A Nyíregyházi Egyházmegye Közösségfejlesztési Programja

A projektjavaslat keretében, támogatást igénylő 5 megvalósítási helyszín (Nyíregyháza Máriapócs, Tuzsér, Kántorjánosi, Hodász) bevonásával, elsődlegesen a roma és/vagy mélyszegénységben élők célcsoportjára alapozva valósít meg többek között általános célokként: közösségfejlesztési célú, közösségi aktivitás erősítését célzó eseményeket, programokat és rendezvényeket.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00579
A kedvezményezett neve: Nyíregyházi Egyházmegye
A projekt címe: Nyíregyházi Egyházmegye Közösségfejlesztési Programja
A szerződött támogatás összege: 24 999 974 Ft

A projekt fizikai befejezése: 2020.08.30.

A támogatás mértéke: 100 %

Közvetlen célcsoport: a magyarországi kevésbé fejlett régiókban élő hátrányos helyzetben élő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul.

Közvetett célcsoport: a társadalom egésze. A konstrukció célja a helyi szükségletekre épülő, helyi lehetőségeket maximálisan kihasználó kisközösségi együttműködés, amiben a helyi közösségekbe tartozó embereken kívül az együttműködő szervezeteket, egyházak, intézményeket képviselő személyek is érintettek.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projektjavaslat keretében, támogatást igénylő 5 megvalósítási helyszín (Nyíregyháza Máriapócs, Tuzsér, Kántorjánosi, Hodász) bevonásával, elsődlegesen a roma és/vagy mélyszegénységben élők célcsoportjára alapozva valósít meg többek között általános célokként: közösségfejlesztési célú, közösségi aktivitás erősítését célzó eseményeket, programokat és rendezvényeket. Valamint családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programokat, illetve a helyi hagyományok ápolását célzó rendezvényeket és a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programokat. A közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében szakmai fórumokat, konferenciákat és rendezvényeket szervezünk. A megvalósított projektesemények további célja a fiatalok közéleti szerepvállalásának erősítése, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységek támogatása. Ezáltal pedig a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok bevonása során a generációk közötti együttműködés megvalósítása. Az időskorúak közösségi tevékenységekbe való bevonásával, a célcsoportok felelősségvállalása, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, a társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése történik. Az események fő célja a romák aktív társadalmi szerepvállalásának erősítése, az előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés erősítése, a közösségi konfliktusok oldása. Az események a meglévő közösségek aktiválásával, szervezett programjainak bővítésével a helyi roma kultúra megjelenítésével történik meg.

Megszakítás