LITURGICAL CALENDAR

8. hang

Ef 4,25-32

Atyámfiai! Szakítsatok a hazugsággal, és mindenki igazat mondjon felebarátjának, hisz egymásnak tagjai vagyunk. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek; a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, és ne adjatok helyet az ördögnek. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját kezével szerezzen javakat, hogy legyen miből adnia a szűkölködőnek. Semmiféle gonosz beszéd ne kerüljön ki szátokból, csak olyan, amely, ahol szükséges, alkalmas az építésre, hogy kegyelmet közöljön a hallgatókkal. Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, akivel meg lettetek pecsételve a megváltás napjára.
Minden keserűség és harag, dühösködés, szóváltás és szitkozódás minden gonoszsággal együtt legyen távol tőletek. Legyetek inkább egymás iránt jóságosak, könyörületesek, bocsássatok meg egymásnak, mint ahogy Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.Lk 3,19-22

Azon időben János, Heródes negyedes fejedelmet is megrótta testvérének felesége, Heródiás miatt, és a többi gonosztettéért, amit Heródes elkövetett; amiket az megtetézett még azzal is, hogy börtönbe vetette Jánost. Ekkor történt, hogy amikor már az egész nép megkeresztelkedett és Jézus is fölvette a keresztséget, és amikor imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”
Szent Eusztáthiosz nagyvértanú és felesége: Theopiszta; két fiuk: Agápiosz és Theopisztosz

A hagyomány szerint Eusztáthiosz, aki Traianus császár hadvezére volt, egy vadászat közben tért meg, amikor a vele szemben megálló szarvas agancsai között keresztet látott. Családjával együtt keresztény lett, ám nemsokára mindenét elveszítette, és szégyenében Egyiptomba akart menekülni. Útközben feleségét és fiait elrabolták. Egyedül maradt, és 15 évig földművesként dolgozott, aztán a császár megkerestette, mert szüksége volt katonai tudására. Visszatért Itáliába, és csodálatos módon megtalálta feleségét és fiait is. Aztán győzelmet aratott hadvezérként, és diadalmenetben vonult Rómába, ám, amikor nem akart áldozatot bemutatni a pogány isteneknek, kiderült, hogy keresztény. Ekkor Traianus császár az egész családot egy feltüzesített ércbikába záratta. Így szenvedtek vértanúságot 112 és 118 között.Liturgikus naptár RSS-csatorna Ágyazza be Liturgikus naptár RSS-csatornánkat saját honlapjára, hogy mindig az aktuális szakaszok jelenjenek meg az Ön honlapján is!

HERE YOU ARE: SPIRITUALITY / LITURGICAL CALENDAR

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2021 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert