőhelyes zarándokszállás

Pócsi Csodák Tornya” - kilátótorony

Noé bárkája” udvari játszótér

Komplex vallásturisztikai szolgáltatás-csomag a partneri együttműködésekkel

Boldogságok útja – tematikus erdei lelki út

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

HERE YOU ARE:

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert