Újfehértó

Újfehértó

Főesperesség:Szabolcsi Főesperesség
Esperesi kerület:Újfehértói Esperesi Kerület
A parókia címe:4244 Újfehértó, Vasvári Pál utca 20.
Postacím:4244 Újfehértó, Vasvári Pál utca 20.
Telefonszám:(42) 290 165
Titulus:Örömhírvétel
Templombúcsú:március 25.
Alapítás éve:XVIII. sz. eleje
Anyakönyvek:1820
Az egyházközség rövid bemutatása:Az első bizánci szertartású lakosok 1630-ban érkeztek ide Hajdúböszörményből. A róluk Rácz-Fejértónak nevezett településre később ruszin, majd román nemzetiségű görögkatolikusok is letelepedtek. Egy 1705-ben készült feljegyzés György nevű papjukat említi. A betelepült románoknak 1751-ben már saját papjuk és templomuk volt. Az 1747-es összeírás még egy omladozó fatemplomról ír, s megjegyzi, hogy a közösség új templomot szándékozik építeni. A négy évvel későbbi feljegyzés már új, rutén fatemplomot említ (címünnepe: Szűz Mária örömhírvétele), míg román templomként említi az ősi, tűzvész után felújított és Olsavszky Mánuel püspök által megszentelt fatemplomot (címünnepe: Szent Mihály főangyal). Ekkor a rutén parókiához ötven, a románhoz pedig harminc gyónásra képes hívő tartozott. A század végére mindkét parókia létszáma jelentősen emelkedett. 1806-ban egyesítették a két parókiát, 1809-ben a hívek már új templom építését határozták el. Ma is álló kőtemplomuk alapkövét 1821-ben tették le, felszentelése 1832-ben történt meg. A templomhoz 1858-ban tornyot építettek. Teljes ikonosztázionját, oltárait a Rétay és Benedek Műintézet készítette 1913-ban Budapesten, a falképeket Takács István festette 1954-ben. 2009-ben a pócsi kegykép kétszer is megpihent a templomban, a templomban található kegyképmásolat Makláry Zsolt munkája.
A templom/kápolna címe:

4244 Újfehértó, Vasvári Pál utca 18 (templom)

Templomépítés:1821-1832
Filiák és misézőhelyek:
A parókiához tartozó összes település:
Szociális alapszolgáltatás:II. János Pál Szolgálat
Szolgálattevő személy(ek):
2005- Kocsis Antal parókus
2017- Iski Pétersegédlelkész
2021- Pásztor Richárdlelkipásztori kisegítő
Eddigi szolgálattevők:
1942-1947 Mohai Gábor Istvánhitoktató
1943-1958 Rogoz Györgysegédlelkész
1946-1948 Bobonka Miklóshitoktató, mint tanulmányvégzett papnövendék
1947-1948 Turzán Dezsőhitoktató
1948-1955dr. Nagy Bélahitoktató
1948-1950dr. Hollós Jánoshitoktató
1955-1958 Papp Zoltánhitoktató
1958-1961 Kalotai Lászlósegédlelkész
1958-1962 Papp Zoltánsegédlelkész
1958-1958dr. Kriskó Györgyhitoktató
1962-1967 Terdik Mihály segédlelkész
1968-1973 Damjanovics Pálsegédlelkész
1973-1975dr. Szarka Jánossegédlelkész
1975-1978 Lipusz Gézasegédlelkész
1978-1982dr. Cselényi István Gábormásodlelkész
1982-1985 Fekete Andrássegédlelkész
1985-1987 Zolcsák Miklóssegédlelkész
1987-1989 Kabály János segédlelkész
1989-1992 Tóth Eleksegédlelkész
1992-1997 Szabó Gábor segédlelkész
1993-2005dr. Kiss Andorparókus
1997-2002 Demkó Istvánsegédlelkész
2002-2005 Máté Csaba segédlelkész
2003-2004 Egri Tiborhitoktató
2005-2007 Bodnár Dániel Csabasegédlelkész
2005- Kocsis Antal parókus
2007-2009dr. Szarka Gergely segédlelkész
2009-2010 Boksay Péterlelkipásztori kisegítő
2010-2016 Virág László segédlelkész
2014-2014 Baráth Gábordiakónus
2016-2017 Iski Péterlelkipásztori kisegítő
2017- Iski Pétersegédlelkész
2021- Pásztor Richárdlelkipásztori kisegítő